prof.mr. (Bastiaan F.) BF Assink

prof.mr. (Bastiaan F.) BF Assink
Full Professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
-
Email
assink@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • B.F. Assink (2019). Baanbrekend. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2019 (7230), 205-207.
    • B.F. Assink (2016). Innovatie en Ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht:100.
    • B.F. Assink (2015). Anders denken over de figuur 'gedelegeerd commissaris'. Ondernemingsrecht, 2015 (83).
    • B.F. Assink, K.F. Haak, J.M. De Jongh, M.J. Kroeze & A.J.P. Schild (2015). De toekomst van het ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht, 2015 (44).
    • B.F. Assink (2015). Naschrift bij reactie. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2015 (7056), 309-310.
    • B.F. Assink (2014). If It Ain't Broke... Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 656-658.
    • B.F. Assink (2012). The State of Dutch Corporate Law. European Company Law, 2012 (5), 263-266.
    • B.F. Assink & M.A. Verbrugh (2012). Overzicht van handelsrechtelijke rechtspraak; Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad (2001-2010) (Ondernemingsrechtelijk deel). Tijdschrift voor Privaatrecht, 2012 (2), 871-1008.
    • B.F. Assink & M.J. Kroeze (2010). Ja, wij willen! Ondernemingsrecht, 2010 (6), 246-247.
    • B.F. Assink, M.J. Kroeze & M.A. Verbrugh (2010). Kroniek van het vennootschapsrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2010 (15), 998-1007.
    • B.F. Assink (2010). Polarisering in enquêterechtspraak. Ars Aequi, 2010 (11), 768-770.
    • B.F. Assink (2008). Kroniek van vennootschapsrechtelijke jurisprudentie uit Delaware (Deel II). Ondernemingsrecht:27.
    • B.F. Assink (2008). Kroniek van vennootschapsrechtelijke jurisprudentie uit Delaware (Deel I). Ondernemingsrecht:16.
    • B.F. Assink & T.T. van Zanten (2008). Art. 2:9 BW in faillissement: tijd voor herwaardering! Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), 2008:25.
    • B.F. Assink (2008). Zwar(t)e tijden voor Conrad Black. Ondernemingsrecht:48.
    • B.F. Assink (2006). Over de business judgment rule – Enige recente ontwikkelingen in het vennootschapsrecht van met name Delaware en Duitsland. Ondernemingsrecht:24.
    • B.F. Assink (2006). De Mannesmann-zaak. Een verhaal over irrationeel gedrag, hoogmoed en de bijbehorende val. Ondernemingsrecht:50.
    • B.F. Assink (2006). (On)bevoegde vertegenwoordiging en onderzoeksplicht bij tegenstrijdig belang ex art. 2:146/256 BW. Bedrijfsjuridische Berichten:47.
    • B.F. Assink (2005). Enige beschouwingen over Duitse ontwerpwetgeving, de Amerikaanse business judgment rule en ontwikkelingen in het Nederlandse vennootschapsrecht. Ondernemingsrecht:131.
    • B.F. Assink (2017). Jurisprudentiële canon van vigerend Nederlands rechtspersonenrecht - Een gedachte-experiment over Hoge Raad, theorievorming en rechterlijk minimalisme. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2017 (7162).
    • B.F. Assink (2016). Van vennootschapsrechtelijk belang (I). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 465-475.
    • B.F. Assink (2016). Van vennootschapsrechtelijk belang (II). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 491-499.
    • B.F. Assink (2015). Belang van de vennootschap, overname en algemeen belang. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2015 (7048), 103-117.
    • B.F. Assink (2014). De bevoegdheid tot vaststelling van bestuurdersbezoldiging door bestuurders van NV's en BV's in een monistisch of dualistisch bestuursmodel - Een pleidooi voor restrictie (zonder wetswijziging). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 1144-1153.
    • B.F. Assink (2014). De 'economische werkelijkheid' in het Nederlandse ondernemingsrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 1031-1043.
