mr.
(Joost) JHJ Verbaan

Lecturer Erasmus School of Law Erasmus Centre for Penal Studies
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
J5-47
Telephone
0104081535
Email
verbaan@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • J.H.J. Verbaan (2019). Straf(proces)recht begrepen. The Hague: Boomjuridisch [go to publisher's site]
    • J.H.J. Verbaan, P.A.M. Mevis, J.S. Nan & P.C. Verloop (2018). Tenuitvoerlegging (Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering, deel 8). The Hague: Boomjuridisch
    • J.S. Nan, P.A.M. Mevis & J.H.J. Verbaan (2017). Strafrechtelijk bewijsrecht (algehele bewerking voor 7e druk, oorspronkelijk door J.F. Nijboer). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • F.W. Bleichrodt, J.H.J. Verbaan & R.J. Verbeek (2017). F.A.J. Koopmans, Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Deventer: Wolters Kluwer
    • J.H.J. Verbaan (2017). Contourennota. (Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering, deel 0). The Hague: Boomjuridisch
    • H. de Doelder, S.R. Bakker, B.A. Salverda & J.H.J. Verbaan (2017). Wetboek van Strafrecht Curacao. Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • J.H.J. Verbaan, P.A.M. Mevis & L. Postma (2013). Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • J.H.J. Verbaan (2011). Straf(proces)recht begrepen. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • F.W. Bleichrodt, J.H.J. Verbaan & R.J. Verbeek (2010). F.A.J. Koopmans, Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Deventer: Kluwer
   • J.H.J. Verbaan (2016). Korte beschouwing op de voorgestelde richtlijn terrorismebestrijding. In P.A.M. Verrest & S. Struijk (Eds.), De invloed van Europese Unie op het strafrecht (pp. 117-124). Den Haag: Boom Juridisch [go to publisher's site]
   • F.W. Bleichrodt, J.H.J. Verbaan & R.J. Verbeek (2013). Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. In F.A.J. Koopmans (Ed.), Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Deventer: Kluwer
   • B.A. Salverda, J.H.J. Verbaan & R.J. Verbeek (2013). Het opportuniteitsbeginsel en bijzondere opsporing: de oppurtuniteitsvraag vervroegd? In Onbegrensd strafrecht. Liber amicorum Hans de Doelder (pp. 361-370). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers
   • F.W. Bleichrodt, J.H.J. Verbaan & R.J. Verbeek (2010). Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. In F.A.J. Koopmans (Ed.), Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Deventer: Kluwer
   • J.H.J. Verbaan & P.C. Verloop (2007). Hoofdstuk 9, Geintegreerde handhaving. In J.R. Blad & J. van der Hulst (Eds.), Strafrechtelijke rechtshandhaving : aspecten en actoren belicht voor het academisch onderwijs (Boom masterreeks) (pp. 235-255). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • J.H.J. Verbaan (2002). The introduction of the Euro and counterfeiting. In J.W. van der Hulst (Ed.), Euro Fraud (pp. 87-95). Rotterdam: Erasmus University
   • J.S. Nan, P.A.M. Mevis, J.H.J. Verbaan & P.C. Verloop (Ed.). (2017). Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering, deel 0 (Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering, 0). Den Haag: Boom
   • H. de Doelder, S.R. Bakker, B.A. Salverda & J.H.J. Verbaan (Ed.). (2015). Wetboek van Strafrecht Sint Maarten. Nijmegen: Wolf Legal Publishers
   • B.A. Salverda, H. de Doelder, J.H.J. Verbaan & R.J. Verbeek (Ed.). (2014). Wetboek van Strafrecht Aruba. Nijmegen: Wolf Legal Publishers
   • B.A. Salverda, H. de Doelder, J.H.J. Verbaan & R.J. Verbeek (Ed.). (2013). Concept Caribisch Wetboek van Strafvordering. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers
   • J.H.J. Verbaan, R.J. Verbeek & H. de Doelder (Ed.). (2012). BOB-wetgeving Curacao, Sint Maarten en Aruba. Nijmegen: Wolf Legal Publishers
   • J.H.J. Verbaan, H. de Doelder & R.J. Verbeek (Ed.). (2012). Wetboek van Strafrecht van Curacao. Nijmegen: Wolf Legal Publishers
   • J.H.J. Verbaan (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2017, oktober 17), SR Updates 2019-0437, Zaaknr. 16/00985, (Eigen waarneming in raadkamer gedaan.). ECLI:NL:HR:2017:2639
   • J.H.J. Verbaan (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, juni 18), SR Updates 2019-0123, Zaaknr. 17/05166, (Wetende dat in artikel 262 lid 2 Sr). ECLI:NL:HR:2019:904 [go to publisher's site]
   • J.H.J. Verbaan (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, maart 20), SR Updates 2018-0124, Zaaknr. 16/03113, (Het voorschrift van artikel 27c lid 2 Sv betekent een onderzoeksplicht voor de rechter.). ECLI:NL:HR:2018:368
   • J.H.J. Verbaan (2017). Noot bij: HR. (2017, juni 6), SR Updates 2017-0243, Zaaknr. 15/5054, (Vidgen II: een ‘unfair trial’ gerechtvaardigd? Annotatie bij Hoge Raad 6 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1017, SR 2017-0253). ECLI:NL:HR:2017:1017
   • J.H.J. Verbaan (2017). Noot bij: ECtHR. (2017, februari 14), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2017-98, (Hokkeling, Eerliljk proces, Aanwezigheidsrecht). p.11-11. ECLI:CE:ECHR:2017:0214JUD003074912
   • J.H.J. Verbaan (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, februari 14), SR Updates 2017-0109, Zaaknr. 14/03452, (Veroordeling op eigen kosten. De Hoge Raad heeft op 14 februari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:221)). ECLI:NL:HR:2017:221
   • J.H.J. Verbaan (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, februari 16), SR Updates 2016-0092, Zaaknr. 15/04957, (Geautomatiseerd handhaven, zonder automatische verificatie van bijzondere omstandigheden.). ECLI:NL:HR:2016:240
   • J.H.J. Verbaan (2016). Noot bij: Supreme Court of the Netherlands. (2016, februari 16), SR Updates 2016-0092, (Geautomatiseerd handhaven, zonder automatische verificatie van bijzondere omstandigheden.). p.1-2. ECLI:NL:HR:2016:240 [go to publisher's site]
   • J.H.J. Verbaan (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, oktober 4), SR Updates 2016-0367, Zaaknr. 15/03740, (Verweer tot bewijsuitsluiting ook verweer tot vrijspraak? Annotatie bij Hoge Raad 4 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2244). ECLI:NL:HR:2016:2244
   • J.H.J. Verbaan & D. Bektesevic (2016). Noot bij: Supreme Court of the Netherlands. (2016, oktober 4), SR Updates 2016-0367, (Verweer tot bewijsuitsluiting ook verweer tot vrijspraak?). p.1-2. ECLI:NL:HR:2016:2244 [go to publisher's site]
   • J.H.J. Verbaan (2015). Noot bij: Supreme Court of the Netherlands. (2015, maart 10), SR Updates 2015-, SR_2015_0126, (Maatstaf benoemen gedragsdeskundige: criterium juist, motivering ontbreken noodzaak ontoereikend.). p.1-2. ECLI:NL:HR:2015:0534
   • J.H.J. Verbaan (2015). Noot bij: Supreme Court of the Netherlands. (2015, september 1), SR Updates 2015-, SR_2015_0346, (Afwijzing verhoor op grond van beleid.). p.1-2. ECLI:NL:HR:2015:2451
   • J.H.J. Verbaan (2014). Noot bij: Supreme Court of the Netherlands. (2014, september 23), SR Updates 2014-, SR_2014_0363, (Grenzen getuigenbewijs vervagen bij voortbouwend appèl). p.1-2. ECLI:NL:HR:2014:2755
   • J.H.J. Verbaan (2014). Noot bij: Supreme Court. (2014, september 23), SR Updates 2014-, (Grenzen getuigenbewijs vervagen bij voortbouwend appèl). p.1-2.
   • J.H.J. Verbaan (2013). Noot bij: Supreme Court of the Netherlands. (2013, april 26), SR Updates 2013-, SR_2013_0195, (De beoordeling van hetzelfde feit beoordeeld). p.1-2. ECLI:NL:HR:2013:BZ8645
   • J.H.J. Verbaan (2013). Noot bij: Supreme Court of the Netherlands. (2013, oktober 24), SR Updates 2013-, SR_2013_0376, (Botsing van rechtsgebieden: Doorwerking van spontane vernietiging?). p.1-2. ECLI:NL:HR:2013:888
   • J.H.J. Verbaan (2013). Noot bij: Supreme Court. (2013, april 26), SR Updates 2013-, 2013-0195, (De beoordeling van hetzelfde feit beoordeeld). p.1-2.
   • J.H.J. Verbaan (2013). Noot bij: Supreme Court. (2013, oktober 8), SR Updates 2013-, 2013-0376, (Botsing van rechtsgebieden: Doorwerking van spontane vernietiging?). p.1-2.
   • J.H.J. Verbaan (2012). Noot bij: European Court of Human Rights. (2012, mei 15), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2012-3, 216, (Colon vs. Nederland). p.69-70.
   • J.H.J. Verbaan (2016, oktober 19). The Dutch Criminal justice system. . Retrieved Nov 04, 2016, from http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMTQ3MTU2Mw==&mid=2653069529&idx=2&sn=e8202de1e5bf7a2fe7bb4884b369e9b6&chksm=80969f7db7e1166b4083f602dd1a11d43a88734f9e0fce4329e54d419b19dbd1a67d94a73fa2#rd
   • J.H.J. Verbaan (2015, augustus 21). Corruptie in Sint Maarten. . Retrieved Dec 22, 2016, from http://www.nu.nl
   • J.H.J. Verbaan (interview) (2017, jan 19). mediacafe. [radio-uitzending]. In Praat mee in het Rijnmond. Journalistcafe de Schouw: http://www.rijnmond.nl. http://www.rijnmond.nl/nieuws/150822/Praat-mee-in-het-Rijnmond-Nu-Mediacafe
   • J.H.J. Verbaan (panellid) (2014, mei 01). Discussie met Simon Fortuyn en Joost Verbaan over Voorwaardelijke Invrijheidstelling. [radio-uitzending]. In het radiocafe. Rotterdam Stroom: RTV Rijnmond. http://www.rijnmond.nl/nieuws
   • J.H.J. Verbaan (Explanation) (2013, aug 14). Eindhovense Kopschoppers voor de rechter. [televisie-uitzending]. In RTL Nieuws. Hilversum: www.http://www.rtlnieuws.nl. http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/rechtszaak-kopschoppers
   • J.H.J. Verbaan (Interview) (2013, jun 01). Levenslang voor kindermoordenaars. [radio-uitzending]. In De bus. Rotterdam: www.radio1.nl. http://www.nporadio1.nl/
   • J.H.J. Verbaan (Commentary) (2012, aug 01). Editie NL. [televisie-uitzending]. In Editie.nl. Rotterdam: http://www.rtlnieuws.nl/editienl/meer-humor-de-rechtszaalwww.rtl. http://www.rtlnieuws.nl/editienl/meer-humor-de-rechtszaal
 • Criminal Law II - Criminal Procedure

  Title
  Criminal Law II - Criminal Procedure
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2, bachelor 2

  Criminal Law II - Criminal Procedure

  Title
  Criminal Law II - Criminal Procedure
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2

  Research Lab Criminal Procedure

  Title
  Research Lab Criminal Procedure
  Year
  2020
  Year level
  master
 • SR Updates

  Role
  Editor in Chief
  Start date approval
  Sep/2012
 • Lecturer

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Erasmus Centre for Penal Studies
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081535
 • Rechtbank Rotterdam

  Role
  Deputy Judge
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2016

  University of Curacao

  Additional Information
  Participation in the Course Verdiepend Materieel Strafrecht
  Role
  Guest lecturer
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Sep/2016
  End date approval
  Sep/2017

  Opleidingscommissie masters

  Additional Information
  The 'Opleidingscommissie' advises as well as safeguards the quality of the education-program in the Masters
  Role
  Chairman
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Nov/2016

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam