Multidisciplinaire ontmoetingen tijdens webinar Where law meets business valuation

Op dinsdagmiddag 8 februari 2022 organiseerde Erasmus School of Law het webinar Where law meets business valuation. Tijdens dit webinar stonden waarderingsvraagstukken op het grensvlak van recht en ondernemingswaardering centraal. Het webinar is opgezet vanuit de gedachte dat business valuation zich in de voorbije decennia heeft ontwikkeld tot een bloeiend specialisme, maar dat de betekenis ervan voor de juridische theorie en praktijk vooralsnog onderbelicht is gebleven. Het webinar werd digitaal bijgewoond door ruim 150 deelnemers, waaronder advocaten, valuators, rechters, wetenschappers en studenten. 

De middag begon met een introductie op het thema business valuation door Marc Goedhart, senior expert Corporate Finance bij McKinsey & Company en hoogleraar Corporate Valuation aan Rotterdam School of Management. Vervolgens zijn binnen drie domeinen (vennootschapsrecht, schadevergoedingsrecht en insolventierecht) de raakvlakken tussen recht en ondernemingswaardering belicht. Sprekers waren onder meer Sebastiaan van den Berg, advocaat-partner bij RESOR NV, Egbert Eeftink, accountant bij KPMG en hoogleraar Financial Reporting aan de VU, en Vino Timmerman, hoogleraar Ondernemingsrecht, in het bijzonder zijn historische ontwikkeling, aan Erasmus School of Law. 

De middag werd voorgezeten door Maarten Kroeze, vicepresident van de civiele kamer van de Hoge Raad en hoogleraar Ondernemingsrecht aan Erasmus School of Law. De organisatie van het webinar was in handen van Marnix Hebly en Arnoud Pijls, beide als universitair hoofddocent verbonden aan Erasmus School of Law binnen het Departement Law & Business.

Professor
Professor
Universitair Hoofddocent
Universitair Hoofddocent

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen