Nieuwsoverzicht Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden

Foto van nieuwsoverzicht ESBL

2020 is een bijzonder jaar geweest, gekenmerkt door veel beperkingen. Desondanks heeft het ESBL het afgelopen jaar goed afgesloten: onderzoeken zijn afgerond, presentaties zijn (online) gegeven en artikelen zijn gepubliceerd. In dit nieuwsoverzicht zal worden stilgestaan bij deze recente ESBL-activiteiten.

  • Prof participeert: panelgesprek

3 december jl. heeft Arjen Schep deelgenomen aan een panelgesprek. Dit gesprek / congres, dat werd georganiseerd door Binnenlands Bestuur, vond plaats in Arminius Rotterdam en was te volgen via een livestream. Het evenement kende de titel 'Naar een ruimer gemeentelijk belastinggebied', en viel binnen het programma 'Thorbecke 2030. Toekomstagenda voor de vernieuwing van de lokale democratie'.

Voor een uitgebreid verslag inclusief link naar de gehele livestream klik hier.

  • Anneke publiceert: artikel MBB

Anneke Monsma heeft in Maandblad Belasting Beschouwingen (MBB) een artikel geschreven over lokale heffingen en circulaire economie. Hierin komen aan bod de uitgangspunten van circulaire economie, (on)mogelijkheden van bekostiging en stimulering ervan middels lokale heffingen en praktijkvoorbeelden binnen gemeentelijke, provinciale en waterschapsheffingen.

Het artikel kunt u hier lezen.

  • Interview in kader van de gemeentemaand

In het kader van de gemeentemaand bij Ten Holter Noordam advocaten is Arjen Schep geïnterviewd. Onderwerp van gesprek: mogelijkheden binnen de heffingen van lokale overheden in tijden van corona. Het interview vindt u hier.

  • Onderzoek volmachten NCNP-bureaus

In opdracht van LVLB en VNG heeft het ESBL onderzoek gedaan naar het gebruik van algemene en/of doorlopende volmachten door no-cure-no-pay-bureaus en de mogelijkheden die de volmachtgever (belastingplichtige) en de gemeente hebben om gebruik van de volmacht voor het indienen van bezwaar tegen de wil van de volmachtgever te voorkomen.

De onderzoeksnotitie kunt u terugvinden op de ESBL-website. Een samenvatting van dit onderzoek is door Anneke Monsma gepubliceerd in de laatste editie van Interlokaal.

  • Invloed coronamaatregelen op WOZ-waardering 2021

Het ESBL heeft voor de Waarderingskamer onderzocht in hoeverre coronamaatregelen van invloed kunnen zijn op de WOZ-waardering in 2021. De bijbehorende memo kunt u hier vinden.

Voor een samenvatting wordt verwezen naar de website van de Waarderingskamer.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen