NRO-subsidie voor ESL-onderzoek naar regeldruk binnen het onderwijs

Hoe kan het dat er, ondanks eerdere pogingen om dit in te perken, binnen het Nederlandse onderwijs nog steeds veel regeldruk wordt ervaren? En hoe kan dit probleem nu alsnog goed worden aangepakt?

Dit zijn twee van de kernvragen van een nieuw onderzoeksproject naar regelgeving en -druk binnen het primair en voortgezet onderwijs. Het onderzoek zal plaatsvinden onder leiding van prof. mr. Pieter Huisman, bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht aan Erasmus School of Law. Er wordt samengewerkt met een team van de Vrije Universiteit Amsterdam, aangestuurd door prof. mr. dr. Miek Laemers. Met het beschikbare geld zal onder andere een AIO worden aangetrokken.

Regels en interpretatie

Het onderzoek zal zich focussen op verklarende factoren voor regeldruk en doeltreffender inzet van interventies om deze druk te verkleinen en sturingsruimte te vergroten. Professor Huisman zegt hierover: ‘Het gevoel van regeldruk ontstaat niet alleen door de regeltjes zelf, maar ook door de perceptie van de betrokkenen. De wijze waarop mensen de regels interpreteren en de wijze waarop ze ernaar handelen, speelt namelijk een grote rol. Er bestaat namelijk altijd ruis tussen regels en de interpretatie van die regels. We kijken dus niet alleen juridisch maar vooral ook naar gedrag.’

Case Studies

Naast twee case studies, waarin processen worden bestudeerd, zal empirisch onderzoek worden uitgevoerd bij een aantal onderwijsinstellingen. Professor Huisman: ‘Regeldruk is een fundamenteel probleem dat al lang binnen het onderwijs rondzingt, maar nog nooit goed is onderzocht vanuit de onderwijswetenschappen. Als we echt willen doorgronden wat fundamentele oorzaken zijn, dan zal er – net als bijvoorbeeld bij de zorg – meer geïnvesteerd moeten worden in onderzoek op het gebied van de rol van wetgeving in onderwijs.‘

Met dit programma voorziet het NRO in een specifieke informatiebehoefte van het ministerie van OCW op deze thematiek. Ook geeft het NRO een stimulans aan het onderwijsrecht als wetenschappelijke discipline, hiertoe ook verzocht door het ministerie van OCW en de Tweede Kamer.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen