prof.dr. (Kid) CA Schwarz

Full Professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
schwarz@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

   • C.A. Schwarz (2018). De impact van het vennootschappelijk belang: machtsverhoudingen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (Erasmus Law Lectures, deel 45). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • C.A. Schwarz & S.B. Garcia Nelen (2016). Certificering van aandelen bij NV en BV (Serie Ondernemingsrecht, deel B.19). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • C.A. Schwarz (2018). Vertegenwoordiging van de stichting (hoofdstuk 10), Vertegenwoordiging van de vereniging, de coöperatie ende onderlinge waarborgmaatschappij (hoofdstuk 11), Het uitkeringsverbod bij de vereniging en de stichting (hoofdstuk 24). In C.A. Schwarz & D.F.M.M. Zaman (Eds.), Handboek Stichting en Vereniging (Studenteneditie) (pp. hoofdstukken 10, 11 en 24). Zutphen: Uitgeverij Paris
    • C.A. Schwarz (2018). Bewerking van het commentaar op de regeling van Titel 8, afd.3 (het openbaar bod). In Losbladige Rechtspersonen (pp. 1-22). Deventer: Wolters Kluwer
    • C.A. Schwarz (2018). Bewerking van het commentaar op Titel 5, Afd.4 (de algemene vergadering bij de BV). In Losbladige Rechtspersonen (pp. 1-110). Deventer: Wolters Kluwer
    • C.A. Schwarz (2018). Vertegenwoordiging bij de Stichting (hoofdstuk 11), Vertegenwoordiging bij de Vereniging (hoofdstuk 12) en Het Uitkeringsverbod bij Stichting en Vereniging (hoofdstuk 28). In C.A. Schwarz, J.J.A. Hamers & D.F.M.M. Zaman (Eds.), Handboek Stichting en Vereniging (3e herziene druk) (pp. hoofdstukken 11, 12 en 28). Zutphen: Uitgeverij Paris
    • C.A. Schwarz (2017). Toezicht in het familiebedrijf; enkele aspecten. In A. Tervoort & B. Assink (Eds.), Familievennootschappen (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht (IVO), deel 107) (pp. 131-161). Deventer: Kluwer
    • C.A. Schwarz (2017). Bewerking van het commentaar bij de art. 2: 119-128. In C. Bulten & R. Nowak (Eds.), Losbladige Rechtspersonen. Deventer: Kluwer
    • C.A. Schwarz (2017). Hoeveel goeds en groots blijft er niet achterwege uit angst voor de verantwoordelijkheid. In B. Assink, L. Timmerman, M. van Ginneken & H. Vletter-van Dort (Eds.), De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders' (pp. 147-157). Deventer: Kluwer
    • C.A. Schwarz (2017). Bewerking van het commentaar bij artt. 2: 107-118. In C. Bulten & R. Nowak (Eds.), Losbladige Rechtspersonen. Deventer: Kluwer
    • C.A. Schwarz (2016). Vertegenwoordiging bij NV en BV; de (on)zin van het Richtlijnenstelstel van vertegenwoordiging. In C.A. Schwarz, S. Renssen, J. Hamers & R.A. Wolf (Eds.), Young Corporate Lawyers (ICGI-reeks, Vol. 4) (pp. 25-41). Zutphen: Uitgeverij Paris
    • C.A. Schwarz & M. Olaerts (2016). Grenzeloos ondernemen? Enige beschouwingen over de vrijheid van vestiging en het op de vennootschap toepasselijk recht. In O. Vonk, S. Rutten, J. Smits, S. van Erp, T. Hartlief & K. Schwarz (Eds.), Grootboek, Liber Amicorum G.R. de Groot (pp. 292-305). Deventer: Kluwer
   • C.A. Schwarz & D.F.M.M. Zaman (Ed.). (2018). Handboek Stichting en Vereniging (Studenteneditie). Zutphen: Uitgeverij Paris
   • C.A. Schwarz, J.J.A. Hamers & D.F.M.M. Zaman (Ed.). (2018). Handboek Stichting en Vereniging (3e herziene druk). Zutphen: Uitgeverij Paris
   • C.A. Schwarz, O. Vonk, S. Rutten, J. Smits, S. Erp & T. Hartlief (Ed.). (2016). Grootboek, Liber Amicorum G.R. de Groot. Deventer: Kluwer
   • C.A. Schwarz, S. Renssen, J. Hamers & C. Wolf (Ed.). (2016). Young Corporate Lawyers (ICGI-reeks, Vol. 4). Zutphen: Uitgeverij Paris
   • C.A. Schwarz (2018). De impact van het vennootschappelijk belang (2018, maart 23). Rotterdam: Erasmus Universiteit
   • C.A. Schwarz (2018). De Impact van het vennootschappelijk belang. Oratie Erasmus School of Law (2018, maart 23). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • C.A. Schwarz & A.J. Soelen (2016, november 28). Het bestuur 'polderende' president-commisaris staat toezicht in de weg. Het Financieele Dagblad, pp. 9.
 • Annotatie Handelsrecht

  Title
  Annotatie Handelsrecht
  Year
  2018

  Onderzoeksnotitie Handelsrecht

  Title
  Onderzoeksnotitie Handelsrecht
  Year
  2018

  Annotatie Ondernemingsrecht

  Title
  Annotatie Ondernemingsrecht
  Year
  2018

  Onderzoeksnotitie Ondernemingsrecht

  Title
  Onderzoeksnotitie Ondernemingsrecht
  Year
  2018

  Annotatie Bedrijfseconomie

  Title
  Annotatie Bedrijfseconomie
  Year
  2018

  Onderzoeksnotitie Bedrijfseconomie

  Title
  Onderzoeksnotitie Bedrijfseconomie
  Year
  2018

  Ondernemingsrecht

  Title
  Ondernemingsrecht
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 3) (bachelor 2)

  Onderneming, organisatie en risico's

  Title
  Onderneming, organisatie en risico's
  Year
  2018

  Onderneming, organisatie en risico's

  Title
  Onderneming, organisatie en risico's
  Year
  2018

  Ondernemingsrecht

  Title
  Ondernemingsrecht
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 3) (bachelor 2)

  Scriptie master Ondernemingsrecht

  Title
  Scriptie master Ondernemingsrecht
  Year
  2018

  Master thesis Commercial and Company Law

  Title
  Master thesis Commercial and Company Law
  Year
  2018

  Scriptie Bank- en effectenrecht

  Title
  Scriptie Bank- en effectenrecht
  Year
  2018
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Corporate and Financial Law
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam