Titiaan Keijzer nieuw lid van Young Erasmus Academy

Titiaan Keijzer

Titiaan Keijzer, universitair docent Ondernemingsrecht aan Erasmus School of Law, is op voordracht van Harriët Schelhaas, decaan van Erasmus School of Law, door de Rector Magnificus uitgenodigd om lid te worden van de Young Erasmus Academy (YEA). Titiaan is één van de vijf nieuwe leden die het netwerk dit jaar verwelkomt. Hij vertegenwoordigt daarmee samen met collega's Jing Hiah, universitair docent Criminologie, en Koen Swinnen, hoogleraar Privaatrecht en Publieke en Private belangen, Erasmus School of Law binnen de Academy.

Titiaan Keijzer is sinds 2015 verbonden aan Erasmus School of Law. Zijn onderzoek is sterk interdisciplinair en internationaal van aard. Titiaan promoveerde in 2020 (cum laude) op een proefschrift, deels geschreven aan Columbia University (New York) en het Max Planck Instituut (Hamburg), over de corporate governance-effecten van aandelen met verminderd of versterkt stemrecht. Vervolgens werkte hij enige jaren als advocaat in Amsterdam bij een bekend Nederlands kantoor. Sinds zijn terugkeer richt zijn onderzoek zich voor een belangrijk deel op de “Twin Transitions” van duurzaamheid en digitalisering. Hij is verbonden aan het Sectorplan SSH-Breed inzake digitalisering en een van de trekkers van de onderzoeksgroep Law & Sustainable Business. Titiaan doceert in en coördineert verschillende (Nederlands- en Engelstalige) Mastervakken, waaronder het Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht; Fusies, Reorganisaties & Insolventie en International Corporate Governance. 

Young Erasmus Academy

YEA is een divers netwerk voor getalenteerde onderzoekers van alle faculteiten en vertegenwoordigt een breed spectrum aan wetenschappelijke disciplines. Het netwerk is vormgegeven naar het voorbeeld van de Jonge Akademie van de KNAW, ingebed in de context van de Erasmus Universiteit Rotterdam. YEA richt zich op het bevorderen van interdisciplinaire samenwerking en contacten tussen wetenschappers en het versterken van het profiel van de Erasmus Universiteit Rotterdam binnen het publieke domein. Tevens adviseert YEA het College van Bestuur over het onderwijs- en onderzoeksbeleid.

Titiaan ziet zijn lidmaatschap van de YEA als een manier om zich, samen met zijn collega’s, in te zetten voor de verdere implementatie van duurzaamheid, in brede zin, in het onderwijs. Erasmus School of Law feliciteert Titiaan met zijn lidmaatschap van de YEA en wenst hem succes met zijn werkzaamheden.

Universitair Docent
Titiaan Keijzer, universitair docent Ondernemingsrecht

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen