"Zonder hervorming van het ondernemingsrecht, geen duurzaamheidstransitie"

Roy Heesakkers

De druk op verandering van onze economie neemt toe. Afgelopen zomer was de heetste zomer in 120.000 jaar. Ook put de wereldeconomie grondstoffen in een rap tempo uit. Daarmee neemt ook de druk toe op ondernemingen om hun activiteiten af te stemmen op deze planetaire grenzen. In zijn proefschrift Richting sociale en ecologische corporate governance: een theoretische analyse van de positie van het bestuur in het Nederlandse ondernemingsrecht pleit Roy Heesakkers, promovendus aan Erasmus School of Law, voor een fundamentele hervorming van het ondernemingsrecht die bijdraagt aan een transitie naar een meer duurzame en inclusieve economie.

In veel rechtsgebieden is oog voor deze noodzaak tot verandering. In toenemende mate geldt dat ook voor het ondernemingsrecht. Zo legt Europese wetgeving steeds verdergaande verplichtingen op aan grote Europese ondernemingen om hun klimaatplannen te publiceren en onderzoek te doen naar misstanden in hun globale waardeketen. “Echter, om ondernemingen te helpen daadwerkelijk van koers te veranderen is meer fundamentele hervorming van het ondernemingsrecht noodzakelijk”, aldus Heesakkers.

Van motoren van groei naar ingebedde ecosystemen

“Zonder fundamentele hervorming van het ondernemingsrecht blijven ondernemingen de winst-gedreven, aandeelhouders-georiënteerde motoren van groei waartoe ze oorspronkelijk via het ondernemingsrecht ontworpen zijn”, aldus Heesakkers. Hij beoogt met zijn proefschrift bij te dragen aan een hervorming van die fundamentele oriëntatie: “Daarvoor is een nieuw perspectief op de onderneming als ingebed ecosysteem noodzakelijk. Op die manier kunnen inzichten uit zowel de klimaatwetenschappen als de meer normatieve ecologische filosofie een plek krijgen in het ondernemingsrecht”.

Herdefinitie van succes en verantwoordelijkheid

Heesakkers doet daartoe een twaalftal aanbevelingen: “Onderdeel daarvan zijn een meer geïntegreerde definitie van succes, een bredere verantwoordelijkheid voor het bestuur als ecosystemisch rentmeester en een nieuwe inrichting van de raad van commissarissen als een kritisch intern vennootschappelijk geweten.” Ook pleit Heesakkers voor een afstemming van de rechten en plichten van aandeelhouders en belanghebbenden op het overkoepelende succes van de onderneming als ingebed onderdeel van de maatschappij en de natuur.

Met deze fundamentele reflectie op het ondernemingsrecht en bijbehorende aanbevelingen beoogt Heesakkers bij te dragen aan de noodzakelijke transitie naar een meer duurzame en inclusieve economie.

Promovendus
Meer informatie

Op vrijdag 8 maart 2024 verdedigt Heesakkers zijn proefschrift met de titel: Richting sociale en ecologische corporate governance: een theoretische analyse van de positie van het bestuur in het Nederlandse ondernemingsrecht. Hier vind je alle informatie over de promotie. 

Gerelateerde content
Roy Heesakkers recommends five changes to reform Dutch corporate law.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen