'‘Schaf giftenaftrek niet af, maar pak giftenaftrekfraude wel aan’'

Prof. dr. Sigrid Hemels, hoogleraar belastingrecht aan Erasmus School of Law, schreef wederom een expertbijdrage voor het Financieele Dagblad (FD). In dit opiniestuk benadrukt prof. Hemels het belang van het niet onmogelijk maken van fraudeonderzoeken bij lagere en middeninkomens.

Prof. Hemels wijst erop dat uit de jurisprudentie blijkt, dat fraude met giftenaftrek voor eenmalige giften op relatief grote schaal is gepleegd door modale- en middeninkomens tussen de €20.000 en €60.000. Aangiftebureaus hebben giften afgetrokken die nooit gedaan zijn. Daarbij is ook gebruik gemaakt van valse kwitanties.

Bij de Tweede Kamer ligt momenteel een wetsvoorstel dat deze vorm van fraude per 1 januari 2021 onmogelijk maakt door contante giften van aftrek uit te sluiten. Ook wordt het in de 2020-aangifte moeilijker om ‘per ongeluk’ giften te claimen.

Volgens prof. Hemels betekent dit niet dat er vervolgens geen giftenaftrekfraude meer zal plaatsvinden. Als om die reden de giftenaftrek wordt afgeschaft, lijden de goeden onder de kwaden. Prof. Hemels stelt daarom dat het beter is de kwaden aan te pakken. Om deze reden moet de Belastingdienst fraudeonderzoeken kunnen blijven doen. Ook verwacht ze van burgers een kritische houding jegens aangiftebureaus die gouden bergen beloven. Ze vindt de huidige sfeer die zich tegen alle fraudeonderzoeken bij lage en middeninkomens lijkt te keren, onverstandig. De verplichting om je belasting te voldoen heb je niet alleen tegenover de overheid, maar ook ten opzichte van je medeburgers. Ongeacht de hoogte van je inkomen.

Professor
CV

Over prof. dr. Sigrid Hemels

Sigrid Hemels is hoogleraar belastingrecht aan Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam, gasthoogleraar belastingrecht aan de Lund Universiteit Zweden en PSL counsel bij Allen & Overy Amsterdam. Ze doet onder meer onderzoek naar fiscale faciliteiten voor kunst, cultuur en goede doelen. Daarnaast publiceert en doceert ze in binnen- en buitenland over diverse andere onderwerpen, zoals het Europees belastingrecht.

Meer informatie

Lees het hele artikel via het FD.