Ontwikkelgesprek onderwijsvisitatie Criminologie

In 2019 zijn de criminologie-opleidingen in het kader van de externe accreditatie gevisiteerd door een panel van onafhankelijke deskundigen.

Het accreditatiebesluit en het visitatierapport staan op de website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Onderdeel van het visitatiebezoek is het 'ontwikkelgesprek’, een gesprek dat de opleiding met het panel voert over mogelijke verbeteringen vanuit het ontwikkelperspectief.