prof.dr. (Kid) CA Schwarz

prof.dr. (Kid) CA Schwarz
Full professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
schwarz@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Kid Schwarz (2018) - De Impact van het vennootschappelijk belang (Deel II) - TvOB, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur, 2018 (5), 134-174
 • Kid Schwarz (2018) - Ahold Delhaize en de verlenging van de optie op beschermingsaandelen; enkele observaties - Ondernemingsrecht, 2018 (96), 554-558
 • Kid Schwarz (2018) - Reactie op Timmermans op ‘Ahold Delhaize en de verlenging van de optie op beschermingsaandelen - Ondernemingsrecht, 2018 (135), 772-774
 • Kid Schwarz (2018) - De Impact van het vennootschappelijk belang (Deel 1) - TvOB, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur, 2018 (4), 108-119
 • Kid Schwarz & PM van der Zanden (2017) - Raden van Commissarissen bij venootschappen van professional; een categorie apart? - TvOB, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur, 2017 (3), 87-97
 • Kid Schwarz & R Hollemans (2016) - Vertegenwoordiging bij NV en BV; de (on)zin van het Richtlijnenstelsel van vertegenwoordiging - TvOB, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur, 2016 (4), 110-119
 • Kid Schwarz & R Hollemans (2016) - Vertegenwoordiging bij NV en BV, een reactie op Van Vught - TvOB, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur, 2016 (4), 110-119

 • Kid Schwarz & JJA Hamers (2020) - Vereniging en Stichting (vierde druk) - Boom Juridische Uitgevers
 • Kid Schwarz & JJA Hamers (2020) - Naamloze en Besloten Vennootschap (achtste druk) - Boom Juridische Uitgevers
 • Kid Schwarz (2019) - Rechtspersonen naar privaatrecht - Boom Juridische Uitgevers
 • Kid Schwarz (2018) - De impact van het vennootschappelijk belang: machtsverhoudingen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid - Boom Juridische Uitgevers
 • Kid Schwarz & Samuel Garcia Nelen (2016) - Certificering van aandelen bij NV en BV - Sdu Uitgevers

 • Kid Schwarz, Harold Koster & Bastiaan Kemp (2019) - De betekenis en functies van het vennootschappelijk belang - Wolters Kluwer
 • Kid Schwarz & DFMM Zaman (2019) - Ondernemingsrecht voor Fiscalisten - Uitgeverij Paris
 • Kid Schwarz, S Renssen, J Hamers & C Wolf (2016) - Young Corporate Lawyers - Uitgeverij Paris
 • Kid Schwarz, O Vonk, S Rutten, J Smits, S Erp & T Hartlief (2016) - Grootboek, Liber Amicorum G.R. de Groot - Kluwer

 • Kid Schwarz & DFMM Zaman (2018) - Handboek Stichting en Vereniging (Studenteneditie) - Uitgeverij Paris
 • Kid Schwarz, JJA Hamers & DFMM Zaman (2018) - Handboek Stichting en Vereniging (3e herziene druk) - Uitgeverij Paris

 • Kid Schwarz (2020) - Enkele aspecten van certificering van aandelen bij NV en BV; over toondercertificaten, vergaderrechten en slagkracht van certificaathouders - Wolters Kluwer
 • Kid Schwarz (2020) - Bewerking Titel 4 Boek 2 BW, De Algemene Vergadering bij de NV - Wolters Kluwer
 • Kid Schwarz (2019) - Het vennootschappelijk belang en het dividendbeleid bij de BV; enkele opmerkingen over de rol van de tegenstrijdig belangregeling in het licht van art.2: 216 - Wolters Kluwer
 • Kid Schwarz (2019) - Enige aspecten van Jaarrekeningenrecht en Concernrecht - Uitgeverij Paris
 • Kid Schwarz (2019) - Bijdragen aan Sdu-commentaar Ondernemingsrecht - Sdu Uitgevers
 • Kid Schwarz (2019) - Beslissen en besluiten; enkele overpeinzingen over een lastig te vatten thema - Wolters Kluwer
 • Kid Schwarz (2018) - Bewerking van het commentaar op Titel 5, Afd.4 (de algemene vergadering bij de BV) - Wolters Kluwer
 • Kid Schwarz (2018) - Vertegenwoordiging bij de Stichting (hoofdstuk 11), Vertegenwoordiging bij de Vereniging (hoofdstuk 12) en Het Uitkeringsverbod bij Stichting en Vereniging (hoofdstuk 28) - Uitgeverij Paris
 • Kid Schwarz (2018) - Vertegenwoordiging van de stichting (hoofdstuk 10), Vertegenwoordiging van de vereniging, de coöperatie ende onderlinge waarborgmaatschappij (hoofdstuk 11), Het uitkeringsverbod bij de vereniging en de stichting (hoofdstuk 24) - Uitgeverij Paris
 • Kid Schwarz (2018) - Bewerking van het commentaar op de regeling van Titel 8, afd.3 (het openbaar bod) - Wolters Kluwer
 • Kid Schwarz (2017) - Bewerking van het commentaar bij artt. 2: 107-118 - Kluwer
 • Kid Schwarz (2017) - Hoeveel goeds en groots blijft er niet achterwege uit angst voor de verantwoordelijkheid - Kluwer
 • Kid Schwarz (2017) - Bewerking van het commentaar bij de art. 2: 119-128 - Kluwer
 • Kid Schwarz (2017) - Toezicht in het familiebedrijf; enkele aspecten - Kluwer
 • Kid Schwarz (2016) - Vertegenwoordiging bij NV en BV; de (on)zin van het Richtlijnenstelstel van vertegenwoordiging - Uitgeverij Paris
 • Kid Schwarz & M Olaerts (2016) - Grenzeloos ondernemen? Enige beschouwingen over de vrijheid van vestiging en het op de vennootschap toepasselijk recht - Kluwer

 • Kid Schwarz (2018) - De impact van het vennootschappelijk belang - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Kid Schwarz (2018) - De Impact van het vennootschappelijk belang - Boom Juridische Uitgevers

Corporate Law

Year
2021
Year Level
bachelor 3, bachelor 2
Course Code
RR316

Thesis Master Corporate Law

Year
2021
Course Code
RS118

Master thesis Commercial and Company Law

Year
2021
Course Code
RS129

Law and Company

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR319

Corporate Law

Year
2021
Year Level
bachelor 3, bachelor 2
Course Code
RD316

Legal Academic Skills III

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RD317

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen