dr. (Frank) FL Stevens

dr. (Frank) FL Stevens
Associate professor Erasmus School of Law Commercial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L6-002
Email
f.stevens@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Frank Stevens (2018) - Aansprakelijkheid van de beheerder van de waterweg voor schade aan schepen - Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de droit commerciale Belge, 2018 (7), 607-611
 • Frank Stevens (2017) - Remedies for late payment of charter hire - Journal of International Maritime Law, 23 (6), 443-452
 • Frank Stevens (2016) - Stilligschade in de binnenvaart - Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht, 2016 (3), 367-374
 • Frank Stevens (2015) - Ongeoorloofd lage prijs in de binnenvaart: veel vragen, weinig antwoorden - Tijdschrift Vervoer & Recht, 2015, 92-101
 • Frank Stevens (2015) - Schadebegroting in het transportrecht: concreet, abstract of eigen recept? - Tijdschrift Vervoer & Recht, 2015, 50-57
 • Frank Stevens (2014) - Beslag op zeeschepen: over bunkerleveranciers, bewijslast, revindicatie en derdenverzet - Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de droit commerciale Belge, 2014, 903
 • Frank Stevens (2013) - Aansprakelijkheidsproblemen bij belading van binnenschepen. Wie is aansprakelijk: ladingbelanghebbenden of vervoerder? - Tijdschrift Vervoer & Recht, 2013, 91
 • Frank Stevens (2012) - Third Party Rights under Bills of Lading - European Journal of Commercial Contract Law, 2012, 54
 • Frank Stevens (2012) - Bevoegdheidsbedingen in cognossementen en de internationale handelsgewoonten - Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de droit commerciale Belge, 2012, 743
 • Frank Stevens (2011) - Apportionment of damages under the Rotterdam Rules - Journal of International Maritime Law, 2011, 343
 • Frank Stevens (2009) - Carriage under Bills of Lading: the applicable law - European Journal of Commercial Contract Law, 2009, 126

 • Frank Stevens (2018) - The Bill of Lading: Holder Rights and Liabilities - doi: 10.4324/9781351214223 - Routledge

 • Frank Stevens (2008) - Beperking van aansprakelijkheid. Zee- en binnenvaartrecht - Larcier
 • Frank Stevens (2001) - Vervoer onder cognossement - Larcier

 • Frank Stevens, Frank Smeele, Mop Velde & Tobias Cohen Jehoram (2021) - Van Haven en Handel, Hoofdzaken van het handelsrecht (4e druk) - Wolters Kluwer
 • Frank Smeele, KF (Krijn) Haak, M Fischer, WP Sprenger & Frank Stevens (2020) - Festschrift Resi Hacksteiner - A Voyage through the Law of Inland Shipping - Eleven International Publishers

 • Frank Stevens (2018) - Schadebegroting en het uiteindelijke lot van de goederen - Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de droit commerciale Belge, 2018 (7), 635-636
 • Frank Stevens (2018) - The scope of application of the Hague-Visby Rules and 'units' for limitation purposes - Journal of International Maritime Law, 24 (3), 178-180
 • Frank Stevens (2017) - Het exclusieve vorderingsrecht van de cognossementhouder - Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de droit commerciale Belge, 2017 (6), 601
 • Frank Stevens (2017) - Beperking van aansprakelijkheid vs. verplichte wrakopruiming (bis) - Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de droit commerciale Belge, 2017 (6), 597
 • Frank Stevens (2017) - De verjaringstermijn van regresvorderingen - Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de droit commerciale Belge, 2017 (6), 608
 • Frank Stevens (2017) - Afgeleverd aan de verkeerde ... en nu? - Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht, 2017 (4), 524-529
 • Frank Stevens (2017) - Scope of application of the Hague-Visby Rules - Journal of International Maritime Law, 23 (6), 392-398
 • Frank Stevens (2016) - Het lot van een 'verkeerd' beperkingsfonds - Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de droit commerciale Belge, 2016 (6), 589
 • Frank Stevens (2016) - Bewijslast en bewijsproblemen bij aanvaringen - Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de droit commerciale Belge, 2016 (6), 575
 • Frank Stevens (2016) - Vlucht 714 naar de rechter: passagier wordt instap geweigerd - Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht, 2016, 275
 • Frank Stevens (2015) - Beperking van aansprakelijkheid: het Franse Hof van Cassatie verzet enkele bakens - Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht, 2015 (3), 388-396

 • Frank Stevens (2018) - Smart containers: the smarter, the more scope for liability? - Informa Law
 • Frank Stevens (2016) - Consignees' rights in European legal systems - Informa Law
 • Frank Stevens (2014) - Liability for defective containers: charting a course between seaworthiness, care for the cargo and liabilities of shippers - Informa Law
 • Frank Stevens (2010) - Duties of shippers and dangerous cargoes - Lloyd's List

 • Frank Smeele & Frank Stevens (2020) - Juridisch onderzoek Smart Shipping - [link] - Erasmus School of Law (ESL)
 • Frank Smeele & Frank Stevens (2016) - Financial Risks for Ports of Refuge. Report on the compensation of losses sustained by a port of refuge as a result of granting access to a ship in distress. - ESPO

 • Frank Stevens (2017) - Unimodaal, unimodaal 'plus', multimodaal: onontwarbaar kluwen of toch licht in de duisternis? - Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO)
 • Frank Stevens (2017) - Smart Containers - 13th International Colloquium
 • Frank Stevens (2015) - Opposabilité des clauses de compétence en droit belge - Colloque Franco-Belge
 • Frank Stevens (2015) - Consignees’ Rights in European Legal Systems - Eleventh Annual International Colloquium
 • Frank Stevens (2013) - Lossen in tank 25, had U toch gezegd? CMR en andere aansprakelijkheden van de wegvervoerder bij een verkeerde lading - Studiekring Zeeverzekeringen

 • Frank Stevens (2017) - La preuve du règle de droit - Colloque franco-belge
 • Frank Stevens (2016) - Actua Transport - M&D Seminars
 • Frank Stevens (2015) - Schadebegroting in het transportrecht: concreet, abstract of eigen recept? - TVR Symposium
 • Frank Stevens (2015) - Ongeoorloofd lage prijs in de binnenvaart: veel vragen, weinig antwoorden - Studiekring Zeeverzekeringen

 • Frank Stevens (2015) - Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht (Journal)
 • Frank Stevens (2006) - Tijdschrift Vervoer & Recht (Journal)

Commercial Law

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR313

Labor and Employment Law

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR315

Master thesis Commercial and Company Law

Year
2021
Course Code
RS129

Master thesis Maritime & Transport Law

Year
2021
Course Code
RS130

Law of the ship

Year
2021
Year Level
master, master, master
Course Code
RB12

Charter Parties & Bills of Lading

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB85

Research & Writing Skills

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB30

Research & Writing Skills (ITL)

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB73

Law and Company

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR319

Commercial Law

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RD313

Maritime casualties

Year
2021
Year Level
master, master, master
Course Code
RB86

Trade Finance & Banking Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB76

Commercial Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB20

Research & Writing Skills

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB39

Master thesis International Trade Law

Year
2021
Course Code
RS131

Master thesis Int. Arbit. and Bus. Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RS132

Research and Writing Skills (IABL)

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RR84

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen