Nieuwe OESO-akkoord is een doorbraak voor eerlijke belasting

Foto van Maarten de Wilde

Op 8 oktober 2021 tekenden 136 landen het nieuwe belastingakkoord omtrent de heffing van belasting van grote bedrijven. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) leidde de onderhandelingen. Maarten de Wilde, hoogleraar Internationaal Belastingrecht aan Erasmus School of Law, spreekt van een doorbraak en licht de impact van het akkoord toe tegenover NU.nl.

Het akkoord zorgt ervoor dat grote bedrijven meer belasting gaan betalen. Er gaat een minimumbelastingtarief van vijftien procent gelden voor bedrijven met een omzet van 750 miljoen euro of meer en andere landen mogen bij heffen als een multinational in een ander land niet voor vijftien procent van zijn omzet belasting heeft hoeven afdragen. De Wilde is positief over het feit dat een akkoord is gesloten: “Het is sowieso al winst dat er internationale afspraken zijn gemaakt. Tot nu toe gingen landen altijd zelf over de hoogte van hun winstbelasting. Alleen daarom al zijn deze afspraken een doorbraak."

Het succes van de nieuwe wetgeving is echter voor een groot gedeelte afhankelijk van hoe de plannen in detail worden uitgewerkt. Als er openingen in de wet te vinden zijn, zullen landen en bedrijven hier mogelijk gebruik van gaan maken en dat ondermijnt de effectiviteit. Ook kunnen landen problemen ondervinden met het achterhalen wat een bedrijf in een ander land aan belasting heeft betaald. De kans bestaat dat landen die niet aangesloten zijn bij het akkoord of zich daar op enig moment aan onttrekken deze gegevens niet graag uitwisselen of elkaar anderszins administratief niet zullen willen ondersteunen.

Met het akkoord zullen multinationals strenger worden belast. Het zou gaan om een jaarlijkse additionele belastingopbrengst van 150 miljard dollar. De Wilde benadrukt dat dit akkoord bedoeld is om grote multinationals zwaarder te belasten en om landen minder bewegingsvrijheid te laten met elkaar via de belastingen om investeringen te concurreren. De maatregelen richten zich niet specifiek op het bestrijden van brievenbusfirma’s. Maatregelen daartegen zijn en worden langs andere routes genomen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen