Onrechtmatige schijnconstructie benadeelt Hongaarse chauffeurs

Recent heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een baanbrekende uitspraak gedaan over het salaris van buitenlandse chauffeurs bij Nederlandse transportbedrijven. Amber Zwanenburg, promovenda aan Erasmus School of Law, doet onderzoek naar dergelijke schijnconstructies in onder meer de transportsector. Op donderdag 29 juli 2021 is haar reactie op deze uitspraak te lezen in een artikel op de website NOS.nl en ’s avonds te zien in het NOS-journaal van 20.00 uur.

Tien jaar nadat vakbond FNV een onderzoek is gestart naar de betaling van Hongaarse chauffeurs in Nederland is er nu een definitieve uitspraak over de kwestie. Het gerechtshof heeft geoordeeld dat Hongaarse chauffeurs die voor het in Nederland gevestigde bedrijf hebben gewerkt, een Nederlands salaris betaald moeten krijgen in plaats van het Hongaarse (lagere) salaris wat ze nu betaald hebben gekregen. Dat het arbeidscontract van deze chauffeurs formeel met een Hongaars zusterbedrijf afgesloten is maakt hierin geen verschil. De kantonrechter moet nog bepalen op welk niveau het salaris vastgesteld wordt.

Misbruik van de omstandigheden

Het gerechtshof heeft met deze uitspraak duidelijk invulling gegeven aan hoe het werkland moet worden bepaald. Zo is het argument van het Hongaarse zusterbedrijf, dat de werkzaamheden van chauffeurs beginnen in hun woonplaats in Hongarije, van tafel geveegd, aldus Amber Zwanenburg. “De vraag of andere buitenlandse chauffeurs die voor Nederlandse transportbedrijven rijden nu ook een Nederlands loon moeten ontvangen, kan in zijn algemeenheid echter nog steeds niet worden beantwoord”, zo stelt zij.

Schijnconstructies

Door middel van schijnconstructies zoals deze houden bedrijven de kosten laag, dit komt vaker voor bij Europese bedrijven. Deze constructies zijn nadelig voor arbeidsmigranten, maar ook voor de belastinginkomsten van Nederland. De uitspraak van het gerechtshof is duidelijk geformuleerd, hierdoor is de kans groot dat bedrijven hun werkwijze op dit vlak zullen aanpassen. “Zolang er veel verschillen zijn tussen loonkosten in verschillende lidstaten, zullen bedrijven altijd op zoek gaan naar het grijze gebied en constructies optuigen, waarmee ze kosten kunnen drukken, simpelweg omdat het loont”, zo stelt Zwanenburg in het NOS-journaal van 20.00 uur.

Promovendus
Meer informatie

Lees hier het artikel op de website van NOS.nl

Bekijk hier het NOS journaal (vanaf 5:52) 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen