Smart Shipping-rapport aangeboden aan Tweede Kamer

Prof. mr. Frank Smeele en dr. Frank Stevens, onderzoekers bij Erasmus School of Law, hebben het onderzoeksrapport “Smart Shipping” geschreven, dat op 3 maart jl. door Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het Ministerie van I&W is zich bewust van de veranderende technische ontwikkelingen in de scheepvaart. Een van die ontwikkelingen is de opkomst van Smart Shipping. Bij deze ontwikkeling staan het slimmer delen van informatie en hulpmiddelen voor de besturing van schepen centraal, maar ook de mogelijkheid van varende drones. Het rapport analyseert de mogelijkheid om te experimenten met vergaand geautomatiseerde zeeschepen en binnenschepen binnen de bestaande regelgeving. Het signaleert knelpunten en onvolkomenheden, maar bevat ook aanbevelingen om deze te verhelpen.