Taal als toegangspoort: Mai Fleetwood-Bird reflecteert op de lancering van het ATLAS Leiden Manifest

Mai Fleetwood-Bird

Op 30 januari werd het Manifest Think Language First! gepresenteerd in het Hogerhuis (House of Lords) in Londen. Het Manifest is geschreven door een internationaal multidisciplinair team van wetenschappers en belanghebbenden, met als doel het creëren van bewustwording en het vragen van verdere steun voor de taalbehoeften van kinderen en jongeren. Mai Fleetwood-Bird, docent aan Erasmus School of Law, was aanwezig bij de lancering en reflecteert op dit bijzondere bezoek.

De tekst van het Manifest is in 2021 tot stand gekomen tijdens een wetenschappelijke en belanghebbendenbijeenkomst in Leiden. Het document stelt dat taal de toegangspoort is tot levenslang welzijn en kansen, vandaar 'Think Language First’. Fleetwood-Bird was betrokken bij de totstandkoming van het Manifest en was aanwezig bij de lancering in het Hogerhuis. Ze vertelt kort over het Manifest en de lancering.

Fleetwood-Bird: "Mijn achtergrond is die van logopedist, en ik werk al eenentwintig jaar als logopedist met jongeren met spraak- en taalproblemen in Rotterdam. Nu werk ik aan Erasmus School of Law, waarbij ik mijn kennis van logopedie combineer met strafrecht in mijn onderzoek. Mijn onderzoeksthema – de taalvaardigheid van jeugdige verdachten en de implicaties voor het jeugdstrafrecht – was de reden dat ik aanwezig was op de internationale conferentie in Leiden in 2021. Het thema van de conferentie was Language Development, Diagnosis and Assessment in School Ages 6-16: Next Steps in Research and Practice.

Manifest

Het Manifest benadrukt dat ondanks het feit dat onderzoek aantoont dat goede taalvaardigheden een van de sterkste voorspellers zijn van kwaliteit van leven en welzijn, de behoeften van schoolgaande kinderen vaak onopgemerkt blijven. Ernstige taalproblemen worden vaak geassocieerd met gedragsproblemen, schooluitval of uitsluiting, psychische problemen, werkloosheid en zelfs criminaliteit. In het Verenigd Koninkrijk heeft 60% van de jeugdige delinquenten bijvoorbeeld een taalstoornis. In Nederland is dit percentage vergelijkbaar. Bovendien leiden niet-ondersteunde taalproblemen tot enorme kosten voor gezondheids- en justitiële systemen. Het gebrek aan verbetering van de kwetsbare taalvaardigheden bij de huidige groep driejarigen (14%) in het Verenigd Koninkrijk wordt geschat op een kostprijs van £330M later in het leven. Taalbehoeften worden vaak over het hoofd gezien en vormen daarmee een 'onzichtbare uitdaging'," aldus Fleetwood-Bird.

Presentatie in het Hogerhuis

Bij de presentatie was er een rondetafelgesprek met parlementsleden, professionals en belanghebbenden uit onderwijs-, gezondheids- en jeugdrechtssystemen. Aanwezigen waren onder andere Lord Boateng, Hoogleraar Joao Costa, Taalkundige en Minister van Onderwijs uit Portugal, Diz Minnitt, Hoofd van Youth Justice and Support Service, Sharon Gray, Youth Justice Board, Justice Renate Winter, President van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind, en Lana Petö Kujundžić, President van de Raad voor minderjarigen bij het Hooggerechtshof van Kroatië.

“Het was bijzonder en inspirerend om met een bevlogen, internationaal gezelschap van wetenschappers, praktijkmensen, politici en leden van het Hogerhuis om de tafel te zitten, in een prachtige omgeving. Het was goed om te zien dat er een stuk onbekendheid over taalproblemen en de gevolgen daarvan voor kinderen op deze manier wordt weggenomen en dat wordt geconstateerd dat taal belangrijk en allesomvattend is. Lord Boateng verwoordde het mooi toen hij zei: “All we do here, all day is language”,” aldus Fleetwood-Bird.

Volgens Fleetwood-Bird is het cruciaal om dit onderwerp prominent op de agenda te zetten, wat zal leiden tot beleidsverandering. Vandaar dat de zeer succesvolle lancering plaatsvond in het Hogerhuis. Het is de bedoeling dat het Manifest ook aan de regeringen van andere landen wordt gepresenteerd, waaronder ook die van Nederland.

De volledige tekst van het Manifest en verdere toelichting is hier te vinden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen