Prof. dr. Martin de Jong is benoemd tot hoogleraar Dynamics of Inclusive Prosperity

Martin de Jong

Prof. dr. Martin de Jong is met ingang van 1 september 2018 benoemd tot hoogleraar en scientific director van het Erasmus Initiative Dynamics of Inclusive Prosperity.

De Erasmus Universiteit Rotterdam wil wetenschap en samenleving nader tot elkaar brengen door drie zogenoemde ‘Erasmus Initiatives’. Een daarvan, Dynamics of Inclusive Prosperity, is het gezamenlijke onderzoeksinitiatief van Erasmus School of Law en Rotterdam School of Management.

Het behelst de wens om zoveel mogelijk leden van de samenleving te laten profiteren van duurzame economische groei. Het programma heeft betrekking op alle activiteiten, mechanismes en processen uit heden, verleden en toekomst die resulteren in dit streven.

Prof. De Jong geeft als wetenschappelijk directeur van het Initiative – onder de besturen van Erasmus School of Law en Rotterdam School of Management – leiding aan het wetenschappelijke onderzoeksteam, dat bestaat uit medewerkers van beide voornoemde faculteiten en Erasmus School of Philosophy. Ook zal prof. De Jong uitdrukkelijk buiten de universiteit relevante externe partners benaderen om deel te nemen, en zullen verdere stappen kunnen worden genomen op het gebied van fondsenwerving.

Meer informatie

Prof. Martin de Jong promoveerde in 1999 aan de Technische Universiteit Delft op Institutional transplantation; how to adopt good transport infrastructure decision making ideas from other countries? Hij was onder meer Antoni van Leeuwenhoek Research Professor aan de TU Delft. Verder is hij in deeltijd verbonden geweest aan diverse buitenlandse universiteiten, laatstelijk als 1000 Talent Programme Professor aan de Fudan University in China.

Sinds 2016 was prof. de Jong al als gastdocent aan Erasmus School of Law verbonden. Nu combineert hij zijn hoogleraarschap bij Erasmus School of Law (0,5 fte) met eenzelfde positie aan Rotterdam School of Management (0,5 fte).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen