Patiënten maken zich zorgen over kankerrisico bij gebruik apneu-apparaat

In juni 2021 meldde Philips dat hun apneu-apparaten mogelijk kanker veroorzaken. Daarom riep het bedrijf wereldwijd alle vijf miljoen apneu-apparaten terug. Aan het niet gebruiken van een apneu-apparaat zitten echter ook risico’s voor patiënten, waarschuwden longartsen. Samen met de gezondheidsinspectie kwamen zij in juli 2021 met het advies om de apparaten toch te blijven gebruiken tot ze zijn vervangen. Onder patiënten en experts heerst onduidelijkheid over waar dat advies op is gebaseerd. Martin Buijsen, hoogleraar Gezondheidsrecht aan Erasmus School of Law, vertelt aan Follow the Money dat het voor patiënten het beste is om de nodige informatie bij de behandelend arts op te vragen.

Apneu-patiënten schrikken elke nacht meerdere malen waker doordat hun ademhaling stopt. Apparaten zoals de Dreamstation van Philips helpen deze patiënten om ’s nachts door te slapen. Het niet gebruiken van dit apparaat kan op de lange termijn ernstige gevolgen hebben. Daarom kwamen de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Vereniging voor Longziekten en Tuberculose in juli 2021 met het advies om de Dreamstations, die mogelijk kanker veroorzaken, toch te blijven gebruiken.

Bij patiënten roept dit vragen op. Ze twijfelen over of het verantwoord is om de apparaten te blijven gebruiken en of de risico’s van het niet gebruiken opwegen tegen de blootstelling aan mogelijk kankerverwekkende stoffen. Waar het advies van de Inspectie op gebaseerd is, is niet duidelijk. Onder meer de Apneuvereniging heeft de Inspectie gevraagd om de onderliggende stukken van het advies. De IGJ weigert deze informatie te verstrekken aan patiënten, omdat deze vertrouwelijke stukken bedrijfsgevoelige productinformatie van Philips zou bevatten. Philips ontkent echter dat er zulke informatie is verstrekt aan de IGJ.

Hoogleraar Buijsen ziet echter een uitweg voor patiënten met vragen, zonder te hoeven wachten op informatie van de Inspectie of Philips: “Een patiënt hoeft voor informatie over de apparatuur niet aan te kloppen bij de Inspectie. De arts heeft de keuze gemaakt om het apparaat voor te schrijven. De arts neemt dan ook het risico op zich en is verplicht om de informatie te verstrekken waar de patiënt recht op heeft.”

Professor
Meer informatie

Klik hier voor het hele artikel van Follow the Money

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen