‘Team Erasmus’ meet zich met de besten op jaarlijkse VAR Pleitwedstrijd

Het team van vijf Rotterdamse studenten Staats- en bestuursrecht heeft zich op de landelijke pleitwedstrijd van de VAR (Vereniging voor Bestuursrecht) van zijn beste kant laten zien. Nederlandse universiteiten met een rechtenfaculteit vaardigen ieder jaar een team af met bestuursrechtelijk talent voor deze wedstrijd. Na twee sterke pleitsessie ’s ochtends moest in een spannende strijd om de derde en vierde plaats uiteindelijk de eer worden gelaten aan het team van de Universiteit Leiden.

In de VAR-Pleitwedstrijd moeten alle teams dezelfde complexe bestuursrechtelijke zaak voorbereiden. De wedstrijd heeft een schriftelijk en een mondeling fase, waarvan beide scores voor 50% meetellen in de rangschikking. In het schriftelijk gedeelte – die al in januari begint – moeten teams zelfstandig twee uitgebreide processtukken indienen bij de rechtbank. In het mondelinge gedeelte vertegenwoordigen alle teams eenmaal de eisende en eenmaal de verwerende partij. De rechtbank wordt gevormd door bekende rechters van bestuursrechtelijke college, waaronder de voorzitters van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en die van de Centrale Raad van Beroep.

Dit jaar ging de casus over een ‘schaarse vergunning’ voor horeca in de gemeente Zeestraten. Moest de laatste beschikbare nachtontheffing aan een shoarmazaak of een nachtclub met zwembad worden verleend? Team Erasmus behaalde met 42 van de 50 punten de hoogste score voor het mondelinge gedeelte van alle deelnemende universiteiten. Voor de finales moesten de teams in slechts 45 minuten tijd een nieuwe casus voorbereiden, ditmaal over een handhavingsbesluit van de burgemeester ten aanzien van een massagesalon waar sprake zou zijn van prostitutie. Uiteindelijk eindigde Team Erasmus na een spannende en hoogstaande troostfinale op een eervolle vierde plaats. Het team van de Universiteit Utrecht won uiteindelijk in de finale van Nijmegen.

Foto van de finale van de VAR-pleitwedstrijd