Sanders Law Library in gebruik genomen

Nieuws

Op donderdag 13 september 2018 vond de feestelijke bijeenkomst plaats ter gelegenheid van de ingebruikname van de Sanders Law Library.

Prof. Fabian Amtenbrink, vicedecaan van Erasmus School of Law, heette namens het bestuur de aanwezigen (naast de eigen medewerkers onder andere medewerkers van Erasmus School of Economics, Rotterdam School of Management, de Universiteitsbibliotheek en University Support Centre) welkom. Hij stond kort stil bij de geschiedenis van de bibliotheek van Erasmus School of Law, en hoe de nieuwe Law Library aansluit op de doelen en ambities van de faculteit. Vervolgens dankte de vicedecaan enkele mensen en bedrijven die een grote rol hadden gespeeld bij de totstandkoming van de nieuwe bibliotheek. Speciale dank was er voor Björn Ros van Sanders Law Library.

Ook dichteres Coby Poelman-Duisterwinkel sprak de aanwezigen kort toe. Zij is de auteur van een van de drie gedichten die in neon op de eerste verdieping van de library is aangebracht. Na een korte toelichting declameerde zij haar gedicht ‘Diploma Uitreiking’. Mevrouw Poelman kreeg na afloop uit handen van decaan prof. Suzan Stoter een kunstwerk, waarin een deel van haar gedicht is verwerkt. Exemplaren van dit kunstwerk worden uitgereikt aan afstuderende masterstudenten van Erasmus School of Law.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen