prof.mr.
(Bastiaan) BF Assink

prof.mr. (Bastiaan) BF Assink
Full Professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
assink@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

prof.mr. (Bastiaan) BF Assink

    • B.F. Assink (2019). Baanbrekend. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2019 (7230), 205-207.
    • B.F. Assink (2016). Innovatie en Ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht:100.
    • B.F. Assink, K.F. Haak, J.M. De Jongh, M.J. Kroeze & A.J.P. Schild (2015). De toekomst van het ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht, 2015 (44).
    • B.F. Assink (2015). Naschrift bij reactie. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2015 (7056), 309-310.
    • B.F. Assink (2015). Anders denken over de figuur 'gedelegeerd commissaris'. Ondernemingsrecht, 2015 (83).
    • B.F. Assink (2014). If It Ain't Broke... Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 656-658.
    • B.F. Assink (2012). The State of Dutch Corporate Law. European Company Law, 2012 (5), 263-266.
    • B.F. Assink & M.A. Verbrugh (2012). Overzicht van handelsrechtelijke rechtspraak; Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad (2001-2010) (Ondernemingsrechtelijk deel). Tijdschrift voor Privaatrecht, 2012 (2), 871-1008.
    • B.F. Assink & M.J. Kroeze (2010). Ja, wij willen! Ondernemingsrecht, 2010 (6), 246-247.
    • B.F. Assink, M.J. Kroeze & M.A. Verbrugh (2010). Kroniek van het vennootschapsrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2010 (15), 998-1007.
    • B.F. Assink (2010). Polarisering in enquêterechtspraak. Ars Aequi, 2010 (11), 768-770.
    • B.F. Assink (2008). Kroniek van vennootschapsrechtelijke jurisprudentie uit Delaware (Deel I). Ondernemingsrecht:16.
    • B.F. Assink & T.T. van Zanten (2008). Art. 2:9 BW in faillissement: tijd voor herwaardering! Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), 2008:25.
    • B.F. Assink (2008). Zwar(t)e tijden voor Conrad Black. Ondernemingsrecht:48.
    • B.F. Assink (2008). Kroniek van vennootschapsrechtelijke jurisprudentie uit Delaware (Deel II). Ondernemingsrecht:27.
    • B.F. Assink (2006). Over de business judgment rule – Enige recente ontwikkelingen in het vennootschapsrecht van met name Delaware en Duitsland. Ondernemingsrecht:24.
    • B.F. Assink (2006). (On)bevoegde vertegenwoordiging en onderzoeksplicht bij tegenstrijdig belang ex art. 2:146/256 BW. Bedrijfsjuridische Berichten:47.
    • B.F. Assink (2006). De Mannesmann-zaak. Een verhaal over irrationeel gedrag, hoogmoed en de bijbehorende val. Ondernemingsrecht:50.
    • B.F. Assink (2005). Enige beschouwingen over Duitse ontwerpwetgeving, de Amerikaanse business judgment rule en ontwikkelingen in het Nederlandse vennootschapsrecht. Ondernemingsrecht:131.
    • B.F. Assink (2017). Jurisprudentiële canon van vigerend Nederlands rechtspersonenrecht - Een gedachte-experiment over Hoge Raad, theorievorming en rechterlijk minimalisme. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2017 (7162).
    • B.F. Assink (2016). Van vennootschapsrechtelijk belang (II). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 491-499.
    • B.F. Assink (2016). Van vennootschapsrechtelijk belang (I). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 465-475.
    • B.F. Assink (2015). Belang van de vennootschap, overname en algemeen belang. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2015 (7048), 103-117.
    • B.F. Assink (2014). De 'economische werkelijkheid' in het Nederlandse ondernemingsrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1031-1043.
    • B.F. Assink (2014). De bevoegdheid tot vaststelling van bestuurdersbezoldiging door bestuurders van NV's en BV's in een monistisch of dualistisch bestuursmodel - Een pleidooi voor restrictie (zonder wetswijziging). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1144-1153.
    • B.F. Assink (2013). Verbindingen tussen bestuurderschap, bestuurdersaansprakelijkheid en civielrechtelijk bestuursverbod. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 565-580.
    • B.F. Assink (2013). Een Nederlandse business judgment rule: quo vadis? Of een slag breder: over het streven naar zinvolle vernieuwing in het Nederlandse ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht, 2013 (50), 255-260.
    • B.F. Assink (2010). De Januskop van het ondernemingsrecht - Over faciliëring en regulering van ondernemerschap. Ondernemingsrecht, 2010 (6), 248-259.
    • B.F. Assink (2008). Naar een adequate tegenstrijdig belang regeling in Boek 2 BW. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 737-741.
    • B.F. Assink (2006). Over vrijheid van ondernemingsbeleid en het enquêterecht. Ondernemingsrecht:91.
    • B.F. Assink (2005). Enige gedachten omtrent interne bestuurdersaansprakelijkheid. Voert de Hoge Raad met zijn enquêterechtelijke Laurus-beschikking een koerswijziging door in het leerstuk van art. 2:9 BW? Ondernemingsrecht:141.
    • B.F. Assink & P.D. Olden (2005). Over bestuurdersaansprakelijkheid – De reikwijdte van de maatstaf ‘ernstig verwijt’, vrijtekening en vrijwaring nader bezien. Ondernemingsrecht:3.
    • B.F. Assink & M.J. Kroeze (2016). Kroniek van het enquêterecht. In Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2015-2016 (VHD-serie) (pp. 37-80). Deventer: Kluwer
    • B.F. Assink (2012). Schatgraven en vernieuwend ondernemingsrecht. In L. Timmerman e.a. (Ed.), Piet Sanders - Een honderdjarige vernieuwer (pp. 107-114). Deventer: Kluwer
    • B.F. Assink (2017). De ernstig verwijt-maatstaf en aansprakelijkheid van een feitelijke, indirecte en/of nieuwe bestuurder ex art. 2:9 BW of art. 6:162 BW (jo. art. 2:11 BW). In De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders' (pp. 177-197). Deventer: Wolters Kluwer
    • B.F. Assink (2017). Familievennootschap en vennootschappelijk belang. In Familievennootschappen (pp. 27-74). Deventer: Wolters Kluwer
    • B.F. Assink & P.E. Ernste (2017). Mediation: denkbaar alternatief voor een bestuurdersaansprakelijkheidprocedure? In Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen (VDH-serie) (pp. 613-636). Deventer: Kluwer
    • B.F. Assink & L.E. Strine, Jr. (2016). Lessons for Luxembourg: Are Delaware and The Netherlands examples you can emulate? In A. Prüm (Ed.), 100 years of Luxembourg company law (pp. 375-412). Brussels: Larcier
    • B.F. Assink (2016). De factor 'wetenschap van benadeling' in te onderscheiden grondslagen van bestuurdersaansprakelijkheid. In M.Y. Nethe & e.a. (Eds.), Eenheid en verscheidenheid in het ondernemingsrecht (Instituut voor Ondernemingsrecht, deel 98) (pp. 91-148). Deventer: Kluwer
    • B.F. Assink & M.A. Verbrugh (2016). Over bestuur, beleidsvrijheid en vier mogelijke begrenzers daarvan (primair bezien vanuit het BV-recht). In M. van Olffen (Ed.), Handboek notarieel ondernemingsrecht (OO&R) (pp. 45-90). Deventer: Wolters Kluwer
    • B.F. Assink (2016). Aansprakelijkheid en draagplicht. In Naar een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen (pp. 59-76). Deventer: Wolters Kluwer
    • B.F. Assink (2015). Dubbel denken in het vennootschaprecht (over 'precommitment strategies', via 'deal protection measures'). In Ik ben niet overtuigd (liber Ingelse) (pp. 29-42). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • B.F. Assink & J.M. De Jongh (2015). Gedragsnorm, enquêterecht en aandeelhouder. In De toekomst van het ondernemingsrecht - Het ondernemingsrecht van de toekomst (liber Timmerman) (Instituut voor Ondernemingsrecht, 99) (pp. 1-15). Deventer: Kluwer
    • B.F. Assink (2013). Sociale psychologie en vernieuwing in het ondernemingsrecht - Over beoefening van het Nederlandse ondernemingsrecht, gedragingen van bestuurders van kapitaalvennootschappen en het betrekken van relevante inzichten uit de sociale psychologie: naar een vernieuwende, opener verbinding? In W.H. Van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Capita civilologie (Civilologie | Civilology) (pp. 765-810). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • B.F. Assink (2012). Vraagtekens rond afgeleide schade. In P.J. van der Korst, R. Abma & G.T.M.J. Raaijmakers (Eds.), Handboek onderneming en aandeelhouder (OO&R Series) (pp. 305-350). Deventer: Kluwer
    • B.F. Assink (2012). Toerekening van wetenschap aan een rechtspersoon - Een verbindende benadering. In L. Timmerman e.a. (Ed.), Verbindend recht (pp. 21-47). Deventer: Kluwer
    • B.F. Assink, H.E. Bröring, L. Timmerman & S.N. de Valk (2011). Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht. In Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht (deel 76, Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht) (pp. 5-80). Deventer: Kluwer
    • B.F. Assink (2011). Samenwerking in het bestuur - Over de wisselwerking tussen bestuurlijk gedrag, inzichten uit de sociale psychologie en het ondernemingsrecht. In L. Timmerman & B.F. Assink (Eds.), SamenWerken in het ondernemingsrecht (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, 80) (pp. 9-38). Deventer: Kluwer
    • B.F. Assink & M.J. Kroeze (2010). Rechterlijke toetsing van ondernemingsbeleid in het enquêterecht; hoe marginaal zou 'marginaal' eigenlijk moeten zijn? In K.M. van Hassel & M.P. Nieuwe Weme (Eds.), Willems' wegen (Willems bundel; opstellen aangeboden aan Prof. mr. J.H.M. Willems) (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut) (pp. 11-32). Deventer: Kluwer
    • B.F. Assink (2009). Facetten van verantwoordelijkheid in hedendaags ondernemingsbestuur - De triade taakopdracht, eisen van verantwoord gedrag en afleggen van verantwoording nader bezien. In Ondernemingsbestuur en risicobeheersing op de drempel van een nieuw decennium: een ondernemingsrechtelijke analyse (Preadviezen 2009 voor de Vereeniging 'Handelsrecht') (pp. 3-195). Deventer: Kluwer
   • B.F. Assink (Ed.). (2018-) Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie.
   • B.F. Assink (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2017, september 22), Ars Aequi 2018-januari, Zaaknr. 16/02960, (Verbindend (vennootschaps)recht). ECLI:NL:HR:2017:2444
   • B.F. Assink (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, april 20), MvO 2018-7, Zaaknr. 16/0491, (Kanttekeningen bij Boskalis/Fugro). p.183-197. ECLI:NL:HR:2018:652 doi: 10.5553/MvO/245231352018004007001
   • B.F. Assink (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2017, september 22), Ars Aequi 2018-januari, Zaaknr. 16/02960, (Verbindend (vennootschaps)recht). p.43-58. ECLI:NL:HR:2017:2444 (SPW/Lexence)
   • B.F. Assink (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, maart 30), Ars Aequi 2018-juni, Zaaknr. 16/06014, (Externe bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 6:162 BW en de eis van een persoonlijk ernstig verwijt - De Hoge Raad trekt lijnen (door)). p.502-512. ECLI:NL:HR:2018:470
   • B.F. Assink (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, februari 5), Ars Aequi 2016-, (Curator- en bestuurdersaansprakelijkheid in juxtapositie). p.855-866. ECLI: NL: HR: 2016: 199 (Rabobank/Verdonk q.q.)
   • B.F. Assink & A.J.P. Schild (2015). Noot bij: Supreme Court, RvdW 2015/410 (Hoekzema/ Stichting BPBW). (2015, maart 13), WPNR 2015-7070, (Opnieuw een witte vlek in het Nederlandse personenvennootschapsrecht ingevuld door de Hoge Raad). p.632-641.
   • B.F. Assink (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, april 11), Ars Aequi 2014-, (Enquêtebevoegdheid ex art. 2:346 BW bij een kapitaalvennootschap en 'de strekking' van het enquêterecht - Van Chinese Workers naar Slotervaartziekenhuis). p.732-742. ECLI:NL:HR:2014:905
   • B.F. Assink (2013). Noot bij: Hoge Raad (Chinese Workers). (2013, maart 29), Ars Aequi 2013-, ('Chinese toestanden' - Een nieuwe impuls voor de economische realiteit in het Nederlandse enquêterecht). p.466-476.
   • B.F. Assink (2013). Noot bij: Rechtbank 's-Hertogenbosch. (2012, oktober 24), JOR 2013-3, HA ZA 10-1393, (Van der Meer q.q./Pieper). p.29-38.
   • B.F. Assink (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2011, februari 11), Ars Aequi 2012-4, AA20120277, (Hoedanigheden en zorg(vuldigheids)plichten in het ondernemingsrecht (Ontvanger/Nilarco)). p.277-285.
   • M.A. Verbrugh & B.F. Assink (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2011, oktober 14), Ondernemingsrecht 2012-5, LJN BR0119, (Van Welie/M.E. Beheer).
   • B.F. Assink (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, mei 27), Ondernemingsrecht 2011-9, 72, (HR 27 mei 2011, LJN BQ6220 (Inter Access Group) - Een onverwachte nabrander: de Hoge Raad, verbetering van 'verschrijvingen' en art. 1 EP).
   • B.F. Assink (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, februari 25), Ondernemingsrecht 2011-5, 40, (Nogmaals over het plukken van mooie bloemen aan de rand van de afgrond). p.203-207.
   • B.F. Assink (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, maart 18), Ondernemingsrecht 2011-9, 71, (HR 18 maart 2011, JOR 2011/144 (D Group Europe/Schreurs q.q.) - De buitenlandse rechtspersoon als tweedegraadsbestuurder en de fuik van art. 2:11 BW jo. 2:248 BW).
   • B.F. Assink (2010). Noot bij: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer). (2009, december 31), Ondernemingsrecht 2010-7, LJN:BL3680, ((Inter Acces Groep) ('Op de rand van de afgrond groeien de mooiste bloemen')(nr. 200.050.575 OK, RO 2010, 24, ARO 2010, 6, JOR 2010/60)).
   • B.F. Assink & A.C.W. Pijls (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, maart 26), Ondernemingsrecht 2010-9, 81, (Zandvliet/ING Bank - Bestuurdersaansprakelijkheid, selectieve betaling en afbakening van vermogensschade). p.401-404. ECLI:NL:HR:2010:BK9654
   • B.F. Assink (2009). Noot bij: Hof Amsterdam. (2008, februari 19), JOR 2009-, 61, (Gerechtshof Amsterdam 19 februari 2008, JOR 2009/61 (Bijl q.q./Van der Marel)).
   • B.F. Assink (2008). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2008, januari 30), JOR 2008-, 89, (Gerechtshof Leeuwarden 30 januari 2008, JOR 2008/89 (Roodhof q.q./Bokma Beheer Drachten)).
   • B.F. Assink (2008). Noot bij: Ondernemingskamer. (2008, mei 15), JOR 2008-, 196-198, (OK 15 mei 2008, JOR 2008/196-198 (ABN Amro Holding/Euronext/VNU Group)).
   • B.F. Assink (2008). Noot bij: Rechtbank Leeuwarden. (2007, oktober 31), Ondernemingsrecht 2008-, 93, (re Rechtbank Leeuwarden 31 oktober 2007, Ondernemingsrecht 2008-8, nr. 93 (Gustenhoven q.q./Groen)).
   • B.F. Assink (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, september 14), JOR 2007-, 237, (HR 14 september 2007, JOR 2007/237 (Versatel Telecom International)).
   • B.F. Assink (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, november 2), JOR 2007-, 302, (HR 2 november 2007, JOR 2007/302 (Kessock/S.F.T. Bank)).
   • B.F. Assink (2006). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2006, april 11), Ondernemingsrecht 2006-144, (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 april 2006, Ondernemingsrecht 2006-8, nr. 144).
   • B.F. Assink (2005). Noot bij: Ondernemingskamer. (2004, december 21), Ondernemingsrecht 2005-, 35, (OK 21 december 2004, Ondernemingsrecht 2005-3, nr. 35 (Unilever)).
   • B.F. Assink (2013). Compendium Ondernemingsrecht (Deel 1-3). Deventer: Kluwer (3041 pages)
   • B.F. Assink (2010). De Januskop van het ondernemingsrecht - Over faciliëring en regulering van ondernemerschap. Deventer: Kluwer
   • B.F. Assink (Ed.). (2017). De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders'. Deventer: Wolters Kluwer
   • B.F. Assink, K.F. Haak, J.M. De Jongh, M.J. Kroeze & A.J.P. Schild (Ed.). (2015). De toekomst van het ondernemingsrecht - Het ondernemingsrecht van de toekomst (liber Timmerman) (Instituut voor Ondernemingsrecht, 99). Deventer: Kluwer
   • B.F. Assink, Y. Borrius & V. van den Brink (Ed.). (2011). Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht. Deventer: Kluwer
   • B.F. Assink (Ed.). (2011). Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht (IVO-reeks, 76). Deventer: Kluwer
   • B.F. Assink (2009). Zeggenschap van de gezamenlijke aandeelhouders in kapitaalvennootschappen [Bespreking van het boek Bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders (A.G.H. Klaassen)]. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 43-50.
   • B.F. Assink (2007). Het schemergebied vóór faillissement; een onderzoek naar de wenselijke verdeling van verhaalsrisico’s van de onderneming vóór faillissement [Bespreking van het boek Het schemergebied vóór faillissement; een onderzoek naar de wenselijke verdeling van verhaalsrisico’s van de onderneming vóór faillissement (L.J. van Eeghen)]. Ondernemingsrecht.
   • B.F. Assink (2010). De Januskop van het ondernemingsrecht - Over faciliëring en regulering van ondernemerschap (2010, januari 21). Deventer: Kluwer
   • B.F. Assink (2009, januari 1). www.TheDefiningTension.com.
   • B.F. Assink (2017, november 20). Botsende belangen - Over eigen belang, vennootschappelijk belang en tegenstrijdig belang. Den Haag, Congres 25 jaar NBW.
   • B.F. Assink (2016, november 18). Familievennootschap en vennootschappelijk belang. Groningen, Congres IvO 'Familievennootschappen'.
   • B.F. Assink (2017, juni 6). De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders'. Rotterdam, De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders', uitreiking liber Maarten Kroeze.
   • B.F. Assink (2015, mei 22). Jurisprudentiële canon van vigerend Nederlands rechtspersonenrecht - Een gedachte-experiment over Hoge Raad, theorievorming en rechterlijk minimalisme. Rotterdam, Erasmus School of Law, Verschijning van Asser-Maeijer & Kroeze 2-I* 2015.
   • B.F. Assink (2015, juni 24). Ronde tafel - Dilemma's voor bestuurders en commissarissen. Rotterdam, NautaDutilh ronde tafel.
   • B.F. Assink (2015, juni 11). Gedachten over de gedelegeerd commissaris en fundamentele beoefening van het vennootschapsrecht - Reactie op de inleiding van José Blanco Fernández. Amsterdam, Ondernemingsrechtdiner.
   • B.F. Assink (2015, juni 16). De ontwikkeling van de ernstig verwijt maatstaf in het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht. Den Haag, Hoge Raad der Nederlanden.
   • B.F. Assink (2014, februari 13). De 'economische werkelijkheid' in het Nederlandse ondernemingsrecht. Rotterdam, Erasmus School of Law - 'Corporate litigation bij de Ondernemingskamer'.
   • B.F. Assink (2014, september 30). Belang van de vennootschap, overname en algemeen belang. Rotterdam, Erasmus School of Law - 'Overname en algemeen belang'.
   • B.F. Assink (2014, mei 20). Reflectie op tendensen in het Nederlandse ondernemingsrecht en de verbinding met ondernemerschap. Rotterdam, NautaDutilh - Congres over ondernemerschap en ondernemingsrecht.
   • B.F. Assink (2014, november 15). De factor 'wetenschap van benadeling' in te onderscheiden grondslagen van bestuurdersaansprakelijkheid. Groningen, Congres van het Instituut voor Ondernemingsrecht - 'Eenheid en verscheidenheid in het ondernemingsrecht'.
   • B.F. Assink (2013, oktober 30). Het Compendium van Slagter. Rotterdam, Congres "Wiek Slagter 90 jaar!.
   • B.F. Assink (2012, oktober 31). De open verbindingen van het Nederlandse ondernemingsrecht in het licht van nieuwe wetgeving. Rug, Groningen, S.G.O.R. congres 2012 'Het vennootschapsrecht in ontwikkeling'.
   • B.F. Assink (2012, juni 20). Interne bestuurdersaansprakelijkheid en tegenstrijdig belang. ESL, Rotterdam, Symposium 'Nieuwe wetgeving rond bestuurdersaansprakelijkheid'.
   • B.F. Assink (2012, november 16). De open verbindingen van het ondernemingsrecht met o.a. de sociale psychologie, economische inzichten en het effectenrecht. ESL, Rotterdam, De Doelderdag 2012.
   • B.F. Assink (2011, april 13). Dissenting Opinions. Leiden, Lezing Dispuut Mordenate.
   • B.F. Assink (2011, april 21). Procedurele aandachtspunten bij contractuele uitlegperikelen. Amsterdam, Cassatie seminar NautaDutilh.
   • B.F. Assink (2011, november 4). Fiduciary Duties and Liabilities of Directors and Officers - Director Liability in Corporate Law and the Proper Interplay Between Contextualism and Doctrinal Conceptualization (or shorter: Why Doctrine Also Matters, Besides Context). University of Tilburg, Seminar ‘Fiduciary Duties in Corporate Law’, in honor of the appointment of Chancellor L.E. Strine, Jr. as the 2011-2012 Anton Philips Professor.
   • B.F. Assink (2010, mei 27). Toekomstige ontwikkelingen in corporate governance: monistisch bestuur en tegenstrijdig belang. onbekend, Lezing voor de Notariële Stichting.
   • B.F. Assink (2009, december 8). Facetten van verantwoordelijkheid in hedendaags ondernemingsbestuur - De triade taakopdracht, eisen van verantwoord gedrag en afleggen van verantwoording nader bezien. onbekend, Toelichting op Deel I van het Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht' 2009.
   • B.F. Assink (2010, november 12). Samenwerking in het bestuur: de wisselwerking tussen bestuurlijk gedrag, inzichten uit de sociale psychologie en het ondernemingsrecht. Groningen, Instituut voor Ondernemingsrecht congres SamenWerken in het ondernemingsrecht.
   • B.F. Assink (2010, juni 22). Enkele ontwikkelingen in rechtspraak rond bestuurdersaansprakelijkheid. Amsterdam, Restructuring & Insolvency seminar NautaDutilh.
   • B.F. Assink (2010, oktober 27). 'Ernstig verwijt': een adequaat vehikel voor rechtsvinding en -ontwikkeling. Rotterdam, EUR Symposium: Evolutie in het bestuurdersaansprakelijkheid.
   • B.F. Assink (2016). Internal and External Director Liability in Dutch Corporate (Case) Law, Towards a More Balanced Interplay Between Contextualism and Doctrinal Conceptualization (Or Simply: Why Doctrine Matters, Besides Context) [forthcoming].
   • B.F. Assink (2016). Reflectie op tendensen in het Nederlandse ondernemingsrecht en de verbinding met ondernemerschap [paper] [forthcoming].
   • B.F. Assink (2010). Editor of www.thedefiningtension.com, providing daily commentary on developments in international corporate law and corporate governance (since January 2009).
   • B.F. Assink (2010). Harry Honée Proefschriftprijs (over periode 1 januari 2005-30 juni 2008 ). (zie Ondernemingsrecht 2010/155): Amsterdam (2010, november 2). Overig.
 • Hoge Raad der Nederlanden

  Start date approval
  Sep/2019
  End date approval
  Aug/2022
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Advocaat-Generaal Hoge Raad der Nederlanden

  Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Start date approval
  May/2020
  End date approval
  Apr/2023
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Commissie Vennootschapsrecht
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Corporate and Financial Law
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam