Publicatie scriptieboek ‘Belangenrijk burgerlijk recht’

Foto van Scriptieboek 'Belangenrijk burgerlijk recht’

In december 2020 verscheen het scriptieboek ‘Belangenrijk burgerlijk recht’. Dit scriptieboek vormt het dertiende deel in de reeks Jonge Meesters en bevat tien opstellen van masterstudenten van Erasmus School of Law. Met het schrijven daarvan voltooiden zij hun master Privaatrecht of master Aansprakelijkheid en Verzekering.

Met als overkoepelend thema ‘Belangenrijk burgerlijk recht’ zijn de auteurs uitgedaagd om te onderzoeken hoe het burgerlijk recht omgaat met de belangen die achter de regels van het positieve recht verscholen liggen. Richtinggevende vragen waren daarbij: welke en wiens belangen spelen een rol, of zouden een rol moeten spelen in het burgerlijk recht? Hoe gaat het recht om met de groeiende rol van belangen die minder ‘eigen’ zijn aan het traditionele privaatrecht? En wat te doen bij botsende belangen?

Voortgestuwd door de belangen van rechtzoekenden blijft het recht in ontwikkeling. Deze bundel analyseert relevante ontwikkelingen binnen deelgebieden van het Nederlandse burgerlijk recht, zoals het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het consumentenrecht, het procesrecht en het (internationale) ondernemingsrecht. Niet alleen het geldende recht wordt beschreven; de auteurs staan ook stil bij de uitwerking daarvan in de praktijk en/of een (meer) wenselijke vormgeving ervan.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen