Priskila Penasthika en Xandra Kramer bespreken internationaal privaatrecht in ‘Law Out Loud’

Aflevering 2 van Law Out Loud brengt de Erasmus Graduate School of Law-promovendus Priskila Penasthika (beter bekend onder haar bijnaam ‘Tita’) samen met professor Xandra Kramer, expert in het privaatrecht en internationaal privaatrecht.

Globalisering heeft de grensoverschrijdende handel de afgelopen decennia enorm doen toenemen, Tita legt uit wat het belang is van de ‘rechtskeuze’ bij het aangaan van grensoverschrijdende transacties. Xandra en Tita gaan vervolgens in op verschillende instrumenten van internationaal privaatrecht, zoals de Rome I- en II-verordeningen van de Europese Unie, het Verdrag van Mexico dat van toepassing is op Latijns-Amerika, en de Haagse beginselen inzake rechtskeuze in internationale handelsovereenkomsten uit 2015. Er zijn moeilijkheden geweest bij het bevorderen van de universele acceptatie van deze instrumenten; Tita zal haar promotieonderzoek uitleggen, waarbij wordt nagegaan waarom sommige rechtbanken een keuze voor buitenlands recht afwijzen. Zij en Xandra bespreken vervolgens de zaak van Indonesië, haar ambities om de op vier na grootste economie ter wereld te worden, en veranderingen die mogelijk moeten worden aangebracht in de regels voor rechtskeuze om dat doel te bereiken.

Aflevering 2: Tita en Xandra "Rechtskeuze in internationale commerciële contracten"

Host: Liam Wells
Junior: Priskila Penasthika
Senior: Xandra Kramer

Law Out Loud

In Law Out Loud draaien we de tafel om tussen senior en junior onderzoekers/experts. De onderzoeksvraag van elke promovendus is uniek, dus zelfs een hoogleraar kan iets leren van degenen in de allereerste fase van hun carrière! In elke aflevering van de serie krijgt een PhD-onderzoeker - onze junior onderzoeker - de kans om zijn onderzoek uit te leggen aan een senior academicus / expert in hetzelfde vakgebied. De senior probeert op zijn beurt te leren van de junior en verwante inzichten bij te dragen vanuit zijn eigen onderzoek. De onderwerpen in de serie hebben betrekking op juridische reacties op sociale, economische, ecologische en technologische ontwikkelingen. Deze variëren van: consumentenbescherming onder nieuwe bedrijfsmodellen tot de opkomst van hoogfrequente handel op de aandelenmarkt en het gebruik van nieuwe vormen van geschillenbeslechting naast de reguliere rechtbanken.

Law Out Loud wordt gefinancierd door de Erasmus Graduate School of Law en elke aflevering wordt geproduceerd en bewerkt door EGSL-promovendi: Liam Wells, Josje de Vogel, Sophia Paulini en Georgia Antonopoulou.

Je kunt hier aflevering 2 beluisteren.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen