Studenten Staats- en Bestuursrecht nemen deel aan Nationaal Studentenparlement

Fractie Groen aan de Maas

Elke twee jaar vindt het Nationaal Studentenparlement plaats, waarbij verschillende rechtenfaculteiten de strijd met elkaar aangaan in de behandeling van een fictief wetsvoorstel. Deze editie diende de regering een wetsvoorstel in voor het wijzigen van de Grondwet om de benoemingsprocedure van de leden van de Hoge Raad en de Raad van State (verder) te parlementariseren.

Na maandenlang te hebben gewerkt aan de schriftelijke stukken en onderhandelingen met andere fracties vond op 24 mei traditiegetrouw de finale plaats in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

Iedere universiteit vaardigde fractieleden af en iedere fractie ontving door middel van loting een politieke kleur. De Rotterdamse fractie kreeg GroenLinks toegewezen, en koos dan ook de toepasselijke naam: Groen aan de Maas. De Rotterdamse fractie bestond uit Cheyenne Kooijman (fractievoorzitter), Lars Klappe, Jessica Keemink en Valerie de Brito. Zij werden begeleid door dr. Nick Efthymiou en mr. Lianne van Kalken van de sectie Staats- en Bestuursrecht (Erasmus School of Law).

De fractieleden moesten niet alleen de juridische materie kunnen doorgronden, maar ook het politieke spel goed beheersen. In het najaar van 2018 begon de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel, waarna commentaar werd geleverd op het wetsvoorstel en amendementen ingediend. Na afronding van het schriftelijke onderdeel en de laatste onderhandelingen vond op vrijdag 24 mei de mondelinge behandeling plaats in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Na uren te hebben gedebatteerd met de andere Kamerleden en de regering volgde de stemming over de ingediende amendementen, moties en het gehele wetsvoorstel. Uiteindelijk is het wetsvoorstel niet aangenomen, waardoor de Rotterdamse fractie als oppositiepartij haar doel heeft bereikt. Ondanks de sterke bijdrage van de Rotterdamse fractie beloonde een jury van deskundigen de Radboud Universiteit Nijmegen met de eerste prijs: de Zilveren Thorbeckepenning.

Voor de geïnteresseerden zijn alle stukken te vinden op de website van de staatsrechtkring.

Stemming tijdens Nationaal Studenten Parlement 2019