    • B.F. Assink (2013). Verbindingen tussen bestuurderschap, bestuurdersaansprakelijkheid en civielrechtelijk bestuursverbod. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 565-580.
    • B.F. Assink (2013). Een Nederlandse business judgment rule: quo vadis? Of een slag breder: over het streven naar zinvolle vernieuwing in het Nederlandse ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht, 2013 (50), 255-260.
    • B.F. Assink (2010). De Januskop van het ondernemingsrecht - Over faciliëring en regulering van ondernemerschap. Ondernemingsrecht, 2010 (6), 248-259.
    • B.F. Assink (2008). Naar een adequate tegenstrijdig belang regeling in Boek 2 BW. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 737-741.
    • B.F. Assink (2006). Over vrijheid van ondernemingsbeleid en het enquêterecht. Ondernemingsrecht:91.
    • B.F. Assink & P.D. Olden (2005). Over bestuurdersaansprakelijkheid – De reikwijdte van de maatstaf ‘ernstig verwijt’, vrijtekening en vrijwaring nader bezien. Ondernemingsrecht:3.
    • B.F. Assink (2005). Enige gedachten omtrent interne bestuurdersaansprakelijkheid. Voert de Hoge Raad met zijn enquêterechtelijke Laurus-beschikking een koerswijziging door in het leerstuk van art. 2:9 BW? Ondernemingsrecht:141.
    • B.F. Assink (2012). Schatgraven en vernieuwend ondernemingsrecht. In L. Timmerman e.a. (Ed.), Piet Sanders - Een honderdjarige vernieuwer (pp. 107-114). Deventer: Kluwer
    • B.F. Assink (2017). De ernstig verwijt-maatstaf en aansprakelijkheid van een feitelijke, indirecte en/of nieuwe bestuurder ex art. 2:9 BW of art. 6:162 BW (jo. art. 2:11 BW). In De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders' (pp. 177-197). Deventer: Wolters Kluwer
    • B.F. Assink & P.E. Ernste (2017). Mediation: denkbaar alternatief voor een bestuurdersaansprakelijkheidprocedure? In Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen (VDH-serie) (pp. 613-636). Deventer: Kluwer
    • B.F. Assink (2017). Familievennootschap en vennootschappelijk belang. In Familievennootschappen (pp. 27-74). Deventer: Wolters Kluwer
    • B.F. Assink (2016). Aansprakelijkheid en draagplicht. In Naar een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen (pp. 59-76). Deventer: Wolters Kluwer
    • B.F. Assink & L.E. Strine, Jr. (2016). Lessons for Luxembourg: Are Delaware and The Netherlands examples you can emulate? In A. Prüm (Ed.), 100 years of Luxembourg company law (pp. 375-412). Brussels: Larcier
    • B.F. Assink & M.A. Verbrugh (2016). Over bestuur, beleidsvrijheid en vier mogelijke begrenzers daarvan (primair bezien vanuit het BV-recht). In M. van Olffen (Ed.), Handboek notarieel ondernemingsrecht (OO&R) (pp. 45-90). Deventer: Wolters Kluwer
    • B.F. Assink (2016). De factor 'wetenschap van benadeling' in te onderscheiden grondslagen van bestuurdersaansprakelijkheid. In M.Y. Nethe & e.a. (Eds.), Eenheid en verscheidenheid in het ondernemingsrecht (Instituut voor Ondernemingsrecht, deel 98) (pp. 91-148). Deventer: Kluwer
    • B.F. Assink & J.M. De Jongh (2015). Gedragsnorm, enquêterecht en aandeelhouder. In De toekomst van het ondernemingsrecht - Het ondernemingsrecht van de toekomst (liber Timmerman) (Instituut voor Ondernemingsrecht, 99) (pp. 1-15). Deventer: Kluwer
    • B.F. Assink (2015). Dubbel denken in het vennootschaprecht (over 'precommitment strategies', via 'deal protection measures'). In Ik ben niet overtuigd (liber Ingelse) (pp. 29-42). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • B.F. Assink (2013). Sociale psychologie en vernieuwing in het ondernemingsrecht - Over beoefening van het Nederlandse ondernemingsrecht, gedragingen van bestuurders van kapitaalvennootschappen en het betrekken van relevante inzichten uit de sociale psychologie: naar een vernieuwende, opener verbinding? In W.H. Van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Capita civilologie (Civilologie | Civilology) (pp. 765-810). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • B.F. Assink (2012). Toerekening van wetenschap aan een rechtspersoon - Een verbindende benadering. In L. Timmerman e.a. (Ed.), Verbindend recht (pp. 21-47). Deventer: Kluwer
    • B.F. Assink (2012). Vraagtekens rond afgeleide schade. In P.J. van der Korst, R. Abma & G.T.M.J. Raaijmakers (Eds.), Handboek onderneming en aandeelhouder (OO&R Series) (pp. 305-350). Deventer: Kluwer
    • B.F. Assink, H.E. Bröring, L. Timmerman & S.N. de Valk (2011). Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht. In Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht (deel 76, Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht) (pp. 5-80). Deventer: Kluwer
    • B.F. Assink (2011). Samenwerking in het bestuur - Over de wisselwerking tussen bestuurlijk gedrag, inzichten uit de sociale psychologie en het ondernemingsrecht. In L. Timmerman & B.F. Assink (Eds.), SamenWerken in het ondernemingsrecht (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, 80) (pp. 9-38). Deventer: Kluwer
    • B.F. Assink & M.J. Kroeze (2010). Rechterlijke toetsing van ondernemingsbeleid in het enquêterecht; hoe marginaal zou 'marginaal' eigenlijk moeten zijn? In K.M. van Hassel & M.P. Nieuwe Weme (Eds.), Willems' wegen (Willems bundel; opstellen aangeboden aan Prof. mr. J.H.M. Willems) (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut) (pp. 11-32). Deventer: Kluwer
    • B.F. Assink (2009). Facetten van verantwoordelijkheid in hedendaags ondernemingsbestuur - De triade taakopdracht, eisen van verantwoord gedrag en afleggen van verantwoording nader bezien. In Ondernemingsbestuur en risicobeheersing op de drempel van een nieuw decennium: een ondernemingsrechtelijke analyse (Preadviezen 2009 voor de Vereeniging 'Handelsrecht') (pp. 3-195). Deventer: Kluwer
   • B.F. Assink (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, maart 30), Ars Aequi 2018-juni, Zaaknr. 16/06014, (Externe bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 6:162 BW en de eis van een persoonlijk ernstig verwijt - De Hoge Raad trekt lijnen (door)). p.502-512. ECLI:NL:HR:2018:470
   • B.F. Assink (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, april 20), MvO 2018-7, Zaaknr. 16/0491, (Kanttekeningen bij Boskalis/Fugro). p.183-197. ECLI:NL:HR:2018:652
   • B.F. Assink (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2017, september 22), Ars Aequi 2018-januari, Zaaknr. 16/02960, (Verbindend (vennootschaps)recht). ECLI:NL:HR:2017:2444
   • B.F. Assink (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2017, september 22), Ars Aequi 2018-januari, Zaaknr. 16/02960, (Verbindend (vennootschaps)recht). p.43-58. ECLI:NL:HR:2017:2444 (SPW/Lexence)
   • B.F. Assink (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, februari 5), Ars Aequi 2016-, (Curator- en bestuurdersaansprakelijkheid in juxtapositie). p.855-866. ECLI: NL: HR: 2016: 199 (Rabobank/Verdonk q.q.)
   • B.F. Assink & A.J.P. Schild (2015). Noot bij: Supreme Court, RvdW 2015/410 (Hoekzema/ Stichting BPBW). (2015, maart 13), Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) 2015-7070, (Opnieuw een witte vlek in het Nederlandse personenvennootschapsrecht ingevuld door de Hoge Raad). p.632-641.
   • B.F. Assink (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, april 11), Ars Aequi 2014-, (Enquêtebevoegdheid ex art. 2:346 BW bij een kapitaalvennootschap en 'de strekking' van het enquêterecht - Van Chinese Workers naar Slotervaartziekenhuis). p.732-742. ECLI:NL:HR:2014:905
   • B.F. Assink (2013). Noot bij: Hoge Raad (Chinese Workers). (2013, maart 29), Ars Aequi 2013-, ('Chinese toestanden' - Een nieuwe impuls voor de economische realiteit in het Nederlandse enquêterecht). p.466-476.
   • B.F. Assink (2013). Noot bij: Rechtbank 's-Hertogenbosch. (2012, oktober 24), JOR 2013-3, HA ZA 10-1393, (Van der Meer q.q./Pieper). p.29-38.
   • M.A. Verbrugh & B.F. Assink (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2011, oktober 14), Ondernemingsrecht 2012-5, LJN BR0119, (Van Welie/M.E. Beheer).
   • B.F. Assink (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2011, februari 11), Ars Aequi 2012-4, AA20120277, (Hoedanigheden en zorg(vuldigheids)plichten in het ondernemingsrecht (Ontvanger/Nilarco)). p.277-285.
   • B.F. Assink (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, februari 25), Ondernemingsrecht 2011-5, 40, (Nogmaals over het plukken van mooie bloemen aan de rand van de afgrond). p.203-207.
   • B.F. Assink (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, mei 27), Ondernemingsrecht 2011-9, 72, (HR 27 mei 2011, LJN BQ6220 (Inter Access Group) - Een onverwachte nabrander: de Hoge Raad, verbetering van 'verschrijvingen' en art. 1 EP).
   • B.F. Assink (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, maart 18), Ondernemingsrecht 2011-9, 71, (HR 18 maart 2011, JOR 2011/144 (D Group Europe/Schreurs q.q.) - De buitenlandse rechtspersoon als tweedegraadsbestuurder en de fuik van art. 2:11 BW jo. 2:248 BW).
   • B.F. Assink (2010). Noot bij: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer). (2009, december 31), Ondernemingsrecht 2010-7, LJN:BL3680, ((Inter Acces Groep) ('Op de rand van de afgrond groeien de mooiste bloemen')(nr. 200.050.575 OK, RO 2010, 24, ARO 2010, 6, JOR 2010/60)).
   • B.F. Assink & A.C.W. Pijls (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, maart 26), Ondernemingsrecht 2010-9, 81, (Zandvliet/ING Bank - Bestuurdersaansprakelijkheid, selectieve betaling en afbakening van vermogensschade). p.401-404. ECLI:NL:HR:2010:BK9654
   • B.F. Assink (2009). Noot bij: Hof Amsterdam. (2008, februari 19), JOR 2009-, 61, (Gerechtshof Amsterdam 19 februari 2008, JOR 2009/61 (Bijl q.q./Van der Marel)).
   • B.F. Assink (2008). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2008, januari 30), JOR 2008-, 89, (Gerechtshof Leeuwarden 30 januari 2008, JOR 2008/89 (Roodhof q.q./Bokma Beheer Drachten)).
   • B.F. Assink (2008). Noot bij: Ondernemingskamer. (2008, mei 15), JOR 2008-, 196-198, (OK 15 mei 2008, JOR 2008/196-198 (ABN Amro Holding/Euronext/VNU Group)).
   • B.F. Assink (2008). Noot bij: Rechtbank Leeuwarden. (2007, oktober 31), Ondernemingsrecht 2008-, 93, (re Rechtbank Leeuwarden 31 oktober 2007, Ondernemingsrecht 2008-8, nr. 93 (Gustenhoven q.q./Groen)).
   • B.F. Assink (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, september 14), JOR 2007-, 237, (HR 14 september 2007, JOR 2007/237 (Versatel Telecom International)).
   • B.F. Assink (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, november 2), JOR 2007-, 302, (HR 2 november 2007, JOR 2007/302 (Kessock/S.F.T. Bank)).
   • B.F. Assink (2006). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2006, april 11), Ondernemingsrecht 2006-144, (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 april 2006, Ondernemingsrecht 2006-8, nr. 144).
   • B.F. Assink (2005). Noot bij: Ondernemingskamer. (2004, december 21), Ondernemingsrecht 2005-, 35, (OK 21 december 2004, Ondernemingsrecht 2005-3, nr. 35 (Unilever)).
   • B.F. Assink (2013). Compendium Ondernemingsrecht (Deel 1-3). Deventer: Kluwer (3041 pages)
   • B.F. Assink (2010). De Januskop van het ondernemingsrecht - Over faciliëring en regulering van ondernemerschap. Deventer: Kluwer
   • B.F. Assink (Ed.). (2017). De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders'. Deventer: Wolters Kluwer
   • B.F. Assink, K.F. Haak, J.M. De Jongh, M.J. Kroeze & A.J.P. Schild (Ed.). (2015). De toekomst van het ondernemingsrecht - Het ondernemingsrecht van de toekomst (liber Timmerman) (Instituut voor Ondernemingsrecht, 99). Deventer: Kluwer
   • B.F. Assink, Y. Borrius & V. van den Brink (Ed.). (2011). Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht. Deventer: Kluwer
   • B.F. Assink (Ed.). (2011). Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht (IVO-reeks, 76). Deventer: Kluwer
   • B.F. Assink (2009). Zeggenschap van de gezamenlijke aandeelhouders in kapitaalvennootschappen [Bespreking van het boek Bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders (A.G.H. Klaassen)]. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 43-50.
   • B.F. Assink (2007). Het schemergebied vóór faillissement; een onderzoek naar de wenselijke verdeling van verhaalsrisico’s van de onderneming vóór faillissement [Bespreking van het boek Het schemergebied vóór faillissement; een onderzoek naar de wenselijke verdeling van verhaalsrisico’s van de onderneming vóór faillissement (L.J. van Eeghen)]. Ondernemingsrecht.
   • B.F. Assink (Ed.). (2018) Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR).
   • B.F. Assink (2010). De Januskop van het ondernemingsrecht - Over faciliëring en regulering van ondernemerschap (2010, januari 21). Deventer: Kluwer
   • B.F. Assink (2009, januari 1). www.TheDefiningTension.com.
   • B.F. Assink (2017, juni 6). De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders'. Rotterdam, De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders', uitreiking liber Maarten Kroeze.
   • B.F. Assink (2016, november 18). Familievennootschap en vennootschappelijk belang. Groningen, Congres IvO 'Familievennootschappen'.
   • B.F. Assink (2017, november 20). Botsende belangen - Over eigen belang, vennootschappelijk belang en tegenstrijdig belang. Den Haag, Congres 25 jaar NBW.
   • B.F. Assink (2015, juni 24). Ronde tafel - Dilemma's voor bestuurders en commissarissen. Rotterdam, NautaDutilh ronde tafel.
   • B.F. Assink (2015, juni 16). De ontwikkeling van de ernstig verwijt maatstaf in het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht. Den Haag, Hoge Raad der Nederlanden.
   • B.F. Assink (2015, juni 11). Gedachten over de gedelegeerd commissaris en fundamentele beoefening van het vennootschapsrecht - Reactie op de inleiding van José Blanco Fernández. Amsterdam, Ondernemingsrechtdiner.
   • B.F. Assink (2015, mei 22). Jurisprudentiële canon van vigerend Nederlands rechtspersonenrecht - Een gedachte-experiment over Hoge Raad, theorievorming en rechterlijk minimalisme. Rotterdam, Erasmus School of Law, Verschijning van Asser-Maeijer & Kroeze 2-I* 2015.
   • B.F. Assink (2014, november 15). De factor 'wetenschap van benadeling' in te onderscheiden grondslagen van bestuurdersaansprakelijkheid. Groningen, Congres van het Instituut voor Ondernemingsrecht - 'Eenheid en verscheidenheid in het ondernemingsrecht'.
   • B.F. Assink (2014, februari 13). De 'economische werkelijkheid' in het Nederlandse ondernemingsrecht. Rotterdam, Erasmus School of Law - 'Corporate litigation bij de Ondernemingskamer'.
   • B.F. Assink (2014, mei 20). Reflectie op tendensen in het Nederlandse ondernemingsrecht en de verbinding met ondernemerschap. Rotterdam, NautaDutilh - Congres over ondernemerschap en ondernemingsrecht.
   • B.F. Assink (2014, september 30). Belang van de vennootschap, overname en algemeen belang. Rotterdam, Erasmus School of Law - 'Overname en algemeen belang'.
   • B.F. Assink (2013, oktober 30). Het Compendium van Slagter. Rotterdam, Congres "Wiek Slagter 90 jaar!.
   • B.F. Assink (2012, juni 20). Interne bestuurdersaansprakelijkheid en tegenstrijdig belang. ESL, Rotterdam, Symposium 'Nieuwe wetgeving rond bestuurdersaansprakelijkheid'.
   • B.F. Assink (2012, november 16). De open verbindingen van het ondernemingsrecht met o.a. de sociale psychologie, economische inzichten en het effectenrecht. ESL, Rotterdam, De Doelderdag 2012.
   • B.F. Assink (2012, oktober 31). De open verbindingen van het Nederlandse ondernemingsrecht in het licht van nieuwe wetgeving. Rug, Groningen, S.G.O.R. congres 2012 'Het vennootschapsrecht in ontwikkeling'.
   • B.F. Assink (2011, april 21). Procedurele aandachtspunten bij contractuele uitlegperikelen. Amsterdam, Cassatie seminar NautaDutilh.
   • B.F. Assink (2011, april 13). Dissenting Opinions. Leiden, Lezing Dispuut Mordenate.
   • B.F. Assink (2011, november 4). Fiduciary Duties and Liabilities of Directors and Officers - Director Liability in Corporate Law and the Proper Interplay Between Contextualism and Doctrinal Conceptualization (or shorter: Why Doctrine Also Matters, Besides Context). University of Tilburg, Seminar ‘Fiduciary Duties in Corporate Law’, in honor of the appointment of Chancellor L.E. Strine, Jr. as the 2011-2012 Anton Philips Professor.
   • B.F. Assink (2010, mei 27). Toekomstige ontwikkelingen in corporate governance: monistisch bestuur en tegenstrijdig belang. onbekend, Lezing voor de Notariële Stichting.
   • B.F. Assink (2009, december 8). Facetten van verantwoordelijkheid in hedendaags ondernemingsbestuur - De triade taakopdracht, eisen van verantwoord gedrag en afleggen van verantwoording nader bezien. onbekend, Toelichting op Deel I van het Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht' 2009.
   • B.F. Assink (2010, oktober 27). 'Ernstig verwijt': een adequaat vehikel voor rechtsvinding en -ontwikkeling. Rotterdam, EUR Symposium: Evolutie in het bestuurdersaansprakelijkheid.
   • B.F. Assink (2010, november 12). Samenwerking in het bestuur: de wisselwerking tussen bestuurlijk gedrag, inzichten uit de sociale psychologie en het ondernemingsrecht. Groningen, Instituut voor Ondernemingsrecht congres SamenWerken in het ondernemingsrecht.
   • B.F. Assink (2010, juni 22). Enkele ontwikkelingen in rechtspraak rond bestuurdersaansprakelijkheid. Amsterdam, Restructuring & Insolvency seminar NautaDutilh.
   • B.F. Assink (2010). Editor of www.thedefiningtension.com, providing daily commentary on developments in international corporate law and corporate governance (since January 2009).
   • B.F. Assink (2010). Harry Honée Proefschriftprijs (over periode 1 januari 2005-30 juni 2008 ). (zie Ondernemingsrecht 2010/155): Amsterdam (2010, november 2). Overig.
 • NautaDutilh N.V.

  Start date approval
  Jan/2018
  End date approval
  Is current
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Partner
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Corporate and Financial Law
  Country
  The Netherlands

  Advocaat

  University
  NautaDutilh N.V.
  Url
  http://www.nautadutilh.com

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam