Erasmus Honours Law College

Ben jij…

Bereid om naast je voltijd bachelorstudie Rechtsgeleerdheid een extra inhoudelijke uitdaging aan te gaan? Het Honours College biedt jou, als gemotiveerde student, de kans om je op persoonlijk en professioneel vlak beter, verder én sneller te ontwikkelen. Door deel te nemen aan het Honours College start jij je studie als honoursstudent.

Erasmus Honours

Erasmus Honours Law College

Verdiep je kennis tijdens de blokactiviteiten

Als honoursstudent neem je elk blok deel aan een vakgerelateerde activiteit: de blokactiviteit. Deze blokactiviteit bouwt altijd voort op de stof van het vak dat je op dat moment volgt. Kortom, verdieping van je kennis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bezoek aan de politierechter tijdens het vak Inleiding strafrecht. Of spreken met een rechter van het gerechtshof tijdens het vak Europees recht. Of tijdens het vak Inleiding privaatrecht een interactieve lunch met een hoogleraar waarbij je een casus bespreekt. Je volgt de blokactiviteit altijd samen met honoursstudenten uit jouw leerjaar, zodat jullie elkaar inspireren en stimuleren.

Verbreed je blik tijdens de modules

Daarnaast neem je als honoursstudent elk jaar deel aan diverse inspirerende thematische bijeenkomsten: modules. Deze modules hebben uiteenlopende onderwerpen zoals jeugdstrafrecht, drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven, recht & religie, forensisch onderzoek, dierenrecht en recht & filosofie. De modules nemen je mee in de bredere wereld vanhet recht en verbreden je juridische blik. Modules zijn toegankelijk voor honoursstudenten uit alle leerjaren. Door de gevarieerde samenstelling van de groep, zijn de bijeenkomsten altijd dynamisch en inspirerend.

Intensief contact met je medestudenten 

Binnen het Honours College leer jij je medestudenten goed kennen. Gedurende drie jaar (de gehele bachelor) volg je naast de reguliere hoorcolleges namelijk onderwijs in je eigen honoursgroep. Dat is prettig, omdat alle honourstudenten zich dan samen op honours-niveau kunnen ontwikkelen. Daarnaast worden er vaak laagdrempelige en gezellige activiteiten georganiseerd zoals borrels, etentjes en een ledenweekend. Onze ervaring is dat binnen het Honours College vaak hechte vriendschappen ontstaan. Je begrijpt dat zo'n compleet programma jou heel veel kan opleveren tijdens je bachelorstudie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen