Wat doet een overtreder liever: het slachtoffer compenseren of een boete betalen?

Als het aankomt op sanctionering van wangedrag door bedrijven, is er tot op heden voornamelijk onderzoek gedaan naar de effecten van de verschillende sancties vanuit het perspectief van het slachtoffer. Ander onderzoek werd toegespitst op de reactie van de overtreder voorafgaand aan de oplegging van de sanctie. Franziska Weber, hoogleraar Rechtseconomie, en Pieter Desmet, hoogleraar Quantitative Empirical Legal Studies, hebben een nieuw perspectief onderzocht. De hoogleraren van Erasmus School of Law onderzochten de bereidheid van overtreders om een boete te betalen en vergeleken dit met de bereidheid tot het betalen van een compensatie aan een slachtoffer.

Er zijn veel verschillende sanctioneringsmogelijkheden waar de wetgever uit kan kiezen als het aankomt op de reactie op een overtreding van de wet. Om die reden is het belangrijk dat de wetgever op de hoogte is van de effectiviteit van de verschillende sancties. Waar het opleggen van een boete een veelgebruikte optie is in publiekrecht, komt het betalen van een compensatie juist meer voor in het privaatrecht. Meer kennis over de twee sanctioneringsmogelijkheden is daarom van groot belang voor wetgevers.

Uit het onderzoek van Weber en Desmet blijkt dat, ongeacht de karakteristieken van de overtreder (NGO of bedrijf), de voorkeur bij de meerderheid ligt bij het betalen van een compensatie aan het slachtoffer:  overtreders zijn bereid om meer te betalen wanneer het gaat om een compensatie dan wanneer het gaat om een boete. Overtreders zien het betalen van een compensatie over het algemeen ook als een eerlijkere oplossing en zien het als een betere mogelijkheid om hun reputatie te herstellen. Waar de aard van de sanctie echter geen effect op lijkt te hebben zijn de voorzorgsmaatregelen die overtreders treffen om hun wangedragingen te voorkomen.

Bij elkaar kunnen de bevindingen van Weber en Desmet als een waardevolle toevoegingen aan bestaand onderzoek beschouwd worden en kunnen deze meegenomen worden in afwegingen die in het politieke debat worden gemaakt. 

Lees het volledige onderzoek ‘Infringers’ willingness to pay compensation versus fines’ hier.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen