prof.mr.dr. (Guido) GJME de Bont

Full Professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-005
Telephone
0104081368
Email
g.debont@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • G.J.M.E. de Bont (2020). Knevelarij?! Strafrecht is niet de oplossing. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2020 (4), 8-10.
    • G.J.M.E. de Bont (2019). Geheim? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019 (13), 1-3. [go to publisher's site]
    • G.J.M.E. de Bont (2019). Fortiter in re, fortiter in modo. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2019 (6), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2019). In dubio. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2019 (1), 4-4. [go to publisher's site]
    • G.J.M.E. de Bont (2018). Nieuws over het nieuwe feit. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 2018 (juli-augustus), 17-19.
    • G.J.M.E. de Bont (2018). Requiem voor de inkomstenbelasting als aanslagbelasting. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018 (13), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2018). Over(-)macht. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2018 (2), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Controlebevoegdheden versus het recht op respect voor het privéleven. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2017 (2), 14-18.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2017). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2016. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2017 (01), 12-22.
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Maatregelen Belastingontduiking, wat vindt u daar nu van? Notariaat Magazine, 2017 (7), 13.
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Onterechte boeten voorkomen. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017 (599), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). In memoriam Hans Hertoghs. Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (101), 667.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Beeldvorming en publieke opinie. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2016 (4), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Privacy. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016 (730), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2016). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2015. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2016 (2), 22-33.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Moraal is normaal. Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (106), 702.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Kafka en het Nederlandse bestuurs(proces)recht. Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (277), 1456-1457.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). De Bont for "watcher" van de belastingkamer! ;-). Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7078), 2-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Partners, not in crime. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2015 (5), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Interview "Efficiency betekent niet dat het alleen voor de belastingdienst makkelijker wordt". Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2015 (3), 17-20.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Belastingkamer wordt bestuurskamer. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015 (22), 1-2.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Besluit bestuurlijke boeten belastingdienst. Fiscaal Praktijkblad, 2015 (4), 3-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Ongerijmd. Fiscaal Praktijkblad, 2015 (1801).
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2014). Het pleitbaar standpunt: kruisbestuiving. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2014 (2), 20-24.
    • G.J.M.E. de Bont (2014). Adviseurs- en inspecteursdag bij de Hoge Raad. NTFR Beschouwingen, 2014 (31), 1-2.
    • G.J.M.E. de Bont (2014). Belasting = verhaalbare schade?! Fiscaal Praktijkblad, 2014 (18), 3.
    • G.J.M.E. de Bont (2014). Geef inkeerder boete terug. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2014 (1), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Rumoer rond rechtspraak. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2013 (3), 4-4.
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Belastingkamer als bestuurskamer. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013 (1515), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2012). Verplichtingen in relatie tot de administratie. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2012 (123), 232-241.
    • G.J.M.E. de Bont (2011). Discriminatoire boete bij aangifteverzuim Vpb. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2011 (4).
    • G.J.M.E. de Bont (2011). De APV-inkeergoedkeuring: valstrik voor de belastingadviseur. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011/40 (2160), 4-5.
    • G.J.M.E. de Bont (2011). Het handvest van de grondrechten en kostendekkende griffierechten. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011/23 (1252), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2010). De windmolen Edelweiss. Weekblad Fiscaal Recht, 2010 (6887), 1620-1621.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2010). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2010. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2010 (8), 13-19.
    • G.J.M.E. de Bont (2010). De belastingadviseur als onbezoldigd opsporingsambtenaar. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2010 (2), 8-11.
    • G.J.M.E. de Bont (2010). De belastingadviseurs in vijandelijke linies. Fiscaal Praktijkblad, 2010 (15), 19-21.
    • G.J.M.E. de Bont (2010). De zittingszaal als mijnenveld. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2010 (9), 33-35.
    • G.J.M.E. de Bont (2010). Ik wil een relatie met de Belastingdienst. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010 (24), 1-2.
    • G.J.M.E. de Bont (2009). Is het nemo tenetur-beginsel in Nederland werkelijk passé? Weekblad Fiscaal Recht, 2009 (6834), 1405-1408.
    • G.J.M.E. de Bont (2009). Da's pas straf: 300%. Weekblad Fiscaal Recht, 2009 (6813), 645-646.
    • G.J.M.E. de Bont (2009). Het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst en de Vierde Tranche. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009 (25).
    • G.J.M.E. de Bont & M.E. Oenema (2008). Van de spreekplicht verlicht. Fiscaal Praktijkblad, 2008 (8), 19-22.
    • G.J.M.E. de Bont (2020). Het pleitbaar standpunt als bijzondere strafuitsluitingsgrond? Strafblad, 2020 (4), 219-224. doi: 10.5553/Bsb/266669012020001004007
    • G.J.M.E. de Bont & S.A. Eckhardt (2020). Het Model Vaststellingsovereenkomst: bepaald geen model. Weekblad Fiscaal Recht, 2020 (7338), 708-714.
    • G.J.M.E. de Bont (2018). Pleitbaar standpunt als opzetverweer. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2018 (3), 106-110.
    • G.J.M.E. de Bont & C. Hofman (2018). De fiscale eenheid als (medeplegende) boeteling. Weekblad Fiscaal Recht, 2018 (7244), 815-821.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2017). Fiscaal optreden na een strafrechtelijk onderzoek, zorgvuldige samenwerking of double jeopardy? Strafblad, 2017 (03), 293-303.
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Een onderzoeksplicht voor de belastingadviseur? Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance, 2017 (1), 21-25.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Over rechtszekerheid, het legaliteitsbeginsel en het onderscheid tussen belastingfraude en belasting ontgaan. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2016 (9-10), 363-369.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Bewijsaanbod door getuigen: Belastingkamer in een spagaat?! Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7109), 966-971.
    • G.J.M.E. de Bont & C. Hofman (2015). Personeel verzaakt, werkgever geraakt? Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7124), 1503-1509.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2015). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2014. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2015 (1), 7-16.
    • G.J.M.E. de Bont & M.J. Pelinck (2014). Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in het successierecht; post mortem van het gelijkheidsbeginsel. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2014 (7027), 679-684.
    • G.J.M.E. de Bont (2014). Automatische internationale gegevensuitwisseling. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2014 (131), 83-91.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2014). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2013. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2014 (2), 38-49.
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Mooie doelstellingen; discutabele uitwerking. Fiscaal Weekblad FED, 22/23 (103 t/m 106), 3-9.
    • G.J.M.E. de Bont (2012). De Belastingadviseur in de toekomst vanuit een formele invalshoek. Weekblad Fiscaal Recht, 2012 (6973), 1368-1371.
    • G.J.M.E. de Bont (2012). Pressie als som van dwang. Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2012 (juni), 5-10.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2012). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2011. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2012 (1), 28-33.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2012). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2012. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2012 (8), 15-24.
    • G.J.M.E. de Bont (2012). Vrijheid geef je door. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012 (21), 1-2.
    • G.J.M.E. de Bont (2012). Trends in controleland. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2012 (4), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2011). Op persoonlijke titel. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2011 (11), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Een democratie is wat anders dan een democratische rechtsstaat. In Van der Geldbundel. Tilburg: Tilburg University
    • G.J.M.E. de Bont (2014). De functie van het hoger beroep: kwaliteitsborging. In Innoverende Hoven (pp. 301-302). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • G.J.M.E. de Bont & P. With (2011). Opzet. In Fiscaal Strafrecht (pp. 75-91). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2011). FIOD Alarm; enige advocatuurlijke observaties. In Fiscaal Strafrecht (pp. 13-25). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont & M. Cornelisse (2011). Straftoemeting. In Fiscaal Strafrecht (pp. 133-148). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2011). Fraus legis als anti-misbruikbeginsel: maatschappelijke en ethische opvattingen en het recht als open stelsel. In Principieel Belastingrecht (pp. 21-30). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Regels omtrent het boeterapport en nieuwe bewijzen door de inspecteur. In R. Pieterse & R. van Scharrenburg (Eds.), Springende punten - Van Amersfoort-bundel (pp. 53-62). Deventer: Wolters Kluwer
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Over de definitie van belastingfraude. In G.J.M.E. de Bont (Ed.), My way, Liber Amicorum Hans Hertoghs (pp. 75-87). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Een onderzoeksplicht voor de belastingadviseur. In De belastingadviseur onder vuur (pp. 19-37). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2015). De Strafkamer en de Belastingkamer van de Hoge Raad; in de pas, uit de pas. In Een eeuw cassatie in belastingzaken (pp. 85-97). Den Haag: SDU
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Informatieverstrekking bij boeten. In Fiscale Inlichtingenverplichtingen (pp. 289-319). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Het nemo-teneturbeginsel in een (internationale) rechtsorde. In A.C.G.A.C. de Graaf & S.J.C. Hemels (Eds.), 'k Moet eerlijk zeggen, Liber Amicorum van Arendonk (pp. 29-38). Den Haag: SDU
    • G.J.M.E. de Bont & E.C.J.M. van der Hel-van Dijk (2013). Exchange of information and cross-border cooperation between tax authorities. In Exchange of Information and Cross Border Cooperation between tax authorities (IFA Cahier, volume 98b) (pp. 549-566). Den Haag: SDU
    • G.J.M.E. de Bont (2013). De economische realiteit. In Rijkers Bundel (pp. 13-20). Tilburg: Tilburg University
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Verplichtingen in relatie tot de administratie. In Fiscale Inlichtingenverplichtingen (pp. 121-142). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2013). De waarneming ter plaatse. In Fiscale Inlichtingenverplichtingen (pp. 103-119). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2009). Het 'gesloten stelsel' en ambtshalve beslissingen. In Rens Pieterse & e.a. (Eds.), Draaicirkels van formeel belastingrecht, vriendenbundel René Niessen. Den Haag: Sdu Uitgevers
   • G.J.M.E. de Bont (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, januari 31), BNB 2020-60, Zaaknr. 19/00166, (Gedeeltelijke vrijspraak in strafzaak. Onschuldpresumptie. Bewijs in fiscale zaak met betrekking tot handelingen waarvoor vrijgesproken). ECLI:NL:HR:2020:140
   • G.J.M.E. de Bont (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, maart 17), NJ 2020-239, Zaaknr. 18/05228, (Douanebeslag op auto met verborgen ruimte. Afwijzing geldelijke tegemoetkoming geeft blijk van onjuiste rechtsopvatting en /of is ontoereikend gemotiveerd.). ECLI:NL:HR:2020:403
   • G.J.M.E. de Bont (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, januari 28), NJ 2020-157, Zaaknr. 19/00182, (Kwaliteitsdelict). ECLI:NL:HR:2020:121
   • G.J.M.E. de Bont (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2019, november 15), BNB 2020-30, Zaaknr. 19/02257, (Informatiebeschikking. Misbruik van bevoegdheid. Aan het niet overleggen van op de zaak betrekking hebbende stukken te verbinden gevolgen). ECLI:NL:HR:2019:1785
   • G.J.M.E. de Bont (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2018, december 21), BNB 2019-96, Zaaknr. 18/00923, (Gebruik strafvorderlijke gegevens; toestemming officier van justitie). ECLI:NL:HR:2018:2389
   • G.J.M.E. de Bont (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, mei 24), BNB 2019-160, Zaaknr. 18/04658, (Verzoek uitstel zitting. Oproepen getuigen.). ECLI:HR:NL:2019:789
   • G.J.M.E. de Bont (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2017, oktober 20), BNB 2018-81, Zaaknr. 16/05235, (Naheffing loonheffing van vennootschap onder firma mede over periode voorafgaande aan schriftelijke vastlegging firmacontract. Inhoudingsplicht. Vergrijpboete opgelegd na ontbinding). ECLI:NL:HR:2017:2655
   • G.J.M.E. de Bont (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, juli 6), BNB 2018-169, Zaaknr. 17/03982, (Omkering bewijslast voor erfgenamen. Onschuldpresumptie na beëindiging strafzaak tegen erflater wegens overlijden). ECLI:NL:HR:2018:1106 [go to publisher's site]
   • G.J.M.E. de Bont (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, juni 2), BNB 2017-181, (Inkomsten uit hennepteelt. Onschuldpresumptie. Gevolgen strafrechtelijk sepot voor belastingheffing en beboeting.). ECLI:NL:HR:2017:958 [go to publisher's site]
   • G.J.M.E. de Bont (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, september 25), BNB 2016-217, (Navordering). ECLI:NL:HR:2015:2798
   • G.J.M.E. de Bont (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, maart 20), BNB 2015-17, 173
   • G.J.M.E. de Bont (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, december 21), BNB 2013-116, 11/00180, p.2277-2303.
   • G.J.M.E. de Bont (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, januari 4), BNB 2013-117, 11/05310, p.2303-2323.
   • G.J.M.E. de Bont (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, juni 10), BNB 2011-250
   • G.J.M.E. de Bont (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, april 29), BNB 2011-249
   • G.J.M.E. de Bont (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, september 17), BNB 2011-16
   • G.J.M.E. de Bont (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, juni 26), BNB 2010-5, nr. 42.764
    • G.J.M.E. de Bont (2020, september 25). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont & S.A. Eckhardt (2020, februari 26). SFEER-Congres Witwassen: De aanpak van een wereldwijd probleem? Amsterdam, SFEER.
    • G.J.M.E. de Bont (2020, maart 3). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, juni 25). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, mei 28). Wwft. Wijchen, Bol Adviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, mei 14). Formeel Belastingrecht. Den Haag, Archipel Tax Advice.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2019, maart 30). Spring Course MTH - Formeel Belastingrecht. Zwolle, MTH accountants & adviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, januari 30). Specialisatieopleiding fiscale advocatuur / module fiscaal straf- en boeterecht I. Amsterdam, NVAB.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, maart 12). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, september 4). Tax Business School FY19/20 - Formeel Belastingrecht. Den Haag, PWC.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2019, november 15). JFA Mastercourse - Aansprakelijkheid van de adviseur, FIOD en valsheid in geschrifte (art. 225 strafrecht). Sint-Michielsgestel, ABAB accountants en adviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, juni 20). Studiemiddag Op de zaak betrekking hebbende stukken. Den Haag, VAR.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, september 23). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, november 18). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, december 10). Risico's boete- en strafrecht. Heemstede, Maarschalk Ligthart.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, september 5). Informatieverplichtingen. Breda, De Bont Law School.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, oktober 1). Het Hof en de fiscale advocatuur. Leeuwarden, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, september 26). Bezwaar. Breda, De Bont Law School.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, november 19). Leergang Financieel-economisch strafrecht, college Fiscaal Strafrecht). Amsterdam, VU.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, november 28). EFS Rondetafel - bewijsrecht. Rotterdam, EFS.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2018, juli 4). Formeel Belastingrecht. Amsterdam, Taxand.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, april 10). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, november 13). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, oktober 29). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2018, november 9). WEA Fiscale Course 2018 - Privacy/wwft/ Fiscale ethiek/Pleitbaar standpunt/ aansprakelijkheid van de belastingadviseur. Nieuwerkerk a/d IJssel, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, september 12). Tax Business School FY18 - Formeel Belastingrecht. Den Haag, PWC.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, september 6). Substance. Amsterdam, Trustmoore.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, september 4). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, november 20). Leergang Financieel-economisch strafrecht - Fiscaal Strafrecht. Amsterdam, VU.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2018, juni 26). Formeel Belastingrecht. Cuijk, Bol Adviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, april 17). Actualiteiten Formeel Belastingrecht (en Fiscaal Strafrecht). Waalre, WVDB.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, december 12). Actualiteiten fiscaal procesrecht/Boetes. Eindhoven, Crowe Foederer.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, maart 13). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, april 12). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Rotterdam, RB.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, juni 22). Do’s en don’ts bij een onderzoek door bestuursorganen. Willemstad, Spigt Dutch Caribbean.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, mei 16). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, mei 29). Symposium Rechtsbescherming - Fiscale bevoegdheden van lokale overheden versus rechtsbescherming? Bunnik, ESBL.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2018, juni 19). Tax meeting Formele Actualiteiten. Gouda, Visser & Visser.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, juni 21). De impact van de vestigingsplaatsdiscussies met de Nederlandse fiscus op de financiële sector op Curacao. Willemstad, UDC.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2017, juli 18). FIOD op de stoep. Amsterdam, ACT Management Services.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, december 7). Leergang Formeel Belastingrecht, Module Fiscaal boete- en strafrecht. Woudschoten, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, juni 6). Paradijs der Nederlanden? Breda, Serviceclub 51.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, oktober 31). Financieel Economisch-Strafrecht. Amsterdam, VU.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, november 2). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, november 8). WEA Fiscale Course 'Aansprakelijkheid voor belastingschulden'. Nieuwegein, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, oktober 10). PE Actualiteiten fiscaal boete- en strafrecht. Akersloot, TEKZ Belastingadviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, september 11). Alfa Leerdagen - Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, Alfa Accountants.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, september 5). Tax Business School FY17 - Formeel Belastingrecht. Amsterdam, PWC.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2017, augustus 31). Toezicht. Houten, Jong RB en Belastingdienst Jong.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, januari 19). NDFR Symposium Formeel Belastingrecht. Nijmegen, SDU.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, augustus 30). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, juni 7). Formeel Belastingrecht. Zwanenburg, Jan Accountants.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, maart 20). Inhousecursus Kroesewevers 'boeterisico's adviseur'. Enschede, Nexia Nederland.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, april 19). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, december 16). Symposium: Brüll: anno 2016 actueler dan ooit!? Amsterdam, UvA.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2017, februari 15). Specialisatieopleiding Straf & Boeterecht I. Amsterdam, NVAB.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, maart 9). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, maart 13). Tuchtrecht. Warmond, RB Studiekring Leiden.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, maart 23). Inhousecursus Koenen en Co 'boeterisico's adviseur'. Roermond, Nexia Nederland.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, april 4). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2017, april 11). Themamiddag. Breukelen, NVSA.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, april 11). Inhousecursus Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V. 'Boeterisico's adviseur'. Heemstede, Nexia Nederland.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, april 13). Studiedag Bestraffing en Fiscaliteit. Utrecht, PAOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, januari 20). De DGA en zijn BV. Woudschoten, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, september 21). De Miljoenennota-bijeenkomst. Breda, BZW, De Maatschappij en Jong Management.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, september 27). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, oktober 6). Cursus Trust. Amsterdam, Law@work e.a.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, oktober 11). Financieel Economisch Strafrecht. Amsterdam, VU.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, januari 18). WWFT. Bergen op Zoom, Schipper Accountants.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, november 3). WFR Fiscaal Café. Den Haag, WFR.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, november 3). Formeel Belastingrecht. Zeist, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, november 10). Jaarlijkse landelijke themadag formeel recht. Utrecht, Belastingdienst.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, november 17). Tweede Dag van de Belastingadviseur. Breda, De Bont Advocaten.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, mei 19). Formeel Belastingrecht. Haren, RB Studiekring Noord.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, september 8). Fiscalistendag. Utrecht, BDO.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, november 24). RB Jongerencongres. Rotterdam, RB.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, mei 10). Actualiteiten Formeel Belastingrecht en Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingrecht. Haarlem, RB Studiekring Amsterdam.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2016, juni 9). Studiedag Informatie uitwisseling met de fiscus. Utrecht, PAOB.
    • G.J.M.E. de Bont & A.M.E. Nuyens (2016, januari 12). Boete en strafrechtelijke risico’s voor adviseur. Bergen op Zoom, Studiekring RB Zeeland/West-Brabant.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, december 8). Debatmiddag over (mede-)daderschap. Den Haag, Vereniging voor Belastingwetenschap.
    • G.J.M.E. de Bont & P. Fortuin (2016, januari 27). Fiscaal boete- en strafrecht. Zeist, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, maart 9). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, juni 17). Informatie-uitwisseling met de fiscus (rechten en verplichtingen bij belastingcontroles en vragenbrieven). Epe, De Jong & Laan.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, april 26). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, juli 6). Beginselen van behoorlijk bestuur en vaststellingsovereenkomst & Fiscaal Strafrecht. Amsterdam, PWC.
    • G.J.M.E. de Bont & A.M.E. Nuyens (2016, mei 31). Inhousecursus 'Do's en don'ts bij een belastingcontrole'. Bosschenhoofd, Van Oers.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, april 11). WWFT. Warmond, RB Studiekring Leiden.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, april 21). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Rotterdam, RB Cursus, Erasmus School of Law.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, april 28). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Badhoevedorp, RB Cursus, Erasmus School of Law.
    • G.J.M.E. de Bont & M.J. Pelinck (2016, april 15). Inhousecursus 'Do's en don'ts bij een belastingcontrole'. Bosschenhoofd, Van Oers.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, september 29). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juli 2). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Eindhoven, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juli 6). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Rotterdam, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, september 8). Dag van de Belastingadviseur. Utrecht, De Bont Advocaten.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, september 17). OMNYACC Inhouse cursus. Hoorn, OMNYACC.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, oktober 15). Formeel Belastingrecht. Breukelen, Nyenrode.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, november 10). Boete. Rotterdam, RB Studiekring Rotterdam.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, oktober 29). (getuigen)bewijs en de goede procesorde (Inspecteursdag). Utrecht, NVAB.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, oktober 30). Informatieverstrekkingsverplichtingen door of namens de belasting/-inhoudsplichtige. Amsterdam, FTA (UVA).
    • G.J.M.E. de Bont & A.M.E. Nuyens (2015, november 5). Do's en don'ts bji een belastingcontrole. Vianen, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, november 18). Fiscale boeten. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, november 24). Financieel Economisch Strafrecht. Amsterdam, VU.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, december 15). Informatieplicht en boete. Breukelen, NBA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 25). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Bergen op Zoom, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juli 1). SRA Compliancedag (Wwft). Baarn, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 22). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Akersloot, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 23). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Thorn, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, maart 30). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Gouda, Visser & Visser.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, januari 16). Fiscaal Strafrecht. Erasmus Universiteit Rotterdam, Executive Program Financieel Forensisch Deskundige.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, februari 9). Boete & Informatieverplichtingen. Leiden, Studiekring.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, maart 12). Project APV en ander machtsverton. Davos, Congres NVAB.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, maart 16). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, maart 20). Bestraffien en fiscaliteit. Utrecht, Studiedag PAOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, februari 12). Fraude. Arnhem, Gerechtshof.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, april 23). Financieel Economisch Strafrecht. Amsterdam, VU.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 13). The exchange of tax information for the purposes of criminal proceedings in the Benelux countries. Liège, IFA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 2). Actualiteiten Invorderingswet. Vianen, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 10). Refereerbijeenkomst over het beste en het slechtste arrest. Den Haag, Hoge Raad.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 11). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Arnhem, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 12). Congres 'Belastingadviseur: een vak met toekomst'. NIeuwegein, RB.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, april 29). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, oktober 28). Pleitbaar standpunt. Utrecht, NVAB.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, november 4). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, november 13). Macht en onmacht uitersten. Utrecht, Thema dag Belastingdienst.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, november 20). Straf- en boeterechtelijke riscio's. breda, ESJ.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, november 25). straf en boeterechtelijke risico's. Houten, NIBA.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, december 9). Fiscaal Strafrecht/vaststellingsovereenkomst. Amsterdam, PWC.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, december 2). Financieel Economisch Strafrecht. amsterdam, VU.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, december 4). Straf- en boeterechtelijke risico's voor adviseurs. Utrecht, PAOB Studiedag.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, december 10). Formeel Belastingrecht. Eindhoven, Foederer.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, februari 3). Boeterecht. Leiden, PAOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, april 9). Formeel Belastingrecht. Rotterdam, RB cursus.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, november 3). Thema lunch Wwft casustiek. Amsterdam, HVK Stevens.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, juni 12). Beroepsaansprakelijkheid. Zwolle, Countus.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, april 3). Formeel Belastingrecht. Amsterdam, RB cursus.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, juni 5). Navordering/inlichtingen/inkeer/boete. Vianen, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, september 29). wwft casuistiek. Houten, NBA.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, december 19). Van facilitaters en daderschap. Amsterdam, UVA.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, februari 3). Strafrecht. leiden, PAOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, februari 10). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, maart 17). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, juni 25). 4e tranche AWB. Epe, De Jong & Laan.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, september 2). Boeterecht en fiscaal strafrecht. Rotterdam, Studiekring.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, september 11). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, september 12). Deelnemingsvarianten. Soesterberg, Grant Thornton.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, september 26). Update Formeel Belastingrecht. Doorn, Crop.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, oktober 10). 4e Tranche en Fiod. Rotterdam, BDO.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, september 12). Nemotenetur. België, Seminar NVAB.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, september 25). Informatieuitwisseling. Boxmeer, Bol.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, oktober 1). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, oktober 8). Sancties gemeentelijke belastingen. Rotterdam, Studiedag Erasmus Universiteit Rotterdam.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, november 13). Fiscaal strafrecht. Utrecht, PAOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, oktober 30). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, oktober 30). Het snijvlak tussen fiscaal recht en strafrecht. Bunnik, Grip (Ver. Kreston).
    • G.J.M.E. de Bont (2013, oktober 31). Fiod ellende. Amsterdam, PWC.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, november 4). 15 Actualiteiten, jurisprudentie (Chambaz) en informatieverstrekking in het kader van sfeerovergang. Utrecht, Cursusdag BFC.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, november 6). Nemotenetur & LVTO. Amsterdam, Rechtstaete.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, juni 11). Rechtsbescherming/processuele valkuilen/fiod. Amsterdam, Van Campen Liem en Atlas.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, november 18). Actualiteiten Formeel belastingrecht. Gouda, Visser & Visser.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, september 5). Informatieverplichtingen. Den Haag, Pereira.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, maart 29). Handvest en EVRM in relatie tot formeel recht. Den Haag, Hof.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, mei 4). Cursus 4-12 mei 2013. St. Maarten, NVAB.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, april 25). Roundtable Export Controls. Amstelveen, KPMG.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, april 18). Bankbreuk, Invordering, Processuele Valkuilen en Kansen, Fiscaal strafrecht. Novotel Badhoevedorp, Erasmus Universiteit Rotterdam PE-cursus.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, april 17). Rechtsbescherming en Fiod. Zeist, NOB/SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, april 11). Bankbreuk, Invordering, Processuele Valkuilen en Kansen, Fiscaal strafrecht. Novotel Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam PE-cursus.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, april 9). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, maart 26). Una Via. Antwerpen, Tuerlinckx.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, maart 19). PMDB Informatieuitwisseling in de EU. Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, maart 18). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, maart 12). Formeel Belastingrecht (sancties & mensenrechten (H IX)). Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, maart 6). Vaststellingsovereenkomst / Fiod ellende ver van m'n bed. Amsterdam, PWC.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, februari 27). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, februari 23). Invorderingsperikelen. Rhenen, VBA.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, januari 14). Herziening AWR. Culemborg, Register Belastingadviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, december 4). Informatieverplichtingen/informatieuitwisseling. Utrecht, Studiedag PAOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, januari 9). Convenanten, Tax planning, het recht en morele verwijten. Bergen op Zoom, Notariële Ring.
   • A.W. Schep & G.J.M.E. de Bont (2016). Omvang fiscale geheimhoudingsplicht van de heffingsambtenaar. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus School of Law
   • G.J.M.E. de Bont (2018, juli 10). Goed met cijfers. Advocatenblad
   • G.J.M.E. de Bont (2017, augustus 2). Fiscus moet jacht op oude erfenissen afblazen. Het Financieele Dagblad, pp. 6.
   • G.J.M.E. de Bont (2017, maart 31). Data ov-chipkaart te grabbel. Algemeen Dagblad
   • G.J.M.E. de Bont (2016, maart 29). Omstreden deal rond Beekse Bergen. Het Financieele Dagblad
   • G.J.M.E. de Bont (2016, mei 11). Hilvarenbeek handhaaft omstreden fiscale afspraak. Het Financieele Dagblad
   • G.J.M.E. de Bont (Ed.). (2012). Jurisprudentie formeel belastingrecht 2012/2013. Den Haag: Boom fiscale uitgevers
   • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (Eds.). (2013-2013) Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance, 2013(4).
   • G.J.M.E. de Bont (2013). Wetsvoorstel fiscale mediation. Congres Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM): Utrecht (2013, september 13).
   • G.J.M.E. de Bont (2013). Witwassen. Jaarcongres Witwassen: Keckebosch, Amsterdam (2013, november 28).
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2018, mrt 25). Belastingdienst hield documenten achter in slepende zaak. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur. https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2224311-belastingdienst-hield-documenten-achter-in-slepende-zaak.html
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2017, jan 17). Inkeerregeling zwartspaarders verdwijnt: 'Symboolpolitiek'. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10316652/inkeerregeling-zwartspaarders-verdwijnt-symboolpolitiek.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2017, mrt 28). Zwart geld. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2017, mrt 31). Gegevens van duizenden zwartspaarders in handen van FIOD. [televisie-uitzending]. In RTL Nieuws. http://www.rtlxl.nl/?&_ga=1.76755421.915379027.1488308633#!/rtl-nieuws-132237/b9007141-af92-3dd5-9b65-e328772d1cee.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2017, mrt 31). FIOD jaagt op zwartspaarders, invallen in heel Nederland. [televisie-uitzending]. In RTL Nieuws. http://www.rtlxl.nl/?&_ga=1.76755421.915379027.1488308633#!/rtl-nieuws-132237/b9007141-af92-3dd5-9b65-e328772d1cee.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2017, nov 07). Paradise Papers. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. https://www.bnr.nl/player/audio/10070715/10332799
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2017, jan 18). Wiebes wil af van inkeerregeling zwart spaargeld. [radio-uitzending]. In NPO Radio 1. http://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/391704-wiebes-wil-belastingontduikers-harder-aanpakken.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, jun 05). Panama Papers. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, apr 11). Panama Papers. [televisie-uitzending]. In NOS Journaal. http://nos.nl/uitzending/14432-uitzending.html.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, mei 10). Panama Papers. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. http://www.bnr.nl/nieuws/498465-1605/inkeerders-melden-zich-vanwege-panama-papers.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, okt 11). Geheime deal over compensatie koning. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur. http://nos.nl/uitzending/19311-nieuwsuur.html.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, aug 22). Controlemethodieken fiscus moeten aangepast in wet. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. http://www.bnr.nl/nieuws/economie/10309665/controlemethodieken-fiscus-moeten-aangepast-in-wet.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, okt 16). Belastingdienst handelt in strijd met de wet. [radio-uitzending]. In Reporter Radio, NPO Radio 1. http://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/378752-belastingdienst-handelt-in-strijd-met-de-wet.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, jan 31). Digitaal Doolhof: in de problemen door gemeente en de Belastingdienst. [televisie-uitzending]. In KRO-NCRV De Monitor.
   • G.J.M.E. de Bont (opinie) (2015, mrt 10). Deal Cees H. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio.
   • G.J.M.E. de Bont (opinie) (2015, mrt 04). Deal Cees H. Nieuwsuur. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur.
   • G.J.M.E. de Bont (.) (2015, apr 28). De spierballen van de belastingdienst. [webcast]. In NDFR. NDFR.
   • G.J.M.E. de Bont (Informatie) (2015, aug 28). Verhuurdersbelasting. [internet radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. BNR Nieuwsradio.
   • G.J.M.E. de Bont (opinie) (2014, mrt 11). Deal van OM met Cees H. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur. Nederland 2.
   • G.J.M.E. de Bont (opinie) (2014, mrt 12). Deal OM - Cees H. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio.
   • G.J.M.E. de Bont (opinie) (2014, mrt 13). Deal OM - Cees H. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio.
   • G.J.M.E. de Bont (informatie) (2014, feb 06). De Belastingtelefoon - vooraf ingevulde aangifte. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio.
   • G.J.M.E. de Bont (informatie) (2014, aug 26). Handhavingsaspecten van de deeleconomie. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. BNR Nieuwsradio.
   • G.J.M.E. de Bont (NOB) (2014, jun 11). Fiscaal Strafrecht. [televisie-uitzending]. In Lustrum Congres. Hilversum: Studio 21.
 • De Bont Advocaten

  Start date approval
  Nov/2008
  End date approval
  Is current
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Advocatuur
 • Formeel belastingrecht

  Title
  Formeel belastingrecht
  Year
  2020
  Year level
  (bachelor 3)

  Capita selecta fiscaal recht

  Title
  Capita selecta fiscaal recht
  Year
  2020
  Year level
  (master)

  Formeel belastingrecht

  Title
  Formeel belastingrecht
  Year
  2020
  Year level
  (bachelor 3)
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081368
 • De Bont Advocaten

  Role
  Directeur/Advocaat
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Nov/2008
  End date approval
  Is current

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam