prof.mr. (Jolande) J uit Beijerse

prof.mr. (Jolande) J uit Beijerse
Full professor Erasmus School of Law Criminology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
uitbeijerse@law.eur.nl
Associate professor Erasmus School of Law Criminal Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L5-010
Email
uitbeijerse@law.eur.nl
Back to overview

Profile

 • J (Jolande) uit Beijerse (2021) - Broze fundamenten en alarmerende signalen - Justitiële verkenningen, 47 (2), 73-86 - doi: 10.5553/JV/016758502021047002006
 • Jolande Beijerse & Frank Weerman (2020) - Age Limits in Law: Between Behavioural Science and Human Rights - Erasmus Law Review, 13 (1), 1-3 - doi: 10.5553/ELR.000164
 • Jolande Beijerse (2020) - De strafwetgever en kinderrechten: nog te veel een opgedrongen ideaal? - Boom Strafblad, 2021 (1), 16-19 - doi: 10.5553/BSb/266669012020001001004
 • Jolande Beijerse (2019) - Vrijheidsbeneming op civielrechtelijke of strafrechtelijke titel: samen, gescheiden en nu weer samen? - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2019 (6), 409-416
 • Jolande Beijerse & Chantal Vis (2019) - Een voorzet voor de modernisering van het jeugdstrafprocesrecht in lijn met het IVRK en met oog voor knelpunten in de praktijk - Tijdschrift Modernisering Strafvordering, 2019 (1), 66-74 - doi: 10.5553/TMSv/258951092019002001008
 • Jolande Beijerse (2019) - Entwicklungen im Jugendstrafrecht in den Niederländen - Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe, 30 (1), 50-54
 • Jolande Beijerse & Michiel Wolf (2019) - De rechter en elektronisch toezicht: meer kennis en duidelijkheid gevraagd - Delikt en Delinkwent, 49 (2), 128-149
 • Jolande Beijerse (2017) - Jeugdrechtmodellen in de Belgische wet en beslissingspraktijk in jeugdstrafzaken - Tijdschrift voor Criminologie, 59 (3), 307-310 - doi: 10.5553/tvc/0165182x2017059003007
 • Jolande Beijerse (2016) - Jeugdigen in justitiele jeugdinrichtingen en jeugdzorgplus: gescheiden, maar ook een andere rechtspositie? - Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 38 (2), 32-38
 • Jolande Beijerse (2016) - The new Dutch law and policy on young adult offenders - EuroVista: Probation and Community Justice, 4 (2), 1-8 - [link]
 • Jolande Beijerse (2016) - De EU-Richtlijn procedurele waarborgen minderjarige verdachten in het Nederlandse jeugdstrafprocesrecht - Nederlands tijdschrift voor Europees recht, 22 (7), 230-236 - doi: 10.5553/NtER/138241202016022007002
 • Jolande Beijerse & R Bouw (2015) - Naar een duidelijk geregelde regierol van de rechter bij de toelating van slachtoffers en journalisten tot de besloten jeugdstrafzitting - Strafblad, 13 (3), 253-260
 • Jolande Beijerse (2012) - De meerwaarde van de gedragsbeïnvloedende maatregel - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2012, 13-22
 • Jolande Beijerse (2011) - Overdag naar de eigen school en 's nachts in detentie. Nachtdetentie als recht en niet beperkt tot de voorlopige hechtenis - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 90 (4), 197-206
 • Jolande Beijerse (2009) - De toepassing van een volwassenensanctie op 16- en 17-jarigen: pro's, contra's en alternatieven - Delikt en Delinkwent, 10 (75), 1067-1088
 • Jolande Beijerse (2009) - De nieuwe regeling van de schorsing van de voorlopige hechtenis bij jeugdigen in het licht van de onschuldpresumptie - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2009 (6), 314-325
 • Jolande Beijerse & L Boendermaker (2008) - Opvoedingsinternaat of jeugdgevangenis? - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 38 (5), 142-153
 • Jolande Beijerse (2008) - Naar een bij onschuldpresumptie passend systeem van voorlopige hechtenis - Strafblad, 6 (5), 465-487
 • Jolande Beijerse (2007) - 'Te gast' in de politiecel: naar een nieuwe praktijk en regelgeving - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2007 (2), 58-64
 • Jolande Beijerse & G de Jonge (2006) - Het Surinaamse jeugdstraf(proces)recht: wet en werkelijkheid - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 85 (1), 8-17
 • Jolande Beijerse (2005) - De inverzekeringstelling: de wettelijke uitgangspunten en de eigen weg van de praktijk - Delikt en Delinkwent, 35 (9), 964-985
 • Jolande Beijerse & Rene Swaaningen (2004) - Electronisch toezicht in het strafrechtelijk sanctiestelsel - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2004 (5), 185-195
 • Jolande Beijerse & Rene Swaaningen (2004) - Gevangen in Nederland - Panopticon. Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 2004 (2), 172-186
 • Jolande Beijerse (2003) - Schaking: cultureel delict of vrouwvijandig relikwie? - Nemesis. Tijdschrift over Vrouwen en Recht, 19 (5-6), 212-214
 • Jolande Beijerse & AJ van Spengen (2003) - Directe rechtsbijstand op het politiebureau - Advocatenblad, 83 (19), 836-841
 • Jolande Beijerse & Rene Swaaningen (2003) - Actualidad de la prisión en Holanda - Panoptico, 2003 (5), 78-92
 • Jolande Beijerse (2000) - Het huis van bewaring voorbij - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2000 (9), 417-422
 • Jolande Beijerse (2000) - De belager belaagd - Nemesis. Tijdschrift over Vrouwen en Recht, 16 (3), 67-69
 • Jolande Beijerse (2000) - De Zuid-Afrikaanse renaissance: een impressie van de hervormingen in de strafrechtspraktijk - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 79 (9/10), 146-150
 • Jolande Beijerse (1999) - Eindelijk aandacht voor recidiverende drugsverslaafden? - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 1999 (4), 217-226
 • Jolande Beijerse (1999) - Van de bordeelhouder bevrijd. Tijd voor een rechtvaardiger exploitatie van sekswerk - Nemesis. Tijdschrift over Vrouwen en Recht, 15 (2), 33-35
 • Jolande Beijerse (1997) - Twee wensen in de geest van Nicolaas Muller's praktisch idealisme: het benutten van schorsingsvoorwaarden en discussie over de straftoemeting - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 1997 (6), 124-124
 • Jolande Beijerse (1994) - Straatsburg: ijkpunt of breekpunt? De oriëntatie van de Nederlandse strafwetgever op internationaal erkende rechtbeginselen nader bekeken - NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 19 (5), 482-502
 • Jolande Beijerse & Rene Swaaningen (1993) - Las paradojas en el sistema penal - Revista de Ciencas Sociais (Brazilia), (3), 55-84
 • Jolande Beijerse & Rene Swaaningen (1993) - From Punishment to Diversion and Back Again: The Debate on Non-Custodial Sanctions and Penal Reform in the Netherlands - Howard Journal of Criminal Justice, 32 (2), 136-157
 • Jolande Beijerse & Rene Swaaningen (1993) - Social Control as a Policy: Pragmatic Moralism with a Structural Defit - Social & Legal Studies, 2 (3), 281-303
 • CJCF (Cyrille) Fijnaut, H Moerland & Jolande Beijerse (1991) - Samenleving en criminaliteit in een grootstedelijk achterstandsgebied - Panopticon. Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 12 (6), 592-605
 • CJCF (Cyrille) Fijnaut, Jolande Beijerse & H Moerland (1991) - Criminaliteit in context; de relatie tussen overlast en criminaliteit op een Rotterdamse winkelboulevard en de wijk eromheen - Focaal. European Journal of Anthropology, (16), 81-104
 • Jolande Beijerse, H Moerland & CJCF (Cyrille) Fijnaut (1991) - Criminaliteit in context - Focaal. European Journal of Anthropology, (16), 82-105
 • Jolande Beijerse, CJCF (Cyrille) Fijnaut & H Moerland (1990) - Het project Boulevard Zuid te Rotterdam - Tijdschrift voor Criminologie, (2), 67-82

 • Jolande Beijerse (2017) - De positie van de maandcommissaris in de justitiële jeugdinrichting - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2017 (5), 307-310
 • Jolande Beijerse (2013) - Zomerreces: een welkome adempauze voor de strafrechtspleging - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 92 (4), 217-219
 • Jolande Beijerse (2012) - De actualiteit van de eerste jaargang van PROCES: 1922 versus 2012 - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 91 (4), 205-209
 • Jolande Beijerse (2012) - De berechting van jeugdstrafzaken: in de juridische sfeer of niet? - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 91 (4), 221-223
 • Jolande Beijerse (2012) - Herstelbemiddeling als alternatief voor voorlopige hechtenis - Tijdschrift voor Herstelrecht, 2012 (1), 3-6
 • Jolande Beijerse (2012) - Tuigdorpen, straatterroristen en straattuig: mag het wat minder in 2012? - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 91 (1), 3-4
 • Jolande Beijerse (2011) - Het strafrecht en ruimte voor bezinning - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 90 (3), 123-124
 • Jolande Beijerse (2010) - De effectiviteit van de gevangenisstraf - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2010 (5), 273-274
 • Jolande Beijerse (2010) - Bijzondere voorwaarden om uitdrukking te geven aan de publieke afkeuring? - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2010 (6), 61-63
 • Jolande Beijerse (2010) - Populistische politici en het strafrecht: terug naar het ancien régime? - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2010 (1), 54-56
 • Jolande Beijerse (2009) - In the Name of the Father. Een indringende confrontatie met de scherpe kanten van het strafproces - Ars Aequi, 2009 (6), 362-363
 • Jolande Beijerse (2009) - De vastzetting van de pubers uit Weesp - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2009 (2), 118-119
 • Jolande Beijerse (2009) - De eigen verantwoordelijkheid van de rechter - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2009 (2), 63-64
 • Jolande Beijerse (2009) - Ten geleide: Ingrijpen op basis van voorwaarden: kansen en gevaren - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2009 (6), 301-303
 • Jolande Beijerse (2008) - PS van een redacteur. Een 13-jarige in de politiecel tijdens het vrije weekend van de rechter-commissaris - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 86 (3), 106-106
 • Jolande Beijerse (2008) - Communicatie in het strafrecht - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 87 (1), 1
 • Jolande Beijerse (2007) - Ten geleide. De mens in het strafrecht - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 86 (5), 185-185
 • Jolande Beijerse (2007) - De mens in het strafrecht - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2007 (5), 185
 • Jolande Beijerse (2007) - Ten geleide, Vernieuwingsdrang in de strafrechtspleging - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2007 (2), 47
 • Jolande Beijerse (2006) - Een verfrissend perspectief op het strafrecht - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 85 (5), 169
 • Jolande Beijerse (2006) - Radicalisering, marginalisering en andere persoonlijke factoren - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 85 (2), 43
 • Jolande Beijerse (2005) - Een verlengd verblijf van jeugdigen in politiecellen: een wettelijke gelegitimeerde misstand - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2005 (3), 126-126
 • Jolande Beijerse (2005) - Jeugdigen in politiecellen. Naschrift - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2005 (5), 208-208
 • Jolande Beijerse (2004) - Andere detentienormen voor illegalen, bolletjesslikkers en veelplegers? - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2004 (3), 138-138
 • Jolande Beijerse (2004) - Maatschappelijke spanningen en strafrechtelijk beleid - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2004 (4), 139-139
 • Jolande Beijerse (2002) - De SOV-maatregel 'in uitvoering' in de Rotterdamse stasgevangenis - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2002 (6), 330-339
 • Jolande Beijerse (2002) - Camera's in de cel om het publiek gerust te stellen - Nederlands Juristenblad (NJB), 77 (29), 1414-1415
 • Jolande Beijerse (2002) - Naar een verheldering van de uitgansgpunten van het straf(proces)recht met het oog op de maatschappelijke discussie - Nederlands Juristenblad (NJB), 77 (40), 1989-1990
 • Jolande Beijerse (1995) - Vernieuwing van het werk van de reclassering: strafrechtelijke mogelijkheden en beperkingen - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 74 (3/4), 43-49
 • Jolande Beijerse (1995) - Nieuwe wetgeving in verzekering en voorlopige hechtenis nader bezien - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (2), 34-41
 • Jolande Beijerse (1994) - NJCM-Commentaar 'Partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de mogelijkheid van bewaring in politiecellen (23718) - NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 19 (6), 1108-1116
 • Jolande Beijerse (1994) - NJCM-commentaar op wetsontwerp 23178: Partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering (Herziening bepalingen inzake gevallen waarin en gronden waarop voorlopige hechtenis kan worden toegepast) - NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 19/2 (3), 296-300
 • Jolande Beijerse (1994) - Wijziging van bepalingen wet inverzekeringstelling (wet van 21 april 1994, Stb. 307) - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, (12)
 • Jolande Beijerse (1993) - De verwording van de vroeghulp - Vrij Spraak, (5), 21-21

 • J (Jolande) uit Beijerse (2021) - Jeugdstrafrecht - Maklu
 • Jolande Beijerse (2019) - Jeugdstrafrecht. Beginselen, wetgeving en praktijk, 4e herziene druk - Maklu
 • Jolande Beijerse, Sanne Struijk, Edwin Bleichrodt, Sven Bakker, Barbara Salverda & Paul Mevis (2018) - De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie - Boom Juridische Uitgevers
 • Jolande Beijerse (2017) - Jeugdstrafrecht. Beginselen, wetgeving en praktijk (2e herziene druk) - Maklu
 • Jolande uit Beijerse (2017) - Jeugdstrafrecht Beginselen, wetgeving en praktijk (3e druk) - Maklu
 • J (Johan) Legemaate, MC Ploem, Jolande Beijerse, Paul Mevis, Michiel Wolf, CPM Akerboom, MJ Schol & H Winter (2014) - Thematische wetsevaluatie gedwongen zorg - ZonMw
 • Jolande Beijerse (2013) - Jeugdstrafrecht. Beginselen, wetgeving en praktijk - Maklu
 • Jolande Beijerse, K Logtenberg & M Rietbergen (2010) - Zorg om de jeugdzorg - Boom Juridische Uitgevers
 • Jolande Beijerse & L Boendermaker (2008) - Opvoeding en bescherming achter 'tralies'. Jeugdinrichtingen tussen juridische beginselen en pedagogische praktijk - SWP
 • CJCF (Cyrille) Fijnaut, H Moerland & Jolande Beijerse (1991) - Een winkelboulevard in problemen; samenleving en criminaliteit in twee Rotterdamse buurten - Gouda Quint
 • Jolande Beijerse, CJCF (Cyrille) Fijnaut & H Moerland (1990) - Problemen in een stadsvernieuwingswijk in Rotterdam-Zuid: meningen van mensen over de wijk waar ze werken en/of wonen - EUR

 • Jolande Beijerse (2016) - Wetgeving Jeugdrecht 2016 - Boom Juridische Uitgevers
 • Roel Pieterman, Jolande Beijerse & JP van Spengen (2002) - De Piketmonitor: Een onderzoek naar de werking van het 'Protocol rechtsbijstand strafpiket Rotterdam' - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Jolande Beijerse (1994) - NJCM-Commentaar op het rapport 'Recht in vorm' van de Commissie Herijking Wetboek van strafvordering (Commisie Moons) - NJCM

 • Jolande Beijerse & M Boone (2020) - Heruitgave Herman Franke, Twee eeuwen gevangen. Misdaad en straf in Nederland, 1990 - Boom criminologie
 • Jolande Beijerse (2013) - Wetgeving Jeugdrecht 2013/2014 - Boom Juridische Uitgevers
 • Jolande Beijerse (2012) - Wetgeving Jeugdrecht 2012/2013 (tweede druk) - Boom / Lemma Uitgevers
 • Jolande Beijerse (2011) - Wetgeving Jeugdrecht 2011/2012 - Boom Juridische Uitgevers

 • Jolande Beijerse (2020) - Wetgeving jeugdrecht - Boom Juridische Uitgevers
 • R Holtmaat & Jolande Beijerse (1999) - Eeuwige kwesties. Honderd jaar vrouw en recht in Nederland - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Jolande Beijerse (1993) - Straf alternatief. Symposium over 'anders afdoen' - Gouda Quint
 • Jolande Beijerse (1990) - Studiedag 'De rol van de reclassering tijdens het vooronderzoek' - Erasmus Universiteit Rotterdam/Stichting Reclassering

 • J (Jolande) uit Beijerse & R (Rene) van Swaaningen (2021) - Bars in your head: - In Mike Nellis, Kristel Beyens & Dan Kaminski, Electronically Monitored Punishment: International and Critical Perspectives (Korean translation) (pp. 320-350) - doi: 10.4324/9780203103029 - Parkyoung Publishing Company
 • J (Jolande) uit Beijerse & S (Sanne) Struijk (2021) - De actuele waarde van Moddermans vergeten strafrechtstheorie - In Judit Altena, Jelle Cnossen, Jan Crijns , Pauline Schuyt & Jeroen ten Voorde, In onderlinge samenhang (pp. 37-49) - Boom Juridische Uitgevers
 • Jolande Beijerse & M Boone (2020) - Inleiding bij heruitgave "Twee eeuwen gevangen. Misdaad en straf in Nederland" - In Herman Franke, Twee eeuwen gevangen. Misdaad en straf in Nederland (1990) (pp. V-X) - Boom criminologie
 • Jolande Beijerse (2020) - Including Young Adult Offenders in the Juvenile Justice System – German Principles and Dutch Pragmatism - In K Drenkhahn, B Geng, J Grzywa-Holten, S Harrendorf, C Morgenstern & I.R. Pruin, Kriminologie und Kriminalpolitik im Dienste der Menschenwürde (pp. 721-733) - Forum Verlag Godesberg
 • M Boone & Jolande Beijerse (2019) - Prisoner resettlement in the Netherlands: Great initiatives for too little people - In F Dunkel, I Pruin, A Storgaard & J Weber, Prisoner Resettlement in Europe (pp. 240-251) - Routledge
 • Jolande Beijerse (2017) - De politie en het Openbaar Ministerie in jeugdstrafzaken - In Ido Weijers, Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief (pp. 239-257) - Boom criminologie
 • MJF (Michiel) van der Wolf & Jolande uit Beijerse (2017) - Elektronisch toezicht: biertje op de bank of beklemmende 'big brother'? - In Richard Staring, René van Swaaningen & Karin van Wingerde, Over de muren van stilzwijgen (pp. 383-395) - Boom criminologie
 • Jolande Beijerse (2016) - De vormgeving van procedurele waarborgen voor jeugdige verdachten in Nederland en de Europese Unie - In P.A.M. Verrest & S. Struijk, De invloed van de Europese Unie op het strafrecht. Landelijke Strafrechtsdag 2016 (pp. 61-72) - Boom Juridische Uitgevers
 • Jolande Beijerse & Sanne Struijk (2015) - De justitiële carrière van de jongvolwassen ‘bling-bling’ veelpleger. Van ITB naar ISD? - In P.A.M. Mevis, Omzwervingen tussen psychiatrie en recht (pp. 227-239) - Wolters Kluwer
 • Rene Swaaningen & Jolande Beijerse (2013) - Bars in your head: electronic monitoring in the Netherlands - In M. Nellis, K. Beyens & D. Kaminski, Electronically Monitored Punishment; international and critical perspectives (pp. 172-191) - Routledge
 • Jolande Beijerse (2013) - Van Brogan naar Salduz: alsnog een praktische en principiële regeling van de inverzekeringstelling? - In Edwin Bleichrodt, Arthur Hartmann, Paul Mevis, Lodewijk Rogier & Barbara Salverda, Onbegrensd strafrecht. Liber amicorum Hans de Doelder (pp. 159-170) - Wolf Legal Publishers
 • Jolande Beijerse (2013) - Creativiteit en rechtsbescherming bij de buitengerechtelijke afdoening van jeugdstrafzaken - In Caroline J. Forder, Rechterlijke creativiteit en de rechten van het kind (pp. 81-95) - Boom Juridische Uitgevers
 • Jolande Beijerse (2012) - Een kindvriendelijk klimaat in de justitiële jeugdinrichtingen. Naar voorbeeld van de 'European Rules for juvenile offenders subject to sanctions and measures' - In C. Forder, W. Duijst & A. Wolthuis, Kindvriendelijke opsluiting. Gesloten plaatsing van jeugdigen in het licht van de mensenrechten (pp. 65-81) - NJCM-Boekerij
 • Jolande Beijerse (2011) - De politie en het Openbaar Ministerie in jeugdstrafzaken - In I. Weijers & F. Imkamp, Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief (pp. 169-187) - Boom Juridische Uitgevers
 • Jolande Beijerse (2011) - De actualiteit van de strafrechtelijke Kinderwet: de toegang van raadslieden en ouders tot (de verhoren van) jeugdige verdachten en de verplichting van ouders om ter terechtzitting te verschijnen - In T. Spapens, M. Groenhuijsen & T. Kooijmans, Universalis: Liber amicorum Cyrille Fijnaut (pp. 3-15) - Intersentia
 • Jolande Beijerse (2011) - De waarde van gesprekken met gedetineerde jongeren - In J.P. van der Leun, E.R. Muller, N. van der Schee, P.M. Schuyt & M.A.H. van der Woude, De vogel vrij, Liber amicorum prof.dr.mr. Martin Moerings (pp. 159-169) - Boom / Lemma Uitgevers
 • Jolande Beijerse (2010) - De noodzaak tot ingrijpende hervormingen van de vrijheidsbeneming van jeugdigen op de Nederlandse Antillen - In H. de Doelder, R.J. Verbeek & M.T. van der Wulp, Strafrecht in de Antillen na '10-10-10' (pp. 25-47) - Wolf Legal Publishers
 • Paul Mevis, Jolande Beijerse, ANJ Korenhof & PC Verloop (2008) - Rechter-commissaris en inverzekeringstelling: een paar apart? - In Rechter-commissaris en inverzekeringstelling: een paar apart? (pp. 1-106) - Boom Juridische Uitgevers
 • Jolande Beijerse (2008) - De politie en het Openbaar Ministerie in jeugdstrafzaken - In I. Weijers & F. Imkamp, Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief (pp. 103-119) - Boom Juridische Uitgevers
 • Rene Swaaningen & Jolande Beijerse (2008) - Electronic monitoring and the Dutch penal system (in press) - In M. Nellis, R. Bas, K. Beyens & D. Kaminski, Electronically Monitored Punishment: International and critical perspectives - Willan
 • Rene Swaaningen & Jolande Beijerse (2007) - Non-custodal sanctions - In M. Boone & M. Moerings, Dutch prisons (pp. 77-98) - BJu Legal publishers
 • Jolande Beijerse (2007) - Hoofdstuk 11, Vrijheidsbenemende sancties: achtergrond, uitgangspunten en ontwikkelingen - In J.R. Blad & J. van der Hulst, Strafrechtelijke Rechtshandhaving. Aspecten en actoren voor het academisch onderwijs belicht (pp. 277-307) - Boom Juridische Uitgevers
 • Jolande Beijerse (2006) - Commentaar op artikel 57 Wetboek van Strafvordering, A.L. Melai, Losbladig commentaar op Het wetboek van strafvordering, (supplement 154, april 2006) - In A.L. Melai, Wetboek van Strafvordering (pp. 15) - Kluwer
 • Rene Swaaningen & Jolande Beijerse (2006) - The Netherlands: Penal Welfarism and Risk Management - In J. Muncie & B. Goldson, Comparative youth justice : critical debates (pp. 65-78) - Sage
 • Jolande Beijerse & Rene Swaaningen (2005) - Gevangen in Nederland - In G.J.N. Bruinsma, Basisteksten in de criminologie II (pp. 223-234) - Boom Juridische Uitgevers
 • Jolande Beijerse (2005) - De SOV-maatregel 'in uitvoering' in de Rotterdamse stadsgevangenis - In G.J.N. Bruinsma, Basisteksten in de criminologie II (pp. 349-355) - Boom Juridische Uitgevers
 • Jolande Beijerse (2003) - Commentaar op artikel 62 Wetboek van Strafvordering - In A.L. Melai, Het wetboek van Strafvordering (pp. 1-12) - Kluwer
 • Jolande Beijerse (2002) - Artikel 58 - In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart, Het wetboek van strafvordering (pp. 1-8) - Gouda Quint
 • Jolande Beijerse (2002) - Artikel 59a - In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart, Het wetboek van strafvordering (pp. 1-8) - Gouda Quint
 • Jolande Beijerse (2002) - Artikel 59b - In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart, Het wetboek van strafvordering (pp. 1-8) - Gouda Quint
 • Jolande Beijerse (2002) - Artikel 59c - In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart, Het wetboek van strafvordering (pp. 1-8) - Gouda Quint
 • Jolande Beijerse (2002) - Artikel 60 - In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart, Het wetboek van strafvordering (pp. 1-8) - Gouda Quint
 • Jolande Beijerse (2002) - Commentaar op artikel 62a Wetboek van Strafvordering - In A.I. Melai, Het wetboek van Strafvordering (pp. 1-12) - Kluwer
 • Jolande Beijerse (2002) - Artikel 57 - In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart, Het wetboek van strafvordering (pp. 1-8) - Gouda Quint
 • Jolande Beijerse & JBHM Simmelink (2001) - Voorarrest - In M.S. Groenhuijsen & G. Knigge, Het vooronderzoek in strafzaken. Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001 (pp. 589-670) - Gouda Quint
 • Rene Swaaningen & Jolande Beijerse (1997) - Social Control with a Structural Deficit - In Andrew Rutherford, Criminal policy making (pp. 25-30) - Aldershot
 • Jolande Beijerse (1997) - Eens een dief, altijd in voorarrest? Een herbezinning op de wettelijke grondslag van het voorarrest met het oog op het gelijkheidsbeginsel - In J.R. Blad & P.A.M. Mevis, Het gelijkheidsbeginsel, Nederlandse strafrechtsdagen 1997 (pp. 9-26) - Gouda Quint
 • Jolande Beijerse & Rene Swaaningen (1997) - From Punishment to Diversion and Back Again: The Debate on Non-Custodial Sanctions and Penal Reforms in the Netherlands - In Andrew Rutherford, Criminal Policy Making. The international library of criminology, criminal justice & penology (pp. 451-472) - Dartmouth Publishing Company
 • Jolande Beijerse & NM Dane (1996) - Schadevergoeding voor strafvorderlijk overheidsoptreden: de rol van verdenking, verklaringsvrijheid en onschuldpresumptie - In C.P.M. Cleiren, R.M.G.E. Foqué, J.L.M. Gribnau, R.M. van Male & P.A.M. Mevis, Voor risico van de overheid?; Vooruitzichten van de aansprakelijkheid van de overheid in bestuurs-, straf- en civielrechtelijk perspectief (pp. 259-288) - Gouda Quint
 • Jolande Beijerse & RSB Kool (1994) - La tentación del sistema penal: apariencias enganosas? El movimiento de mujeres holandés, la violencia contra las mujeres y el sistema penal - In E. Larrauri, Mujeres, derecho penal y criminología (pp. 141-165) - Siglo Vientiuno de Espana Editores S.A
 • Jolande Beijerse & Rene Swaaningen (1994) - De zachte krachten zullen zeker winnen, op 't eind: een op de praktijk gericht strafrechtshervormend perspectief op alternatieven voor detentie - In M.J.M. Verpalen, Druk en tegendruk. Constructieve bijdragen aan de discussie over het cellentekort (pp. 23-50) - Gouda Quint
 • Jolande Beijerse & Rene Swaaningen (1993) - Policy-Relevance and Structural Shortcomings of Control Theory - In P. Hungr & G. Smaus, Normativität und Realität des Rechts (pp. 121-137) - Masarykova univerzita
 • Jolande Beijerse & Rene Swaaningen (1993) - El control social como política estatal: moralismo pragmático con déficit estructural (La falacia de la prevención del delito en los Paísos Bajos) - In R. Bergalli, Sistema penal e intervenciones sociales, Algunas experiencias nacionales, regionales y locales en Europa (pp. 177-219) - Hacer editorial
 • Jolande Beijerse & Rene Swaaningen (1993) - Alternative Sanctions and their Potential for Penal Reform - In P. Hungr & G. Smaus, Normativität und Realität des Rechts (pp. 210-231) - Masarykova univerzita
 • Jolande Beijerse & Rene Swaaningen (1993) - Vyznam politiky a strukturální nedostatky teorie kontroly - In P. Hungr, Normativnost a realita práva (pp. 107-123) - Masarykova univerzita
 • Jolande Beijerse & Rene Swaaningen (1993) - Od trestu k odklonu a opet zpátky - In P. Hungr, Normativnost a realita práva (pp. 188-209) - Masarykova univerzita
 • Jolande Beijerse, CJCF (Cyrille) Fijnaut & H Moerland (1990) - De delicate positie van de universitaire onderzoeker in bestuurlijke preventieprojecten - In M.A. Zwanenburg & A.M.G. Smit, Kleine criminaliteit en overheidsbeleid (pp. 253-272) - Gouda Quint
 • Jolande Beijerse & RSB Kool (1990) - The traitorous temptation of criminal justice: deceptive appearances? The Dutch women's movement, violence against women and the criminal justice system - In B. Rolston & M. Tomlinson, Gender, sexuality and social control (pp. 253-272) - University of Bristol

 • J (Jolande) uit Beijerse & Linda Dubbelman (2021) - De politie en de officier van justitie in jeugdstrafzaken - In Ido Weijers, Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief (pp. 239-257) - Boom criminologie
 • J (Jolande) uit Beijerse & Myriam de Bruijn (2021) - De beslissing over de voorlopige hechtenis en de berechting in jeugdstrafzaken - In Ido Weijers, Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief (pp. 289-305) - Boom criminologie
 • Jolande Beijerse (2016) - Haalbaarheidsonderzoek naar geweld in de justitiële jeugdinrichtingen - In Rapport Commissie Vooronderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (pp. 251-337)
 • Jolande Beijerse (2013) - Commentaar op de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen - In Marielle Bruning, Paul Vlaardingerbroek & Ton Liefaard, SDU-commentaar jeugdrecht (pp. 1268-1377) - Sdu Uitgevers
 • Jolande Beijerse (2008) - Politie en jeugdstrafrecht - In A.Ph. van Wijk & E.J.A. Bervoets, Politie en Jeugd. Inleiding voor de praktijk. (pp. 347-364) - Elsevier Overheid 2007
 • Jolande Beijerse (2008) - Hoofdstuk 11, Vrijheidsbenemende sancties: achtergrond, uitgangspunten en ontwikkelingen - In J.R. Blad & J. van der Hulst, Strafrechtelijke Rechtshandhaving. Aspecten en actoren voor het academisch onderwijs belicht. (2e druk) (pp. 277-307) - Boom Juridische Uitgevers
 • Jolande Beijerse (2005) - Hoofdstuk 16. Politie en jeugdstrafrecht - In A.Ph. van Wijk e.a., Politie en jeugd. Inleiding voor de praktijk (pp. 261-279) - Elsevier Overheid
 • Jolande Beijerse (2002) - Hoofdstuk 39 Reclassering - In G.J.M. Corstens, D.R. Doorenbos, N. Keijzer & A.M. van Woensel, Handboek Strafzaken (pp. 1-23) - Kluwer
 • Jolande Beijerse (2000) - Reclassering - In G.J.M. Corstens, D.R. Doorenbos, N. Keijzer & E.Ph.R. Sutorius, Vademecum Strafzaken (pp. [78]-5-[78]-50) - Gouda Quint
 • Jolande Beijerse (1998) - Reclassering - In G.J.M. Corstens, D.R. Doorenbos, N. Keijzer & E.Ph.R. Sutorius, Vademecum Strafzaken (pp. 1-50) - Gouda Quint
 • Jolande Beijerse (1998) - De voortdurende noodzaak van kritische rechtshulp. Leemtes vullen is niet voldoende - In Martin van den Broeke & Erik Eldor Koudijs, Observaties van de rechtshulp, beschouwigen over de voortdurende noodzaak van laagdrempelige juridische hulpverlening (pp. 9-21) - Ars Aequi Libri
 • Jolande Beijerse & Rene Swaaningen (1995) - Publieke geloofwaardigheid: een gevaarlijk beleidsargument in een rechtsstaat. Het beleid rond alternatieve sancties als voorbeeld - In R.J. Blad, 'Met recht op de vlucht' (pp. 1-10) - Gouda Quint
 • Jolande Beijerse (1994) - Het strafrecht (hoofdstuk 3) en Alternatieve Sancties (hoofdstuk 4) - In H. Galesloot, Een gevoel van onveiligheid. Discussienota over kleine criminaliteit en preventie. (pp. 35-56) - Groen Links
 • CJCF (Cyrille) Fijnaut, H Moerland & Jolande Beijerse (1992) - Bestrijding van criminaliteit en bestuurlijk - sociale vernieuwing - In M. Dees, A.A. v.d. Most-de Ridder & C.J.A. v.d. Broek, Krijgen de gemeenten de criminaliteit klein? (pp. 47-54) - Vereniging van Nederlandse Gemeenten

 • Jolande Beijerse (2017) - Mede-organisator en deelname paneldiscussie 'Feitenonderzoek tijdens de zitting van de kinderrechter' - Congres 'Waarheidsvinding in de justitiele jeugdketen'
 • Jolande Beijerse (2016) - The approach of young adult offenders in the juvenile justice system in The Netherlands and Germany in theory and practice - 16th Annual Conference of the European Society of Criminology
 • Jolande Beijerse (2014) - Children's rights in juvenile justice: the Netherlands - 14th Annual conference of the European Society of Criminology
 • Jolande Beijerse (2012) - Voorzitter Studiemiddag 'Opsluiting van jeugdigen en hun recht op behandeling' - georganiseerd door het NJCM

 • Jolande Beijerse (1998) - Op verdenking gevangen gezet. Het voorarrest tussen beginselen en praktische behoeften - EUR

 • Jolande Beijerse (2001) - Court procedures and execution of judgements. Overview of the desk research on Estonia - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Jolande Beijerse (1998) - NJCM-commentaar op het wetsvoorstel bijzondere opsporingsbevoegdheden - EUR
 • Jolande Beijerse & J Vogel (1992) - Voorlichtingsrapportage en straftoemeting - EUR

 • Jolande Beijerse (6 november 2017) - Jeugdstrafrecht - deelname discussie
 • Jolande Beijerse (19 april 2016) - Dit is de dag - tablets voor gevangenen

 • Jolande Beijerse (2015) - Expertmeeting Modernisering Strafvordering - Expertmeeting Modernisering Strafvordering
 • Jolande Beijerse (2014) - Expertbijeenkomst - Expertbijeenkomst
 • Jolande Beijerse (2013) - 'De meerwaarde van een apart jeugdstrafrecht. Ervaringen en best practices' - 'De meerwaarde van een apart jeugdstrafrecht. Ervaringen en best practices'
 • Jolande Beijerse (2013) - 'Wat ik ervan vind, de stem van het kind' - 'Wat ik ervan vind, de stem van het kind'

 • J (Jolande) uit Beijerse (2021) - Het adolescentenstrafrecht vanuit historisch juridisch perspectief - Expertmeeting adolescentenstrafrecht

 • Jolande Beijerse (2019) - WODC/Ministerie van Veiligheid en Justitie (External organisation)
 • Jolande Beijerse (2019) - WODC/Ministerie van Veiligheid en Justitie (External organisation)
 • Jolande Beijerse (2018) - Youth Justice. An international journal (External organisation)
 • Jolande Beijerse (2006) - Youth Justice. An international journal (External organisation)
 • Jolande Beijerse (2003) - Proces, tijdschrift voor strafrechtspleging (External organisation)
 • Jolande Beijerse (2002) - Rechtbank Rotterdam (External organisation)

 • Jolande Beijerse (2016) - International Juvenile Justice Observatory (IJJO) Brussels (External organisation)
 • Jolande Beijerse (2016) - Rechtbank Rotterdam (External organisation)
 • Jolande Beijerse (2015) - JJI de Hartelborgt (External organisation)
 • Jolande Beijerse (2009) - Justitële jeugdinrichting De Hartelborgt (External organisation)

 • J (Jolande) uit Beijerse (2021) - The Dutch young adult offenders law - 31. Deutschen Jugendgerichtstag 2021
 • J (Jolande) uit Beijerse (2021) - Gesloten jeugdhulp: het cellulaire drama van de 21e eeuw? - Twee eeuwen gevangen
 • Jolande Beijerse & J Put (2020) - Waarborgen bij drang en dwang in de jeugdbescherming, in Nederland en Vlaanderen - Conferentie Bang voor Drang en Dwang
 • Jolande Beijerse (2020) - Ontwikkelingen rond elektronisch toezicht en de rol van de rechter - Actualiteitencursus strafrechters
 • Jolande Beijerse (2019) - Elektronisch toezicht en de kinderrechter - Studiedag rechtbank Den Haag teams familie en jeugd
 • Jolande Beijerse (2019) - Panellid 'Looking East to Europe for Insight' (broadcasted) - Emerging Adult & Justice Reform summit
 • Jolande Beijerse (2018) - Presentaties als panellid discussie jongvolwassen veelplegers en adolescentenstrafrecht, ISD en JOVO - Congres 'Jonge veelplegers aanpakken'
 • Jolande Beijerse (2018) - De rechtspositie bij vrijheidsbenemende jeugdsancties - gastcollege
 • Jolande Beijerse (2018) - Access to justice for Children and Young People between principles and practice - Access to Justice - theory and practice in Europe
 • Jolande Beijerse (2018) - Moderator en mede-organisator - Alumnisymposium 'De rol van het slachtoffer in het strafproces'
 • Jolande Beijerse (2018) - Wet Langdurig toezicht en de voorwaardelijke invrijheidstelling - Academic Learning and Networking (ALN)
 • Jolande Beijerse (2017) - Lezing 'De actualiteit van de strafrechtsgeschiedenis' - Expertmeeting 'De toekomst van de strafrechtsgeschiedenis'
 • Jolande Beijerse (2017) - Jeugdbescherming en jeugdstrafrecht in België en Nederland - Presentatie met prof. dr. Johan Put (KU Leuven) tijdens afscheidssymposium 'Dilemma's in het familierecht' prof. Vlaardingerbroek
 • Jolande Beijerse (2017) - Vrijheidsbeneming van jeugdigen - Gastcollege vak Strafrechtelijke Sancties
 • Jolande Beijerse (2017) - The Dutch law and policy on young adult offenders - Lecture for Estonian prosecutors and judges
 • Jolande Beijerse (2017) - De berechting en sanctionering van jonge en jongvolwassen veeplegers - Studiemiddag Vereniging Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA)
 • Jolande Beijerse (2017) - Mede-organisator en voorzitter - Alumnisymposium: 'De strafrechtelijke aanpak van jihadisten'
 • Jolande Beijerse (2017) - Strafrechtelijke jeugdsancties - Gastcollege studenten pedagogiek
 • Jolande Beijerse (2017) - Presentation ' EU-Directive on procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings' - 2017-2019 The Child-Friendly Justice Momentum in Europe, 5th Meeting of the European Council for Juvenile Justice
 • Jolande Beijerse (2016) - Experiences with the new Dutch law and policy on young adult offenders - International seminar of CEP on 'Working with young adult offenders'
 • Jolande Beijerse (2016) - Organisatie en voorzitterschap - Alunnisymposium Professioneel omgaan met mediagevoelige strafzaken
 • Jolande Beijerse (2016) - De EU-richtlijn procedurele waarborgen minderjarige verdachten - Landelijke strafrechtsdag "De invloed van de Europese Unie op het strafrecht'
 • Jolande Beijerse (2016) - Actualiteitencursus Adolescentenstrafrecht - Academic Learning & Networking
 • Jolande Beijerse (2016) - Moderator - Lezing Minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur
 • Jolande Beijerse (2016) - Strafrechtelijke jeugdsancties - Gastcollege studenten pedagogiek
 • Jolande Beijerse (2016) - Elektronische controle als alternatief voor de gevangenisstraf: rechterljke creativiteit of legaliteit? - Electronic monitoring in Europe: Key findings from the Netherlands
 • Jolande Beijerse (2015) - Gedwongen zorg bij jeugdigen en volwassenen - Presentatie onderzoeksrapport voor Expertgroep Jeugdrechters
 • Jolande Beijerse (2015) - De rechtspositie in justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdhulp - Lezing Studiedag Team Jeugd rechtbank Amsterdam
 • Jolande Beijerse (2015) - Jeugdigen in politiecellen: resultaten expertmeeting - Bijeenkomst Vereniging Jeugdrechtadvocaten Rotterdam
 • Jolande Beijerse (2015) - Voorzitter en organisator - Symposium 'De feiten achter het misdaadnieuws'
 • Jolande Beijerse (2015) - De berechting van jeugdstrafzaken - Gastles R.O.C. Mondriaan commerciele economie
 • Jolande Beijerse (2015) - Jeugdstrafrecht - Gastlezing ELSA
 • Jolande Beijerse (2015) - Jeugdigen in politiecellen: tussen wetgeving en praktijk - Expertmeeting 'Jeugdigen in politiecellen'
 • Jolande Beijerse (2015) - 'Hoofdlijnen thematische wetsevaluatie gesloten jeugdzorg en jeugdstrafrecht' - Technische briefing 'Thematische wetsevaluatie Gedwongen Zorg'
 • Jolande Beijerse (2014) - Strafrechtelijke jeugdsancties - Gastcollege honoursprogramma module jeugdrecht
 • Jolande Beijerse (2014) - The Dutch young offenders law of 2014 - The Stockholm Criminology Symposium
 • Jolande Beijerse (2014) - Adolescentenstrafrecht - Cursus raadsheren Hof 's Hertogenbosch
 • Jolande Beijerse (2014) - De afdoening van jeugdstrafzaken - Gastcollege studenten pedagogiek
 • Jolande Beijerse (2013) - Developments in Youth Penalties in the Netherlands - 13th annual conference of the European Society of Criminology
 • Jolande Beijerse (2012) - Adolescentenstrafrecht - Rapporteursdag NIFP
 • Jolande Beijerse (2012) - Lezing 'Kinderrechten en (rechterlijke) creativiteit in jeugdstrafzaken' - Symposium Rechterlijke creativiteit en de rechten van het kind
 • Jolande Beijerse (2012) - Lezing 'Jeugdstrafrecht in Curaçao' - Symposium 'Het nieuwe sanctierecht in Curaçao'
 • Jolande Beijerse (2012) - Deelname debat 'Het nut van (strenger) straffen van risicojongeren' - Landelijke Studiedag Jeugdcriminaliteit

 • Jolande Beijerse (2018) - De rechtspositie van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorgplus - Scholingsavond
 • Jolande Beijerse (2018) - Jongeren in jji's en gesloten jeugdhulp: waarom gescheiden? - Expertmeeting Samen Plaatsen (organisatie: MJ&V en Forca)
 • Jolande Beijerse (2017) - Gespreksleider rondetafelgesprek 'De positie van de maandcommissaris in jji's' - Landelijke themadag commissies van toezicht ‘Toezicht met zorg & balans’
 • Jolande Beijerse (2016) - Grenzen in de aanpak van jeugdcriminaliteit met straf- en bestuursrecht - 'Stok achter de deur'-café georganiseerd door gemeente Rotterdam
 • Jolande Beijerse (2016) - Inleiding bij film 'Schemer' over zaak Maja Bradaric - Right Movie Night Erasmus SG

 • Jolande Beijerse & Frank Weerman (2020) - Erasmus Law Review (Journal)

Advanced Criminal Procedure

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB94

Advanced Substantive Criminal Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB95

Justitiële jeugdinterventies

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB84

Juvenile Criminal Law in Theory and Prac

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RM33

Theory and History of Modern Criminal La

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB48

Sanction Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB50

Research Lab Sanction Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB42

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen