NWO subsidie voor Erasmus School of Law project FORT-PORT naar de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de haven van Rotterdam

Fort Port

Het project FORT-PORT (Focusing On the Right Things in the Port of Rotterdam) waarin het bedrijfsleven, overheidsorganisaties en wetenschappers samenwerken om cocaïnehandel, mensensmokkel en corruptie in en rond de Rotterdamse haven een halt toe te roepen, heeft een subsidie van ruim 3 miljoen euro ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarnaast dragen de verschillende publieke en private partners in het onderzoeksconsortium ook nog ruim een half miljoen euro bij aan het project. Het project wordt geleid door Erasmus School of Law-onderzoekers Karin van Wingerde, Lieselot Bisschop, Robby Roks en Richard Staring.

De wereldhaven Rotterdam biedt werk aan kraanmachinisten, roeiers en havenarbeiders, maar ook aan inklimmers en uithalers die verbonden zijn met internationaal opererende criminele ondernemingen. 

FORT-PORT

FORT-PORT beoogt beter inzicht te creëren in hoe criminele organisaties die zich bezighouden met cocaïnehandel en mensensmokkel in en rond de haven Rotterdam opereren. Die kennis stelt de organisaties die zich bezighouden met de bestrijding van deze fenomenen in staat om proactief in te grijpen en zo het geweld en de schade die met cocaïnehandel en mensensmokkel gepaard gaan te voorkomen. Bovendien beoogt FORT-PORT om de succesfactoren en uitdagingen in de bestaande publiek-private samenwerkingen in de haven zichtbaar te maken, internationaal te verbinden en zo de aanpak toekomstbestendiger te maken. 

De toekomstbestendige wereldhaven

FORT-PORT start in de haven van Rotterdam als logistieke hub, maar heeft een sterke internationale focus zowel voor wat betreft de fenomenen cocaïnehandel en mensensmokkel als de aanpak die gezien het mondiale karakter van de problematiek ook internationaler zal moeten zijn. Dit project zal het maatschappelijk bewustzijn en de veerkracht vergroten door het publieke debat te entameren over de bredere maatschappelijke voedingsbodems voor cocaïnehandel en mensensmokkel, maar ook over het belang van een geïntegreerde aanpak die rekening houdt met mogelijke neveneffecten van het opwerpen van alle mogelijke barrières. FORT-PORT draagt op die manier bij aan het ontwikkelen van een economisch welvarende, veilige, weerbare en daarmee toekomstbestendige wereldhaven en het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit. 

Interdisciplinaire samenwerking

FORT-PORT is een interdisciplinaire samenwerking tussen criminologie en strafrecht van het departement Law, Society and Crime van Erasmus School of Law, wiskunde en computerwetenschappen van de Technische Universiteit Delft, het centrum voor Game research alsmede het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht. In het consortium zijn alle publieke en private partijen betrokken die zich in en rond de haven van Rotterdam bezighouden met de bestrijding van cocaïnehandel en mensensmokkel.

Innovatieve methoden en een breed scala aan perspectieven

FORT-PORT combineert verschillende innovatieve methoden (empirische criminologische inzichten, kwantitatieve netwerkanalyse en wiskundige modellering, serious gaming, en actie-gericht onderzoek), perspectieven van verschillende belanghebbenden (een breed scala aan wetshandhavers, beleidsmakers, particuliere bedrijven, (potentiële) daders, (toekomstige) havenmedewerkers, jongeren, enz.), evenals een focus op meerdere locaties (de haven van Rotterdam als hub, verbonden met bronlanden, buurten in Rotterdam, en het achterland). FORT-PORT verbindt zich ook aan het Resilient Delta Initiative van de Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft en Erasmus MC. Aan dit project zullen vanuit Erasmus School of Law vier promovendi en twee postdocs worden verbonden. 

Karin van Wingerde reageert verheugd op de kansen die de beurs biedt: “Doordat we nu langdurig de kans krijgen om zowel naar de fenomenen van cocaïnehandel en mensensmokkel te kijken als naar de aanpak ervan, kunnen we in kaart brengen of en hoe de aanpak goed op de fenomenen aansluit. Dat stelt de partners in het consortium die belast zijn met de aanpak in staat om op de juiste dingen te focussen.”


Het onderzoek gaat in september 2023 van start en zal 4,5 jaar duren.
 

Meer informatie

Lees hier meer over het project in het persbericht van de NWO.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen