Mr. drs. Tasien Joeman behaalde in vier jaar tijd, vijf diploma’s: een uitzonderlijke prestatie

Mr. drs. Tasien Joeman is bijna klaar met zijn opleidingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In vier jaar tijd behaalde hij vijf diploma’s, waarvan twee aan Erasmus School of Law. De Dubbelstudie Economie en Recht wordt normaliter in zes jaar afgerond. Tasien kreeg het voor elkaar om de Dubbelstudie in vier jaar tijd af te ronden en behaalde zo ruim 140 studiepunten per collegejaar. Onlangs heeft Tasien tijdens een onlinebijeenkomst een erkenningscertificaat ontvangen voor zijn academische prestaties, namens prof. Suzan Stoter, decaan van Erasmus School of Law en mede namens de decaan van Erasmus School of Economics, prof. Groenen. In deze bijeenkomst met prof. Suzan Stoter, prof. Louis Visscher, coördinator van de Dubbelstudie Economie en Recht, en de studentbestuursleden, werd uitgesproken dat Erasmus School of Law enorm trots is op de prestaties van Tasien. In dit interview vertelt Tasien meer over zijn weg naar academisch succes.

Kun je jezelf kort voorstellen?

Aangenaam, mijn naam is Tasien Joeman, ik ben 22 jaar oud en kom uit Den Haag. Sinds 2016 volg ik met plezier de Dubbelstudie Economie en Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na het afronden van mijn bachelors heb ik gekozen voor de masters Financial Economics en Financieel Recht, welke ik in augustus 2020 heb behaald. Naast het studeren begeef ik mij graag in de dojo waar ik karate en hapkido (een zelfverdedigingskunst, red.) beoefen. Daarnaast houd ik ervan om mij fysiek in te spannen door hard te lopen, de hele dag in huis te klussen of auto’s en brommers te repareren.

Waar kom je vandaan? Wat heb je vóór deze studies gedaan?

Ik ben opgegroeid in Den Haag in een gezin met drie zussen, waarin ik de jongste was. Thuis heb ik het altijd naar mijn zin gehad en de juiste motivatie gekregen om mezelf te ontwikkelen. Vanaf de basisschool ben ik doorgestroomd naar het Gymnasium op het Rijswijks Lyceum. Tijdens mijn tijd op de middelbare school heb ik mijzelf beter gevormd en heb ik kunnen uitstippelen wat ik zou willen bereiken, en in het bijzonder op welke manier ik dit zou willen bereiken. Eén doel stond vast: ik zou elke dag hard werken en mijn best doen, zodat ik trots kon zijn op mijzelf, ook als iets niet zou lukken. Na zes bijzondere jaren heb ik mijn diploma behaald en ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. Een uitdaging waar ik letters met cijfers kon combineren, zodat ik vanuit verschillende invalshoeken bepaalde vraagstukken zou kunnen oplossen. Het combineren van zowel economische als juridische denkwijzen maakt het oplossen van vraagstukken nog dynamischer en uitdagender. Ook was ik op zoek naar een uitdaging waar ik na het afronden van de studie trots op kon zijn.

Hoe ben je in Rotterdam terechtgekomen? Waarom heb je voor de Erasmus Universiteit Rotterdam gekozen?

De zoektocht begon met het bezoeken van introductiedagen aan de Universiteit Leiden, waar een combinatie van Recht en Economie werd aangeboden. Spijtig genoeg werd de nadruk bij deze opleiding vooral gelegd op Rechten. Tijdens mijn zoektocht kreeg ik van een kennis te horen dat aan de Erasmus Universiteit Rotterdam de Dubbelstudie Economie en Recht werd aangeboden, waarbij na zes jaar een volwaardige titel wordt behaald in zowel de economie als het recht. Dit was precies wat ik zocht, alleen was ik initieel nog niet zeker of ik wel in staat zou zijn om de benodigde studiepunten te behalen om de studie in zes jaar af te kunnen ronden.

Ondanks deze twijfels heb ik er toch voor gekozen om de Dubbelstudie te gaan volgen. Na de introductiebijeenkomsten was voor mij één ding meteen duidelijk: ik heb vrienden gemaakt voor het leven. Vanaf het eerste moment voelde ik mij erg thuis en leek het alsof ik iedereen al langer kende, ondanks dat we allemaal uit een andere stad kwamen. De eerste twee maanden moest ik nog wennen aan de manier waarop onderwijs werd gegeven op de universiteit; dit was een hele omschakeling ten opzichte van de middelbare school. Na deze periode had ik mijn draai gevonden en werd het tijd om punten te scoren op alle fronten.

Wat heeft je doen besluiten de Dubbelstudie Economie en Recht te gaan volgen?

De reden om deze Dubbelstudie te volgen, was voor mij waarschijnlijk anders dan voor de meeste studenten. Tijdens mijn latere baan wil ik namelijk niet afhankelijk zijn van anderen om mijn mening te vormen over financiële, fiscale en juridische vraagstukken. Aan de andere kant was het ook nieuwsgierigheid: ik wilde alles weten. Vanaf het begin van de studie was ik benieuwd over vraagstukken zoals op welke wijze een balans wordt opgesteld, op welke wijze bedrijven juridisch in elkaar zitten en hoe een aangifte vennootschapsbelasting moet worden ingevuld. Deze spirit is na vier jaar niet verdwenen; ik zou nog steeds meer willen leren, omdat je altijd wel wordt verrast door iets dat je niet weet of anders had kunnen doen.

Hoe heb je de Dubbelstudie ervaren: hoe ben je met de drukte omgegaan, vond je het leuk om zo druk met je studie bezig te zijn?

Het waren vier intensieve jaren. Tijdens deze vier jaren heb ik veel geleerd en veel inspirerende docenten ontmoet. Mijn tijd op de universiteit was over het algemeen prettig, vooral door de gezellige vrienden die ik bij alle opleidingen had. Alleen waren sommige periodes mentaal en fysiek zwaar, met name tijdens de tentamenweken. Soms had ik wel acht tentamens in anderhalve week, waarbij twee tentamens op één dag en dan nog de colleges van sommige vakken die gewoon doorliepen. Twee tentamens op een dag waren het zwaarst: dan moest ik namelijk om 09:30 uur een tentamen van drie uur maken en het tweede tentamen was pas om 21:30 uur afgelopen. In de tussentijd bleef ik meestal leren op de universiteit.

Het goed afronden van al deze vakken was complex, mede gezien het feit dat tentamens soms op hetzelfde moment vielen. In deze gevallen was ik aangewezen op de docenten, die meestal vriendelijk waren en welwillend om tot een oplossing te komen. Het schrijven van drie bachelorscripties in het derde studiejaar was ook vrij intensief, maar de uitputtende momenten tijdens het schrijven van twee masterscripties zijn mij het meest bijgebleven. Uiteindelijk denk ik dat ik veel heb behaald door goed te plannen en efficiënt met mijn tijd om te gaan. Om eerlijk te zijn was ik tijdens sommige tentamenweken wel angstig dat ik geen enkel vak zou halen omdat ik zoveel tentamens moest afleggen. In die periodes was het meestal alles of niks. Daarbij nam ik veel risico, maar ik wist wel dat ik tot het uiterste zou gaan en daar was ik altijd trots op. Gelukkig is deze hectische periode nu voorbij.

"Bij mijn vrienden stond ik bekend als ‘Tasien die woont op de universiteit’. Daar had ik overigens geen problemen mee: elke ochtend stond het Financieele Dagblad voor mij klaar in de universiteitsbibliotheek."

Waarom heb je gekozen voor het volgen van vier bachelors? Wat was je drijfveer om voor zo veel diploma’s te gaan?

Het was eigenlijk niet mijn intentie om vier bacheloropleidingen te gaan volgen. Mijn eerste keuze was om extra vakken te gaan volgen die ik interessant vond, zoals het Burgerlijk Procesrecht en het Internationaal en Europees recht. Toen ik merkte dat ik alle vakken wel interessant en belangrijk vond, stond de teller al op vier bacheloropleidingen. Mijn drijfveer was dus niet zozeer het volgen van al deze opleidingen, maar ik werd puur gemotiveerd door de leerrijke en intrigerende vraagstukken die bij al deze vakken aan bod kwamen. Belangrijk vond ik dat, wanneer ik later ga werken, ik over vrijwel alles op de hoogte zou moeten zijn, zodat mijn cliënten en collega’s op mij kunnen bouwen en weten dat ik altijd voor hen klaar sta. Het volgen van veel vakken had wel een voordeel voor mijn medestudenten, deze wisten namelijk direct bij wie ze moesten zijn als ze vragen hadden over een vak dat ze wilden gaan volgen. Bij mij vrienden stond ik bekend als ‘Tasien die woont op de universiteit’. Daar had ik overigens geen problemen mee: elke ochtend stond het Financieele Dagblad voor mij klaar in de universiteitsbibliotheek.

Wat was je beweegreden om het in vier jaar te doen?

Altijd ben ik al op zoek geweest naar uitdaging. Als er geen uitdaging is, voel ik mij niet lekker in mijn vel en heb ik minder motivatie om te presteren. Om deze reden besloot ik om meer studiepunten te behalen en het programma eerder af te ronden. Ook moet ik bekennen dat het praktisch gezien eenvoudiger was voor mij om de juridische vakken achter elkaar te blijven volgen, zodat ik een goed ritme kon aanhouden. Aan de andere kant wilde ik vanaf het begin van de studie graag gaan werken om de sfeer op de arbeidsmarkt te ervaren, zodat ik op een jonge leeftijd veel ervaring kon opdoen. Het in vier jaar afronden van de Dubbelstudie is daar goed bij van pas gekomen.

Hoe ervaar je deze bijzondere prestatie zelf? Hoe reageert je omgeving hierop?

Elke ochtend word ik blij wakker met het gevoel dat ik mijn belofte heb waargemaakt, maar ik weet ook dat ik mijn titel nu moet gaan waarmaken in de praktijk en dat dat zwaar gaat worden. Tijdens gesprekken praat ik niet graag over wat ik op academisch niveau heb bereikt, omdat dit opschepperig kan overkomen of anderen in een hoekje kan duwen. Tijdens mijn studie heb ik gezien dat veel studenten ontzettend hard werken en iedereen onder verschillende omstandigheden er het beste uit probeert te halen. Als ik wel vertel wat ik heb gedaan, reageren de meeste mensen verrast en wordt mijn gedrevenheid gewaardeerd. Wel hoop ik dat anderen mij blijven beoordelen op basis van de persoon die ik ben en hoe ik met anderen omga, want dat vind ik zelf belangrijker.

Was er naast je studies nog tijd voor nevenactiviteiten zoals een bijbaantje, commissiewerk of actief deelnemen bij de studievereniging?

Doordeweeks had ik het druk met studeren en sporten, in het weekend deed ik meestal iets om te ontspannen. Het echte werken deed ik tijdens de zomervakanties: drie zomervakanties op rij heb ik op de alarmcentrale van de ANWB gewerkt. Hier werkte ik in de drukke periodes zeven dagen per week en meestal meer dan 12 uur per dag. Op het werk werd ik door mijn vrienden ook wel ‘het meubilair van de ANWB’ genoemd, omdat ik er bijna altijd was. Het geld kon ik goed gebruiken om mijn studie te betalen en literatuur aan te schaffen, omdat ik niet wilde lenen en niet afhankelijk wilde zijn van mijn ouders. Uiteindelijk ben ik blij geweest met deze keuze.

Hoe heb je je masters gekozen?

Mijn interesse lag altijd in het bepalen van risico’s en het waarderen van bedrijven, omdat ik op deze manier ook vanuit een ondernemersperspectief naar het bedrijf kan kijken. Aan de andere kant wilde ik ook weten aan welke regelgeving een bedrijf is gebonden als deze bijvoorbeeld naar de beurs gaat. Na het bezoeken van de introductiebijeenkomsten van de masteropleidingen had ik besloten om Financial Economics en Financieel Recht te gaan volgen. Deze twee masters sluiten ondanks de verschillende richtingen goed op elkaar aan. Nu weet ik niet alleen hoe de financiële markt technisch werkt, maar ook aan welke strenge financiële regelgeving sommige actoren moeten voldoen.

Wat zijn je ambities voor de toekomst?

Vanaf 1 oktober 2020 volg ik een internship bij ABN-AMRO binnen de Structured Finance afdeling voor een periode van vijf maanden. De Structured Finance afdeling adviseert instellingen en grote bedrijven bij de vormgeving van hun financiering. Tijdens deze periode hoop ik meer te weten te komen over de werkzaamheden en het bedrijf. Als het werk mijn verwachtingen overtreft, hoop ik dat ik een traineeship kan bemachtigen binnen de Structured Finance afdeling en verder kan gaan met waar ik goed in ben: hard werken en complexe vraagstukken oplossen. Daarnaast hoop ik dat ik binnen de Structured Finance afdeling kan uitgroeien tot de persoon die risico’s goed kan inschatten en die bedrijven het eerste bellen als ze een winstgevend project willen laten financieren. Bovenal hoop ik de persoon te zijn waarmee iedereen kan lachen en plezier kan maken.

Meer informatie

Tasien ontvangt vanwege de coronamaatregelen thuis het certificaat (en een bos bloemen) voor zijn buitengewone prestaties. Hij hoopt de professoren in de toekomst nog te kunnen ontmoeten bij de Slotceremonie van studievereniging In Duplo.