mr. (Miranda) MP van Eeden - van Harskamp

mr. (Miranda) MP van Eeden - van Harskamp
Lecturer Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-114
Email
vaneeden@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Miranda van Eeden-van Harskamp heeft Nederlands privaatrecht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Daarna is zij 15 jaar als advocaat en curator werkzaam geweest. Sinds 1 oktober 2019 is zij wetenschappelijk docent Vermogensrecht bij de sectie Burgerlijk recht van de Erasmus School of Law. Als wetenschappelijk docent is zij coördinator van de Executive master Commercieel Privaatrecht en verzorgt zij onderwijs. Van Eeden-van Harskamp is gespecialiseerd in het insolventierecht en publiceert op dat gebied voor diverse tijdschriften en handboeken.

  • Miranda Harskamp & JHM Spanjaard (2020) - Faillissement is niet (altijd) het bankroet van een contract - Contracteren. Tijdschrift voor de Contractspraktijk, 2020 (1), 26-37

  • Miranda Harskamp (2020) - Gevolgen faillietverklaring voor aanhangige procedure in hoger beroep, Strekking art. 25, 27 en 28 Fw, Geen analoge toepassing van art. 27 lid 2 Fw op procedures ten aanzien van vorderingen die onder het bereik van art. 28 Fw vallen, Proceskostenveroordeling van gefailleerde is boedelschuld, Hof komt terug op beslissing dat procedure van rechtswege geschorst was ex art. 29 Fw. - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 2020 (75)
  • Miranda Harskamp (2020) - Insolventieprocesrecht. Noot bij HR 13 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:416 - Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), 2020 (36)
  • Miranda Harskamp (2020) - Vonnis in incident tot n-o verweerder in hoofdzaak (renvooiprocedure). Incidentele vordering wordt afgewezen. Geen tussentijds hoger beroep opengesteld - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 2020 (294)

Vereniging voor Insolventierecht Advocaten

Begindatum goedkeuring
oktober 2019
Einddatum goedkeuring
oktober 2022
Plaats
POLSBROEK
Beschrijving
lidmaatschap ('fellow')

Wolters Kluwer

Begindatum goedkeuring
oktober 2019
Einddatum goedkeuring
oktober 2022
Plaats
DEVENTER
Beschrijving
diverse auteurswerkzaamheden

National and International Civil Procedu

Year
2020
Year Level
master, master
Course Code
RL75

Legal Academic Skills III

Level
bachelor 3
Year
2020
Year Level
bachelor 3
Course Code
RD317

Security Interests and Insolvency

Level
master
Year
2020
Year Level
master
Course Code
RB91

Civil Procedure

Level
bachelor 2
Year
2020
Year Level
bachelor 2
Course Code
RR213

Thesis Master Private Law

Year
2020
Course Code
RS112

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen