Wetenschappers dringen aan op palet aan oplossingen voor zorgwekkende situatie van ongedocumenteerde ouderen

Het project ‘Te oud om illegaal te zijn’ van maatschappelijke organisatie De Regenboog Groep roept de overheid op tot het faciliteren van een duurzame oplossing voor ongedocumenteerde ouderen die door hun status geen aanspraak kunnen maken op onder andere ons zorgstelsel. Zij doen dit aan de hand van de aanbevelingen van Richard Staring, hoogleraar Criminologie aan Erasmus School of Law, Mieke Kox, onderzoeker aan Erasmus School of Law, en Nienke Boesveldt, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. De bevindingen zijn gepubliceerd in een tweeluik.

Ongedocumenteerde ouderen in Nederland kampen met allerlei problemen. Doordat zij zonder geldige papieren in Nederland wonen, kunnen ze vaak niet of nauwelijks aanspraak maken op basale medische zorg en sociale voorzieningen. Juist voor ouderen, die door hun langdurige onrechtmatige verblijf een kwetsbare groep vormen, is dit extra problematisch. Velen van hen zijn al decennia in Nederland en kunnen niet meer terug naar hun land van herkomst. De problemen als gevolg van hun status zouden volgens de onderzoekers niet alleen opgelost kunnen worden door voor ouderen die langdurig in Nederland verblijven een legaal verblijf te realiseren, maar ook door bijvoorbeeld de uitwassen van de Koppelingswet terug te draaien en de regeling verruimde gezinshereniging te herintroduceren. 

Het tweeluik is op 15 juni gepubliceerd en bestaat uit het eerste deel ‘Vechten voor het leven’, waarin de dagelijkse problematiek omtrent huisvesting, inkomen, gezondheid en sociale inbedding worden besproken, en het tweede deel ‘Juridische Verkenning van het recht op voorzieningen en verblijf voor oudere ongedocumenteerden’, waarin het Nederlandse vreemdelingenbeleid en wetgeving sinds de jaren ’90 wordt besproken.

Staring vertelt in EenVandaag: “deze ouderen maken onze huizen schoon en passen op onze kinderen. Een deel van hen heeft serieuze fysieke klachten, vooral degenen die hier langdurig hebben gewerkt, en een deel heeft mentale klachten, soms is het een combinatie van die twee. Dat langdurige verblijf in de illegaliteit leidt tot heel veel mentale klachten, waar geen adequaat antwoord op is vanuit de ondersteuning. Ze komen steeds geïsoleerder te staan met hun toenemende zorgen.”

Professor
Meer informatie

Klik hier voor het hele fragment van EenVandaag (vanaf 4m50s).

Klik hier voor het tweeluik.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen