Poolse blokkade nieuw minimumtarief winstbelasting zorgt voor onzekerheid

In oktober 2021 werd door 136 landen een nieuw belastingakkoord getekend onder leiding van de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OESO). Om dit akkoord door te laten werken in de Europese Unie zal het als EU-wetgeving moeten worden ingevoerd. Elk EU-land moet daarbij voor de nieuwe wetgeving stemmen. Polen stemde als enige land tegen het akkoord en blokkeerde daarmee het voorstel. Maarten de Wilde, hoogleraar Belastingrecht aan Erasmus School of Law, legt aan NOS uit welke impact deze Poolse blokkade kan hebben.

Het OESO-akkoord ziet op twee pijlers; winstverdelingsregels voor bedrijven over landen (pijler 1) en een minimumwinstbelastingtarief van vijftien procent (pijler 2). Het huidige EU-wetsvoorstel ziet alleen op de tweede pijler. Polen wil echter dat beide pijlers in een keer worden opgenomen in de EU-wetgeving. Het belastingvoorstel moet door alle 27 EU-landen worden gesteund om doorgang te vinden, waardoor dit Poolse tegengeluid een blokkerende werking heeft.

De specifieke gevolgen van het Poolse standpunt zijn vooralsnog niet duidelijk, maar De Wilde vreest dat het een eventuele invoer van dit OESO-akkoord kan bemoeilijken: “Het momentum kan nu wegglippen. Wat de vervolgstap wordt, is onduidelijk. Polen neemt nu een stevige positie in. De plannen voor de herverdeling van winsten zijn minder vergevorderd en lastiger wereldwijd te bereiken.”

Professor
Meer informatie

Klik hier voor het hele artikel van NOS.

Gerelateerde content

“Het is nu of nooit voor een discussie op EU-niveau over het minimumbelastingtarief”

Maarten de Wilde legt in een interview met Wolters Kluwer toe waarom het nu of nooit is voor een discussie op EU-niveau over dit minimumbelastingtarief.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen