Law & Business

Ons departement Law & Business beweegt zich in het hart van het facultaire motto ‘Where law meets business’ en kenmerkt zich door enerzijds een sterke focus op het klassieke Nederlandse recht, inclusief de Europese invloed daarop, en de rechtspraktijk en anderzijds een focus op de rechtseconomie. Het uitgangspunt is dat beide stromingen, het juridische en de rechtseconomische, elkaar wederzijds dienstbaar kunnen zijn en zo tot een vruchtbare samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek leiden. 

Nieuws

Philip Hans Franses benoemd tot hoogleraar Quantitative Methods in Law

Philip Hans Franses is per 1 januari 2022 benoemd tot hoogleraar Quantitative Methods in Law (0.2 fte) aan Erasmus School of Law.

De Jonge Meesters bundel 2021: Publiek privaatrecht

De bundel Publiek Privaatrecht met daarin scripties van masterstudenten Privaatrecht en Aansprakelijkheid & Verzekering is verschenen.

Liesbeth Enneking benoemd tot lid van het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen

Per 1 december 2021 is Liesbeth Enneking voor vier jaar aangesteld als onafhankelijk lid van het Nederlandse Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen.

Verhaal van door de overheid bij haar taakuitoefening gemaakte kosten: wetgever of rechter?

Op vrijdag 15 oktober 2021 nam Siewert Lindenbergh als een van de twee Nederlandse preadviseurs in dialoog deel aan een discussie in Brussel.

Boeteclausules in een huurcontract: ‘alles of niets’

Harriët Schelhaas, licht met haar broer, Egbert Schelhaas, toe wat de voor- en nadelen zijn van boeteclausules in huurcontracten.

Kasper Jansen benoemd tot hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht

Kasper Jansen is recent benoemd tot hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR).

Gebruik van alternative data op de beurs: innovatief of oneerlijk?

Arnoud Pijls licht naar aanleiding van de VPRO documentaire “Handel in voorkennis” toe waarom het gelijke speelveld tussen beleggers in het geding kan zijn.

Xandra Kramer verkozen tot lid van het Institut De Droit International

Het Institut De Droit International richt zich op grensoverschrijdende uitdagingen zoals investeringen, corruptie, internationaal privaatrecht en mensenrechten.

Emanuel van Praag benoemd tot lid Expert group ‘European Financial Data Space’

De Expert group adviseert de Europese Commissie op het gebied van Financiële stabiliteit, diensten en kapitaalmarktenunie over gegevensuitwisseling in de sector

Boek “Bestuursbesluiten” verschenen: wanneer is iets eigenlijk een besluit?

Recent verscheen het boek ‘Bestuursbesluiten” onder redactie van Matthijs de Jongh en Kid Schwarz, beiden hoogleraar Ondernemingsrecht aan Erasmus School of Law

Evenementen

Where law meets business valuation

Op dinsdagmiddag 8 februari 2022 organiseert Erasmus School of Law het webinar ‘Where law meets business valuation’. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen