Van Sanders tot Singapore

Skyline van Singapore
Skyline van Singapore

Op 20 december 2018 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het VN verdrag inzake Internationale Schikkingen uit Mediation aanvaard. Dit is het eerste VN verdrag specifiek gericht op mediation. De officiële ondertekening zal aanstaande zomer in Singapore plaatsvinden. Het Verdrag staat in de wandelgangen dan ook bekend als de Singapore Convention. De Verdragstekst werd de afgelopen jaren voorbereid binnen werkgroep van UNCITRAL – de United Nations Commission on International Trade Law.

In het recente themanummer van het Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement (TMD) geven auteurs die vanuit de VN, de Europese Commissie, of namens lidstaten dan wel professionele organisaties bij de onderhandelingen betrokken waren, de lezer een uniek kijkje achter de schermen van het complexe onderhandelingsproces dat tot de uiteindelijke verdragstekst heeft geleid.

Er zit nog een indirect Rotterdams tintje aan dit verdrag. De Singapore Convention werd in belangrijke mate geïnspireerd door het oudere Verdrag van New York inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnissen (1958). De drijvende kracht achter het Verdrag van New York was professor Piet Sanders, die tevens als bouwdecaan van de Rotterdamse rechtenfaculteit de founding father van Erasmus School of Law genoemd mag worden. Om Piet Sanders als bron van inspiratie op de achtergrond recht te doen, draagt het TMD redactioneel van dit themanummer dan ook de titel: van Sanders tot Singapore.

Dit des te meer, nu de visionaire Sanders, naast arbitrage, ook mediation al vroeg een warm hart toedroeg.

Annie de Roo