Erasmus School of Law
Nieuws

Resultaten van Evaluatieonderzoek ontbindingspraktijk WWZ 2015-2018 gepubliceerd

TAP Symposium Labour Law Ahoy

Over twee dagen, op vrijdag 12 oktober 2018, vindt bij Erasmus School of Law de dubbeloratie van prof. Even en prof. Van der Voet plaats. De dubbeloratie wordt voorafgegaan door het symposium ‘Labour Law, Ahoy!’. Op dit symposium zal een baanbrekend onderzoek naar de ontslagpraktijk 2015-2018 worden gepresenteerd.

In navolging van het VAAN-VvA-onderzoek van 2016 heeft Erasmus School of Law een follow up-onderzoek gedaan naar de ontbindingspraktijk over de eerste drie jaren WWZ. De conclusies hiervan zullen tijdens het symposium in de vorm van een eindrapport bekend worden gemaakt. Alle deelnemers aan ‘Labour Law, Ahoy!’ zullen een exemplaar van dit rapport ontvangen.

Meer informatie

Wilt u dit symposium en deze primeur niet missen? Er is nog een beperkt aantal plaatsen voor het symposium en de dubbeloratie beschikbaar. U kunt zich hier nog aanmelden.