Pim Jansen benoemd tot hoogleraar Economisch Bestuursrecht

Pim Jansen

Pim Jansen is per 1 maart 2024 benoemd tot hoogleraar Economisch Bestuursrecht aan Erasmus School of Law. Deze leerstoel bevindt zich op het snijvlak van het economisch publiekrecht en het bestuursrecht en heeft een uitgesproken Rotterdamse focus op dat deel van het bestuursrecht dat economische activiteiten normeert.

Jansen is een expert op het gebied van het economisch bestuursrecht. Na advocatuurlijke ervaring in Amsterdam op het gebied van competition and regulation, promoveerde hij, na onderzoeksverblijven in Tokyo en Cambridge, in 2018 op het proefschrift getiteld ‘From policy to law? Industrial policy under European Union law’ aan de KU Leuven in België. Sinds 2019 is Jansen aan Erasmus School of Law verbonden als universitair (hoofd)docent Innovation of Public Law. Daarnaast is hij hoofdredacteur van Erasmus Law Review, programmadirecteur van de Togamaster en plaatsvervangend lid van het College van Beroep voor de Examens (CBE).

Economisch bestuursrecht

Van energierecht tot de regulering van digitale platforms, en van mededingingsrecht tot gezondheidsrecht: het economisch bestuursrecht bestrijkt een breed spectrum van inhoudelijke deelgebieden en strekt zich zelfs uit tot de publiekrechtelijke dimensie van industriebeleid. Daarbij gaat het steeds over de dynamische wisselwerking tussen recht en economie, marktregulering en andere modaliteiten van besturing, en het borgen van sociaaleconomische belangen.

In zijn onderzoek en onderwijs wil Jansen niet alleen dieper ingaan op specifieke thema’s en deelgebieden van het economisch bestuursrecht, maar ook bijdragen aan een meer fundamentele en systematische benadering van dit vakgebied. Jansen gelooft in het belang van nader onderzoek omdat hedendaagse maatschappelijke, economische- en technologische vraagstukken steeds complexer worden en de interactie tussen en wederzijdse beïnvloeding van overheid, bedrijf en burger in een dynamische en complexe samenleving met betrekking tot het publieke domein veelzijdig en ambigu is. 

Denk aan prangende vraagstukken als duurzaamheid, energietransitie, handelen in de cyberruimte in de context van economische actoren. Naarmate de operationalisering van concepten als industriebeleid en strategische autonomie steeds meer doordringt in het publiekrecht, voegt deze integratie een extra laag van complexiteit en relevantie toe, met name in de context van Europese-, OESO- en bredere internationale ontwikkelingen. Deze kwesties vragen om een reflectie op bestaande bestuursrechtelijke uitgangspunten en de ontwikkeling van innovatieve juridische kaders die tot stand komen door een dynamische evolutie van het recht als reactie op economische actoren en de maatschappelijke ontwikkelingen van nu en de toekomst.

Where law meets business

Deze economische benadering van het bestuursrecht door Jansen sluit nauw aan bij de ambitie van Erasmus School of Law waarin de ontwikkeling van het recht zoals van betekenis voor economische actoren en de complexe maatschappelijke vraagstukken centraal staat. Dit samenspel tussen recht en maatschappij vindt uiting in het centrale motto van de faculteit: Where law meets business

De leerstoel wordt gevestigd bij het departement Law & Markets dat actief is op het gebied van recht en economische governance, breed opgevat. Met zijn focus op de juridische en maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot het recht voor economische actoren, combineert het departement meerdere benaderingen van deze uitdagingen om nieuwe onderzoeksperspectieven en innovatieve antwoorden te ontwikkelen.

Jansen reageert op zijn benoeming: “Ik ben zeer vereerd met mijn benoeming. De leerstoel Economisch Bestuursrecht biedt me de unieke mogelijkheid om het economisch bestuursrecht niet alleen verder te onderzoeken, maar ook te integreren in ons onderwijs. Ik kijk ernaar uit om in samenwerking met collega's, studenten en het bredere bestuursrechtelijke veld aan de slag te gaan. Daarnaast voelt het bijzonder passend deze leerstoel juist in Rotterdam te vervullen; Erasmus School of Law, met haar sterke focus op de interactie tussen recht en economie, biedt de ideale omgeving voor de bestudering van het economisch bestuursrecht.”

Het bestuur van Erasmus School of Law feliciteert Pim Jansen van harte met zijn benoeming en wenst hem veel succes met zijn werkzaamheden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen