Onderzoek ‘Van bouwterrein naar woning’ gepresenteerd

Nieuws onderzoek kastelein

Op 27 september 2022 heeft Robert Kastelein, academic researcher bij Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden, in het stadskantoor van Utrecht een presentatie gegeven over het onderzoek ‘Van bouwterrein naar woning’. Dit onderzoek, dat in februari 2022 tekstueel al was afgerond, heeft Kastelein uitgevoerd in opdracht van Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht.

Het onderzoek van Kastelein staat in het teken van twee centrale vragen: Wanneer kwalificeert een stuk grond als bouwterrein? En wanneer transformeert een niet-woning naar een woning?

Beide vragen kunnen van groot belang zijn voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de onroerendezaakbelastingen. Het zijn ingewikkelde ontwerpen waarbij in de uitvoeringspraktijk van gemeenten behoefte is aan duidelijkheid, mede omdat er op dit gebied veel (hoger) beroepszaken lopen. Kasteleins onderzoek biedt praktische handvatten door middel van voorbeeldcasussen (ontleend aan de praktijk), die worden uitgewerkt aan de hand van stappenplannen en uitvoeringskaders.

 

Lees het hele onderzoek hier.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen