prof.dr.
(Kid) CA Schwarz

Full Professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
schwarz@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • C.A. Schwarz (2018). De Impact van het vennootschappelijk belang (Deel 1). TvOB, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur, 2018 (4), 108-119.
    • C.A. Schwarz (2018). Reactie op Timmermans op ‘Ahold Delhaize en de verlenging van de optie op beschermingsaandelen. Ondernemingsrecht, 2018 (135), 772-774.
    • C.A. Schwarz (2018). Ahold Delhaize en de verlenging van de optie op beschermingsaandelen; enkele observaties. Ondernemingsrecht, 2018 (96), 554-558.
    • C.A. Schwarz (2018). De Impact van het vennootschappelijk belang (Deel II). TvOB, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur, 2018 (5), 134-174.
    • C.A. Schwarz & P.M. van der Zanden (2017). Raden van Commissarissen bij venootschappen van professional; een categorie apart? Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2017 (3), 87-97.
    • C.A. Schwarz & R. Hollemans (2016). Vertegenwoordiging bij NV en BV, een reactie op Van Vught. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2016 (4), 110-119.
    • C.A. Schwarz & R. Hollemans (2016). Vertegenwoordiging bij NV en BV; de (on)zin van het Richtlijnenstelsel van vertegenwoordiging. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2016 (4), 110-119.
    • C.A. Schwarz (2019). Bijdragen aan Sdu-commentaar Ondernemingsrecht. In M.J. Ginneken, M. Olaerts, P.P. de Vries, J.B. Wezeman & D.F.M.M. Zaman (Eds.), Sdu-commentaar Ondernemingsrecht, Editie 2019-2020. Den Haag: SdU
    • C.A. Schwarz (2019). Enige aspecten van Jaarrekeningenrecht en Concernrecht. In C.A. Schwarz & D.F.M.M. Zaman (Eds.), Ondernemingsrecht voor Fiscalisten (pp. 168-179). Zutphen: Uitgeverij Paris
    • C.A. Schwarz (2019). Beslissen en besluiten; enkele overpeinzingen over een lastig te vatten thema. In W.J.M. Van Veen & A.F. Verdam (Eds.), JB (Opstellen aangeboden aan prof.mr. J.B. Huizink) (ZIFO Reeks) (pp. 503-515). Deventer: Wolters Kluwer
    • C.A. Schwarz (2019). Het vennootschappelijk belang en het dividendbeleid bij de BV; enkele opmerkingen over de rol van de tegenstrijdig belangregeling in het licht van art.2: 216. In C.A. Schwarz, H. Koster & B. Kemp (Eds.), De betekenis en functies van het vennootschappelijk belang (IVO-reeks, deel 115) (pp. 25-39). Deventer: Wolters Kluwer
    • C.A. Schwarz (2018). Vertegenwoordiging bij de Stichting (hoofdstuk 11), Vertegenwoordiging bij de Vereniging (hoofdstuk 12) en Het Uitkeringsverbod bij Stichting en Vereniging (hoofdstuk 28). In C.A. Schwarz, J.J.A. Hamers & D.F.M.M. Zaman (Eds.), Handboek Stichting en Vereniging (3e herziene druk) (pp. hoofdstukken 11, 12 en 28). Zutphen: Uitgeverij Paris
    • C.A. Schwarz (2018). Vertegenwoordiging van de stichting (hoofdstuk 10), Vertegenwoordiging van de vereniging, de coöperatie ende onderlinge waarborgmaatschappij (hoofdstuk 11), Het uitkeringsverbod bij de vereniging en de stichting (hoofdstuk 24). In C.A. Schwarz & D.F.M.M. Zaman (Eds.), Handboek Stichting en Vereniging (Studenteneditie) (pp. hoofdstukken 10, 11 en 24). Zutphen: Uitgeverij Paris
    • C.A. Schwarz (2018). Bewerking van het commentaar op de regeling van Titel 8, afd.3 (het openbaar bod). In Losbladige Rechtspersonen (pp. 1-22). Deventer: Wolters Kluwer
    • C.A. Schwarz (2018). Bewerking van het commentaar op Titel 5, Afd.4 (de algemene vergadering bij de BV). In Losbladige Rechtspersonen (pp. 1-110). Deventer: Wolters Kluwer
    • C.A. Schwarz (2017). Toezicht in het familiebedrijf; enkele aspecten. In A. Tervoort & B. Assink (Eds.), Familievennootschappen (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht (IVO), deel 107) (pp. 131-161). Deventer: Kluwer
    • C.A. Schwarz (2017). Hoeveel goeds en groots blijft er niet achterwege uit angst voor de verantwoordelijkheid. In B. Assink, L. Timmerman, M. van Ginneken & H. Vletter-van Dort (Eds.), De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders' (pp. 147-157). Deventer: Kluwer
    • C.A. Schwarz (2017). Bewerking van het commentaar bij artt. 2: 107-118. In C. Bulten & R. Nowak (Eds.), Losbladige Rechtspersonen. Deventer: Kluwer
    • C.A. Schwarz (2017). Bewerking van het commentaar bij de art. 2: 119-128. In C. Bulten & R. Nowak (Eds.), Losbladige Rechtspersonen. Deventer: Kluwer
    • C.A. Schwarz (2016). Vertegenwoordiging bij NV en BV; de (on)zin van het Richtlijnenstelstel van vertegenwoordiging. In C.A. Schwarz, S. Renssen, J. Hamers & R.A. Wolf (Eds.), Young Corporate Lawyers (ICGI-reeks, Vol. 4) (pp. 25-41). Zutphen: Uitgeverij Paris
    • C.A. Schwarz & M. Olaerts (2016). Grenzeloos ondernemen? Enige beschouwingen over de vrijheid van vestiging en het op de vennootschap toepasselijk recht. In O. Vonk, S. Rutten, J. Smits, S. van Erp, T. Hartlief & K. Schwarz (Eds.), Grootboek, Liber Amicorum G.R. de Groot (pp. 292-305). Deventer: Kluwer
   • C.A. Schwarz (2019). Rechtspersonen naar privaatrecht. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • C.A. Schwarz (2018). De impact van het vennootschappelijk belang: machtsverhoudingen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (Erasmus Law Lectures, deel 45). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • C.A. Schwarz & S.B. Garcia Nelen (2016). Certificering van aandelen bij NV en BV (Serie Ondernemingsrecht, deel B.19). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • C.A. Schwarz & D.F.M.M. Zaman (Ed.). (2019). Ondernemingsrecht voor Fiscalisten. Zutphen: Uitgeverij Paris
    • C.A. Schwarz, H. Koster & B. kemp (Ed.). (2019). De betekenis en functies van het vennootschappelijk belang (IVO Reeks, deel 115). Deventer: Wolters Kluwer
    • C.A. Schwarz & D.F.M.M. Zaman (Ed.). (2018). Handboek Stichting en Vereniging (Studenteneditie). Zutphen: Uitgeverij Paris
    • C.A. Schwarz, J.J.A. Hamers & D.F.M.M. Zaman (Ed.). (2018). Handboek Stichting en Vereniging (3e herziene druk). Zutphen: Uitgeverij Paris
    • C.A. Schwarz, O. Vonk, S. Rutten, J. Smits, S. Erp & T. Hartlief (Ed.). (2016). Grootboek, Liber Amicorum G.R. de Groot. Deventer: Kluwer
    • C.A. Schwarz, S. Renssen, J. Hamers & C. Wolf (Ed.). (2016). Young Corporate Lawyers (ICGI-reeks, Vol. 4). Zutphen: Uitgeverij Paris
   • C.A. Schwarz (2018). De Impact van het vennootschappelijk belang. Oratie Erasmus School of Law (2018, maart 23). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • C.A. Schwarz (2018). De impact van het vennootschappelijk belang (2018, maart 23). Rotterdam: Erasmus Universiteit
   • C.A. Schwarz & A.J. Soelen (2016, november 28). Het bestuur 'polderende' president-commisaris staat toezicht in de weg. Het Financieele Dagblad, pp. 9.
 • Annotatie Handelsrecht

  Title
  Annotatie Handelsrecht
  Year
  2020

  Onderzoeksnotitie Handelsrecht

  Title
  Onderzoeksnotitie Handelsrecht
  Year
  2020

  Annotatie Ondernemingsrecht

  Title
  Annotatie Ondernemingsrecht
  Year
  2020

  Onderzoeksnotitie Ondernemingsrecht

  Title
  Onderzoeksnotitie Ondernemingsrecht
  Year
  2020

  Annotatie Bedrijfseconomie

  Title
  Annotatie Bedrijfseconomie
  Year
  2020

  Onderzoeksnotitie Bedrijfseconomie

  Title
  Onderzoeksnotitie Bedrijfseconomie
  Year
  2020

  Ondernemingsrecht

  Title
  Ondernemingsrecht
  Year
  2020
  Year level
  (bachelor 3) (bachelor 2)

  Ondernemingsrecht

  Title
  Ondernemingsrecht
  Year
  2020
  Year level
  (bachelor 3) (bachelor 2)

  Scriptie master Ondernemingsrecht

  Title
  Scriptie master Ondernemingsrecht
  Year
  2020

  Master thesis Commercial and Company Law

  Title
  Master thesis Commercial and Company Law
  Year
  2020

  Scriptie Bank- en effectenrecht

  Title
  Scriptie Bank- en effectenrecht
  Year
  2020
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Corporate and Financial Law
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam