mr.dr. (Ageeth) AGH Klaassen

mr.dr. (Ageeth) AGH Klaassen
Associate professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
klaassen@law.eur.nl
Associate professor Erasmus School of Law Health Law 
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
klaassen@law.eur.nl
Visiting lecturer Erasmus School of Health Policy & Management Law & Health Care (LHC)
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
klaassen@eshpm.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Ageeth Klaassen (2020) - Van WTZi naar Wtza: meer drempels voor zorgaanbieders - Ondernemingsrecht, 2020 (13/14), 741-745
 • Ageeth Klaassen (2019) - Invloed van verzekerden bij zorgverzekeraars - Een vorm van zeggenschap of medezeggenschap? - Nederlands Juristenblad (NJB), 2019 (1), 27-30
 • Ageeth Klaassen (2018) - Intern toezicht in de zorg, na vijf jaar, goed geregeld? - Nieuwsblad RGDispuut (Verenigingsblad Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut), 5 (3), 16-20
 • Ageeth Klaassen (2017) - De herziene Zorgbrede Governancecode - Nieuwsblad RGDispuut (Verenigingsblad Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut), 2017 (a), 20-26
 • Ageeth Klaassen (2016) - Moeten toezichthouders wakker liggen van de Meavita-uitspraak van de Ondernemingskamer? - Tijdschrift voor Toezicht, 2016 (1), 39-45 - doi: 10.5553/TvT/187987052016007001005
 • Ageeth Klaassen (2015) - Geen separaat wetsvoorstel Goed bestuur in de zorg - Ondernemingsrecht, 2015 (124), 640-643
 • Ageeth Klaassen (2014) - Het monistisch bestuursmodel in de zorg: tussen hoop en vrees - Nieuwsblad RGDispuut (Verenigingsblad Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut), 1 (5), 20-21
 • Ageeth Klaassen (2012) - Bestuur en toezicht in de Wet cliëntenrecht zorg - Fiat Justitia (EUR), 25 (1), 34-37
 • Ageeth Klaassen (2011) - Wet cliëntenrechten zorg en Boek 2 BW - Ondernemingsrecht, 2011, 386-389
 • Ageeth Klaassen (2009) - Maatregel ter verbetering van het toezicht op stichtingen - Ondernemingsrecht, 2009/5 (57), 257-259
 • Ageeth Klaassen (2009) - Concept-verkiezingsprogramma's voor het Europees Parlement 2009-2014 - Ondernemingsrecht, 2009/4 (47), 213-216
 • Ageeth Klaassen (2008) - Decharge in Europa - Ondernemingsrecht, 2008/17 (184), 623-624
 • Ageeth Klaassen (2008) - Drie stellingen - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2008/6751, 320-322
 • Ageeth Klaassen (2007) - Opnieuw kleur bekennen: het coalitieakkoord van CDA, PvdA en Christenunie - Ondernemingsrecht, 2007/4 (46), 142-145
 • Ageeth Klaassen (2006) - Kleur bekennen: de concept-verkiezingsprogramma's van de politieke partijen in Nederland - Ondernemingsrecht, 2006 (173), 543-546
 • Ageeth Klaassen (2004) - De Gelatine-uitspraak: het verlossende antwoord op de Holzmüller-problematiek? - Ondernemingsrecht, 2004 (15), 603-606

 • Ageeth Klaassen (2007) - Bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders : historische, concernrechtelijke en rechtsvergelijkende beschouwingen, in het bijzonder over structuurwijzigingen - Rijksuniversiteit Groningen

 • Ageeth Klaassen & Helene Dort (2015) - Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector - IvO Center for Financial Law and Governance (ICFG)
 • Helene Dort & Ageeth Klaassen (2012) - Diversiteit in de raden van bestuur en raden van toezicht in de publieke sector - Erasmus Instituut voor Toezicht en Compliance

 • JB Wezeman, ADM Bras, Ageeth Klaassen, MLH (Michele Leontina Henricus) Reumers & Maarten Verbrugh (2002) - Report EUR on the contributions to the Consultation Document of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

 • Ageeth Klaassen (2001) - Tijdschrift Vennootschap & Onderneming (V&O) (External organisation)

 • Ageeth Klaassen (2015) - Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector - Presentatie Onderzoeksrapport
 • Ageeth Klaassen (2012) - Diversiteit in de raden van bestuur en raden van toezicht in de publieke sector - Presentatie Onderzoeksrapport

 • Ageeth Klaassen & Annika Galle (2019) - Diversiteit in het bestuur van het pensioenfonds - Pensioenfondsbestuurders Diner (Euroform)
 • Ageeth Klaassen (2018) - Actualiteiten besturen in de zorg: over nieuwe regels en beleid - Symposium NVZD
 • Ageeth Klaassen (2017) - Het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en de nieuwe Governancecode Zorg - JVEI Bestuursdagen 2017; Governance in de eerstelijnszorg

GGZ Delfland

Begindatum goedkeuring
september 2021
Einddatum goedkeuring
september 2024
Plaats
DELFT
Beschrijving
Klachtencommissie

Health care: legal aspects

Level
master
Year
2020
Year Level
master
Course Code
RL13

Sport, Law and Society

Level
overig
Year
2020
Year Level
overig
Course Code
RMIN13

Health care: organization and Governance

Level
master
Year
2020
Year Level
master
Course Code
RL17

Legal Academic Skills III

Level
bachelor 3
Year
2020
Year Level
bachelor 3
Course Code
RD317

Thesis Master Health Law

Level
master
Year
2020
Year Level
master
Course Code
RS117

Thesis Master Corporate Law

Year
2020
Course Code
RS118

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen