Onderzoek naar reparatie van consumentenelektronica in opdracht van NWO

Smartphone met logo van onderzoek naar consumentenelektronica

Twee weken geleden is het onderzoeksvoorstel Tackling Fixophobia: Improving repair practices for consumer electronics gehonoreerd door het NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Onderzoekers Madeleine Merkx, Johan Vannerom en Martijn Schippers van Erasmus School of Law maken onderdeel uit van het consortium dat dit onderzoek naar reparatie van consumentenelektronica gaat verrichten.  

Tegenwoordig gebruiken mensen steeds meer consumentenelektronica, zoals smartphones, televisies en andere huishoudelijke apparaten. Hoewel deze elektronische apparaten belangrijke voordelen bieden, leidt de huidige lineaire aanpak van consumentenelektronica ook tot aanzienlijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen, CO2-uitstoot, gezondheidsproblemen en afval (e-waste). Helaas is de huidige aanpak van recycling niet toereikend om deze problemen aan te pakken. Daarentegen wordt reparatie wel gezien als een veelbelovende strategie om deze problemen op te lossen en vroegtijdige veroudering of vernietiging van apparaten tegen te gaan. 

Het onderzoek richt zich op het vergroten van het vertrouwen in en de acceptatie van reparatiepraktijken onder alle betrokkenen in de waardeketen van consumentenelektronica, inclusief consumenten en de overheid. De onderzoekers willen dit bereiken door het ontwikkelen, testen en combineren van nieuwe marketing- en servicestrategieën, op technologie gebaseerde productontwerpen, circulaire bedrijfsmodellen en juridische (onder andere contractuele garanties, risico-allocatie) en fiscale oplossingen. Gezamenlijk zal dit uiteindelijk leiden tot een verlenging van de levensduur van consumentenelektronica. 

Aanhaken Erasmus School of Law 

In november 2022 haakte Erasmus School of Law aan bij het onderzoek na de deelname van Madeleine Merkx, hoogleraar Indirecte Belastingen, aan een Matchmaking meeting van NWO. Merkx is tevens aangesteld als de voorzitter van één van de working packages. Het project gaat vanaf augustus/september 2024 van start.  

De onderzoekers blikken vooruit op het onderzoek: “Met dit onderzoek kunnen we vanuit juridisch en fiscaal oogpunt een belangrijke bijdrage leveren aan het belangrijke maatschappelijke vraagstuk van een circulaire economie. We kijken er naar uit om met onderzoekers en consortiumpartners vanuit diverse invalshoeken samen te werken”. 

Fabian Amtenbrink, vicedecaan onderzoek van Erasmus School of Law, reageert op het onderzoek: “De nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines en stakeholders in dit onderzoek biedt een unieke kans om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen. Dit onderzoek naar reparatiepraktijken voor consumentenelektronica is van belang voor beleidsmakers die streven naar een duurzame en circulaire economie.” 

Uniek consortium 

Het consortium is een samenwerkingsverband van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij Madeleine Merkx, Johan Vannerom en Martijn Schippers samenwerken met de TU Delft, de Universiteit van Wageningen en de Universiteit van Amsterdam. Het consortium werkt daarnaast samen met ATAG, Bang & Olufsen, Fairphone, Philips Consumer Lifestyle, APPLiA Nederland, Techniek Nederland, het Versnellingshuis NL Circulair!, KPN, Accenture, Partners for Innovation, Stichting Repair Café International, iFixit USA, Consumentenbond, de Koninklijke NVRD, het ministerie van Economische zaken en Klimaat, Rijkswaterstaat, Autoriteit Consument & Markt en Het Groene Brein.  

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen