mr.dr. (Jeroen) J.P. Quist

mr.dr. (Jeroen) J.P. Quist
Assistant Professor Erasmus School of Law Labour Law
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
M 5-32
Telephone
Email
quist@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • J.P. Quist & D.N.C. Doolaege (2016). De voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ: is het einde nabij? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 3, 4-24.
    • J.P. Quist (2011). Ontslag op staande voet (wegens strafrechtelijke veroordeling): weinig ruimte voor algemen regels. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 3, 99-105.
    • J.P. Quist (2010). De werkgever en het kelderluik. Over toepassing van de Kelderluik-criteria bij artikel 6:162 en artikel 7:658 BW. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 1, 3-48.
    • J.P. Quist (2010). Kennelijk onredelijk ontslag: ook na Van de Grijp/Stam en Rutten/Breed behoefte aan (meer) voorspelbaarheid en rechtszekerheid. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2, 60-67.
    • J.P. Quist & C.J. Loonstra (2008). Gezichtspuntencatalogi in het arbeidsrecht: de omstandigheden van het geval geinventariseerd. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 3.
    • J.P. Quist (2007). Procesrechtelijke aspecten van de gezichtspuntenrechtspraak bij ontslag op staande voet. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 9, 290-298.
    • J.P. Quist (2007). De gezichtspuntencatalogus bij ontslag op staande voet: wordt de Hoge Raad op de voet gevolgd? Arbeidsrechtelijke Annotaties, 1, 4-46.
    • J.P. Quist (2004). Wetsvoorstel 28 167: de onevenwichtigheid hersteld? SMA, 111-122.
    • J.P. Quist (2014). Gezichtspuntencatalogi in de civiele rechtspraktijk. Advocatenblad, september, 30-32.
    • J.P. Quist & B.J.J.C. Boot (2011). Proceskostenveroordeling: niet alles of niets. Advocatenblad, 8, 27-29.
    • J.P. Quist & J.G. Cabboort (2008). De Wet OM-afdoening in civilibus. Civielrechtelijke complicaties van de onherroepelijke strafbeschikking. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 11, 338-342.
    • J.P. Quist & J.G. Cabboort (2007). Gedwongen hoger beroep. Over herstel van strafvonnissen. Advocatenblad, 16, 690-692.
   • J.P. Quist (2004). Het concurrentiebeding nader beschouwd. Een vergelijking tussen het (huidige en komende) Nederlandse recht en de Belgische regeling. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • J.P. Quist (2016). Goed werkgeverschap en goed werknemerschap. In A.R. Houweling, P.G. Vestering & W.A. Zondag (Ed.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch Editie 2017 (pp. 409-478). Den Haag: Sdu
    • J.P. Quist (2015). Goed werkgeverschap en goed werknemerschap. In A.R. Houweling, P.G. Vestering & W.A. Zondag (Ed.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch Editie 2016 (pp. 387-444). Den Haag: Sdu
    • J.P. Quist & A.R. Houweling (2014). Goed werkgeverschap en goed werknemerschap. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Ed.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch 2015. Den Haag: Sdu Uitgevers
    • J.P. Quist & C.J. Loonstra (2009). The Dutch Supreme Court versus the lower courts: summary dismissal an the catalogue of viewpoints. In N. Huls, M. Adams & J. Bomhoff (Ed.), The legetimacy of Highest Courts' Rulings (pp. 343-368). The Hague: TMC Asser Press
    • J.P. Quist (2007). Leeftijd als omstandigheid van het geval in het ontslagrecht. In G.W. van der Voet & A.R. Houweling (Ed.), Wat doen we met de oudere werknemer? Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • J.P. Quist (2003). Arbitrage: nog steeds van alle markten thuis. In M.A. Loth & C.J. Loonstra (Ed.), De zaak bericht, het geschil beslecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • J.P. Quist (2016). Noot bij: Kantonrechter Maastricht en Gerechtshof Amsterdam. (2016, juni 16), JAR 2016-, 174 en 180
   • J.P. Quist (2016). Noot bij: Kantonrechter Arnhem. (2016, februari 9), JAR 2016-, 81
   • J.P. Quist (2016). Noot bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. (2016, juni 28), Ja 2016-, 161
   • J.P. Quist (2015). Noot bij: Rechtbank Den Haag en Kantonrechter Utrecht. (2014, november 5), Ja 2015-, 9 en 18
   • J.P. Quist (2015). Noot bij: Gerechtshof Den Haag. (2015, september 15), Ja 2015-, 169
   • J.P. Quist (2015). Noot bij: Gerechtshof Den Bosch. (2015, juni 2), Ja 2015-, 116
   • J.P. Quist (2015). Noot bij: Gerechtshof Den Bosch. (2015, februari 10), Ja 2015-, 60
   • J.P. Quist (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, juli 12), JIN 2013-, 128
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Labour Law
  Country
  Nederland
  Telephone

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam