prof.mr.dr.
(Ruben) AR Houweling

prof.mr.dr. (Ruben) AR Houweling
Full Professor Erasmus School of Law Labour Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-015
Telephone
0104088808
Email
r.houweling@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • A.R. Houweling (2020). Arbeidsrecht in nood: coronacrisis en de arbeidsrechter. TAC, 2020 (4), 158-169.
    • A.R. Houweling (2020). Corona en arbeidsrecht: hoe NOW verder met loon en werkplek?! Maandblad voor vermogensrecht, 2020 (9), 315-324. doi: 10.5553/MvV/157457672020030009001
    • A.R. Houweling (2020). Commissie Regulering van Werk (commissie-Borstlap): iemand moet hardop zeggen wat we niet willen horen (maar stiekem allang wisten. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2020 (2), 3-25. doi: 10.5553/ArA/156866392020014002001
    • A.R. Houweling (2019). Internetconsultatie Wet overgang van onderneming in faillissement en de ‘klap van de hamer’ uit Luxemburg. AR Updates, 2019 (551), 1-8. [go to publisher's site]
    • A.R. Houweling, C. Barnard, F. Dorssemont, J.P. Lhernould, F. Maffei, N. Bruun, A. Kerr, J.R. Vos, L. Ratti, D. Petrylaite, A. Poruban & S. Evju (2019). 2019/1 EELC’s review of the year 2018. European Employment Law Cases, 2-17. doi: 10.5553/EELC/187791072019004001002 [go to publisher's site]
    • A.R. Houweling & M.J.M.T. Keulaerds (2018). Eindrapport VAAN - VvA Werkgroep Internetconsultatie Wab. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2018 (4), 4-54.
    • A.R. Houweling (2018). Rechtspreken wat krom is: recht op loon na een 'Kleine Diko'-ontslag op staande voet. ArbeidsRecht, 2018 (7), 3-11.
    • A.R. Houweling, P. Kruit & I.H. Kersten (2018). Evaluatieonderzoek ontbindingspraktijk WWZ 2015-2018 : Van een vast ‘muizengaatje’ naar een nog vaster. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2018 (7), 4-19.
    • A.R. Houweling (2017). Herstel van de arbeidsovereenkomst onder de Wwz. Tijdschrift voor Ontslagrecht, 2017 (3), 109-117. doi: 10.5553/TvO/254253152017002003002
    • A.R. Houweling (2016). Contouren van een nieuwe wettelijke regeling van het concurrentiebeding. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2015 (4), 11-23. doi: 10.5553/ArA/156866392015009004002
    • A.R. Houweling & P. Kruit (2016). Een jaar WWZ-ontbindingsrechtspraak: een onderzoek naar gepubliceerde en nietgepubliceerde. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2016 (6), 4-15.
    • A.R. Houweling (2015). Het bepaalde onbepaaldetijdscontract en de vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2015 (1), 80-101.
    • A.R. Houweling & A. Zwanenburg (2014). Arbeidsrechtelijke jurisprudentie in (online) bronnen: meten is weten? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2014 (6), 317-331.
    • A.R. Houweling (2014). Wetsvoorstel werk en zekerheid en de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: over het nieuwe jaarcontract van acht maanden. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2014 (1), 23-30.
    • A.R. Houweling & A.B.M. Soppe (2014). Financiële werknemersparticipatie in Nederland: waar een wil is, is een (soms nog lange) weg. Een empirisch onderzoek naar werknemersparticipatie in Nederland. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2014 (4), 204-213.
    • A.R. Houweling & G.W. van der Voet (2013). Uniform of gedifferentieerd arbeidsrecht. Een nationaal en rechtsvergelijkend onderzoek naar de rechtvaardiging en toekomst van bijzondere arbeidsverhoudingen. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2013 (2), 3-61.
    • A.R. Houweling (2013). Akkoord, akkoord, akkoord... maar waarmee eigenlijk? Ontslagrecht volgens het Sociaal Akkoord 2013. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 2013 (2), 73-77.
    • A.R. Houweling (2012). Een nieuwe repressieve rechterlijke toetsing van het ontslag. Een 'reële grond' voor juridisering en rechtsonzekerheid? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2012 (7), 312-317.
    • A.R. Houweling (2011). Arbeidsrechtelijke aspecten en gevolgen van strafrecht: wat moet de strafrechter weten over de consequenties van zijn oordeel over het arbeidsrecht? Delikt en Delinkwent, 41 (4), 462-483.
    • C.J. Loonstra & A.R. Houweling (2011). Verprivatisering van het arbeidsrecht? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2011 (5), 172-181.
    • A.R. Houweling (2011). Who's afraid of Rood, Donner en Koser Kaya? Over eenheid in ons duaal ontslagstelsel. Ars Aequi, 2011 (11), 789-794.
    • A.R. Houweling (2011). ZZP: wat wil, moet en doet het arbeidsrecht ermee? ArbeidsRecht, 18 (8/9), 14-18.
    • A.R. Houweling & L.J.M. Langedijk (2011). Dwingend recht in het arbeidsovereenkomstenrecht: van confectie naar couture. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 10 (1), 9-32.
    • A.R. Houweling (2010). Wet tijdelijke verruiming ketenregeling tot 27 jaar: haastige spoed is zelden goed. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2010 (6), 228-233.
    • A.R. Houweling (2010). De Hoge Raad over kennelijk - onredelijke - ontslagvergoedingen. Een storm in een glas water of het begin van het einde van ons duale ontslagstelsel. Ars Aequi, 2010 (september), 574-578.
    • A.R. Houweling (2010). Ontbinding(sverzoek) tijdens de opzegtermijn: een analyse van rechtspraak na Van Hooff Elektra/Oldenburg-Pekel. Tijdschrift Recht en Arbeid, 2010 (5), 25-30.
    • A.R. Houweling (2010). Vier uitdagingen in een nieuw decennium van werkgeversaansprakelijkheid. Fiat Justitia (EUR), 23 (1), 24-28.
    • A.R. Houweling (2009). Werkgeversaansprakelijkheid in geval van werkgerelateerde verkeersongevallen. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2009 (1), 20-37.
    • A.R. Houweling & G.W. van der Voet (2009). Kennelijk onredelijk ontslag volgens het hof 's-Gravenhage: hogere wiskunde of 'systematical madness'. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (01), 15-23.
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2009). Nietigheid van elk beding ex art. 12 WCAO na Teunissen/Welter: iets nieuws onder de zon? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (6), 212-218.
    • A.R. Houweling & G.W. van der Voet (2009). De voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst na een ontslag op staande voet. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (4), 149-154.
    • A.R. Houweling (2008). Algemene ouderdomswet en gedetineerden: the (never) ending story? Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2008-5 (5), 271-283.
    • A.R. Houweling (2008). Verzekeringsplicht ook bij niet-gemotoriseerde werkgerelateerde verkeersongevallen? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2008 (1), 2-4.
    • V.G.G. Bergwerf & A.R. Houweling (2008). Arbeidsrechtelijke jurisprudentie op rechtspraak.nl: foliojurisprudentie exit? ArbeidsRecht, 2008 (7), 3-10.
    • A.R. Houweling (2008). De zekerheidstelling in het strafprocesrecht: bezint eer gij begint. Strafblad, 2008 (1), 57-72.
    • A.R. Houweling (2008). Herijking van het schriftelijkheidsvereiste van het concurrentiebeding. Tijdschrift Recht en Arbeid, 16-20.
    • A.R. Houweling (2007). Investeren in werkzekerheid. Ondernemingsrecht, 2007 (5).
    • A.R. Houweling (2007). Het verzekeringsaspect bij werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersongevallen. SMA, 2007 (7/8), 255-266.
    • A.R. Houweling (2006). Het schriftelijkheidsvereiste ex art. 7:653 BW. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2006 (2), 63-79.
    • A.R. Houweling & G.W. van der Voet (2006). Het leerstuk nawerking op helling. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2006 (3), 4-26.
    • A.R. Houweling (2005). Onbekend maakt onbemind; de borgsom in het Nederlandse strafprocesrecht. Delikt en Delinkwent, 2005 (51), 722-740.
    • A.R. Houweling (2005). Strafbaarstelling van discriminatie wegens handicap. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2005 (7/8), 258-262.
    • A.R. Houweling (2005). Bevordering van de rechtszekerheid; een sterke vestingmuur? Wetsvoorstel wijziging concurrentiebeding getoetst aan de rechtszekerheidsdoelstelling. Arbeid Integraal, 2005 (2), 5-27.
    • A.R. Houweling, J.H. Even, G.W. van der Voet, E. van Vliet & L.C.J. Sprengers (2020). Loonstra & Zondag, Arbeidsrechtelijke themata I en II. Den Haag: Boom juridisch
    • J.P. Quist, A.R. Houweling, G.W. van der Voet, J.H. Even, E. van Vliet & L.C.J. Sprengers (2018). Arbeidsrechtelijke themata. Den Haag: Boom juridisch
    • A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds & P. Kruit (2016). VAAN - VvA Evaluatieonderzoek WWZ 2016. Den Haag: Boom juridisch
    • A.R. Houweling, G.W. van der Voet, J.H. Even & E. van Vliet (2015). Arbeidsrechtelijke themata. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.B.M. Soppe & A.R. Houweling (2014). Delen in modern ondernemen. Rotterdam: Erasmus School of Law
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2011). Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst (Bakelsreeks). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling, M.C. van Koppen, P. Kruit & A. Olsthoorn (2020). Boom Basics Ontslagrecht (2e druk). Den Haag: Boom juridisch
    • A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds & F.M. Dekker (2020). Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid. Geconsolideerde tekst NOW, inclusief toelichtingen, parlementaire stukken en Q&A. Den Haag: Boom juridisch
    • A.R. Houweling & M.J.M.T. Keulaerds (2019). Wet arbeidsmarkt in balans : geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief overgangsrecht en gedelegeerde regelgeving. Den Haag: Boomjuridisch
    • A.R. Houweling & M.J.M.T. Keulaerds (2019). Wet arbeidsmarkt in balans : geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief overgangsrecht en gedelegeerde regelgeving, derde druk. Den Haag: Boomjuridisch
    • A.R. Houweling, G.C. Boot & M.J.M.T. Keulaerds (2019). Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans , deel 1 en deel 2. Den Haag: Boomjuridisch
    • A.R. Houweling & M.J.M.T. Keulaerds (2019). Wet arbeidsmarkt in balans : geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief overgangsrecht en gedelegeerde regelgeving, tweede druk. Den Haag: Boomjuridisch
    • A.R. Houweling & M.J.M.T. Keulaerds (2017). Wet werk en zekerheid. Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW. Den Haag: Boom juridisch
    • A.R. Houweling & M.J.M.T. Keulaerds (2016). Wet werk en zekerheid. Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief overgangsrecht en gedelegeerde regelgeving (vierde druk). Den Haag: BoomJuridisch
    • A.R. Houweling, P. Kruit & M. Van Koppen (2016). BoomBasics Ontslagrecht. Den Haag: Boomuitgevers
    • A.R. Houweling, S.E. Heeger-Hertter, S.N. de Valk & A.G. Veldman (2015). Rechtspraak Arbeidsrecht. Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds & C.G. Boot (2015). Parlementaire Geschiedenis Wet werk en zekerheid. Deel I. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling & M.J.M.T. Keulaerds (2015). Wet Werk en Zekerheid Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief overgangsrecht en geconsolideerde regelgeving. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds & C.G. Boot (2015). Parlementaire Geschiedenis Wet werk en zekerheid. Deel II. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling & M.J.M.T. Keulaerds (2015). Wet Werk en Zekerheid Geconsolideerde wettekst inclusief aangekondigde reparatiewetgeving. Met inleidende samenvatting. Tweede druk. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling & M.J.M.T. Keulaerds (2015). Wet werk en zekerheid. Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief overgangsrecht en gedelegeerde regelgeving. Derde druk. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling & M.J.M.T. Keulaerds (2014). Wet Werk en Zekerheid Geconsolideerde wettekst inclusief aangekondigde reparatiewetgeving. Met inleidende samenvatting. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling (2012). Commentaar rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2011. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling (2006). Vaardig met staatsrecht : de wetgevingsprocedure van een wet in formele zin (Juridische vaardigheden). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling (2020). Art. 677 BW. In P.G. Vestering & Houweling A.R. (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch (pp. 1480-1582). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling (2020). Art. 668-688a BW. In P.G. Vestering & A.R. Houweling (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht Thematisch (pp. 1665-1740). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling, J.H. Even, A. Zwanenburg & M. Houwerzijl (2019). The Analysis of Private International Law in the EU with regard to EU Cross-Border Road Transport: Competency and Applicable Law. In A. Zwanenburg & B. Bednarowicz (Eds.), Cross-Border Employment and Social Rights in the EU Road Transport Sector. The Hague: Eleven
    • A.R. Houweling (2019). Aanzegging einde bepaalde tijd contract. In A.R. Houweling, P.G. Vestering & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch 2019 (pp. 1553-1621). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling (2018). Verambtelijking van het private ontslagrecht: het beste van beide werelden of een gemiste kans? In B Barentsen (Ed.), Van ambtenaar naar ambtenaar. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (pp. 43-59). Weert: Celsus juridische uitgeverij
    • A.R. Houweling & G.W. van der Voet (2017). Inleiding. In G.W. van der Voet (Ed.), Arbeidsrechtelijke themata - Bijzondere arbeidsverhoudingen (pp. 17-54). Den Haag: Boomjuridisch
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2017). Samenloop van arbeidsrecht en vennootschapsrecht bij aansprakelijkheid bestuurder: welk rechtsgebied gaat voor? In B.F. Assink, L. Timmerman & J.B. Wezeman (Eds.), De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders' (Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 104) (pp. 35-45). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.R. Houweling (2017). De zelfstandige zonder personeel. In G.W. van der Voet (Ed.), Arbeidsrechtelijke themata - Bijzondere arbeidsverhoudingen (pp. 441-567). Den Haag: Boomjuridisch
    • A.R. Houweling & P. Kruit (2016). Rechtspraakonderzoek WWZ. In A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds & P. Kruit (Eds.), Vaan - VvA Evaluatieonderzoek WWZ 2016 (pp. 83-157). Den Haag: Boom Juridisch [go to publisher's site]
    • A.R. Houweling (2016). Dé ZZP'er bestaat niet. Empirische, statistische en arbeidsrechtelijke beschouwing over de zelfstandige zonder personeel. In B. ter Weel (Ed.), De flexibele arbeidsmarkt in beweging (pp. 69-88). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling & L.J.M. Langedijk (2014). The end of mandatory rules in employment contract law: on ready-made suits, goods made to measure and fashion trends. In L. Nogler & U. Reifner (Eds.), Social long-term contracts in European Law (pp. 321-350). Den Haag: Eleven International Publishing
    • J.P. Quist & A.R. Houweling (2014). Goed werkgeverschap en goed werknemerschap. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Ed.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch 2015. Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A.R. Houweling (2013). De kennelijke onredelijkheid in beweging. In W.H.A.C.M. Bouwens & e.a. (Eds.), Onbekend maakt onbemind: herstel van de arbeidsovereenkomst in het Nederlandse ontslagrecht (Nationaal Arbeidsrecht Congres, 10) (pp. 77-87). Den Haag: Sdu Uitgevers bv
    • A.R. Houweling (2012). Schriftelijke bedingen in het arbeidsrecht en de noodzakelijke devaluatie van het schriftelijkheidsvereiste. In J.H. Even, A.R. Houweling, C.J. Loonstra, A.G. Veldman, P.G. Vestering, N.M. Wolters & W.A. Zondag (Eds.), Arbeidsrechtelijke bedingen (pp. 25-40). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling & G.W. van der Voet (2012). Inleiding. In A.R. Houweling & G.W. van der Voet (Eds.), Bijzondere arbeidsverhoudingen (Bakelsreeks) (pp. 17-24). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling & P.L.M. Schneider (2012). De zelfstandige zonder personeel. In A.R. Houweling & G.W. van der Voet (Eds.), Bijzondere arbeidsverhoudingen (Bakelsreeks) (pp. 403-452). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2012). Waarom doorwerking van het vermogensrecht in het handels- en vervoerrecht wel, maar in het arbeidsrecht niet in de Haak is. In M.H. Claringbould, M.A.IH. Hoeks, M.J. Kroeze, F.G.M. Smeele & L. Timmerman (Eds.), Verbindend recht. Liber amicorum K.F. Haak (pp. 399-416). Deventer: Kluwer
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2011). Het concurrentiebeding in artikel 7:653 BW: welk regelingsmodel? In W. Plessen, H..van Drongelen & F. Hendrickx (Eds.), Sociaal recht: tussen behoud en vernieuwing (pp. 379-398). Zutphen: Uitgeverij Paris
    • A.R. Houweling & L.J.M. Langedijk (2011). Opgelegde bescherming in het arbeidsrecht: over confectiepakken, maatwerk en modetrends. In F.G.M. Smeele & M.A. Verbrugh (Eds.), 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van de dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht (pp. 33-55). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • A.R. Houweling (2010). De proeftijdregeling in tijden van beproeving. In A.R. Houweling (Ed.), Bedingen in het arbeidsrecht in beweging (pp. 9-24). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling & G.W. van der Voet (2010). De voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst na een ontslag op staande voet. In J.H. Even & c.s. (Eds.), De ontbindingsrechter (pp. 67-78). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling & S.F.H. Jellinghaus (2008). Goed werkgeverschap en goed werknemerschap. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), SdUCommentaar Arbeidsrecht (pp. 201-238). Den Haag: SdU
    • A.R. Houweling (2007). Employabraham. In A.R. Houweling & G.W. van der Voet (Eds.), Wat doen we met de oudere werknemer? : de arbeidsrechtelijke positie van Abraham en Sara : liber servorum voor prof. mr. C.J. Loonstra (pp. 27-53). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling (2007). Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar arbeidsrecht (pp. 879-914). Den Haag: Sdu uitgevers
    • A.R. Houweling (2019). Arbeidsrecht: een bijzonder vakgebied. In F. Dekker (Ed.), Theorie en praktijk van arbeid (pp. 155-175). Amsterdam: Boom
    • A.R. Houweling (2019). Bewerking van - art. 611 - art. 611a - art. 612 - art. 613 - art. 667 - art. 668 - art. 668a - art. 672 - art. 673 - art. 673a. In A.R. Houweling, R.M. Beltzer, R.A.A. Duk & J.P.H. Zwemmer (Eds.), SduCommentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs 2019. Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling (2016). Annotatie (Davelaar, Allspan, Hoge Raad 23 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:0616). In P.F. van der Heijden (Ed.), 25 jaar een hooggeleerde selectie met annotaties verfraaid (pp. 390-392). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling & J.P. Quist (2014). Goed werkgeverschap en goed werknemerschap. In W.A. Zondag & C.J. Loonstra (Eds.), SduCommentaar Arbeidsrecht Thematisch (pp. 359-402). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2014). Ten geleide. In C.J. Loonstra & A.R. Houweling (Eds.), Het sociaal recht uigedaagd (Bakelsreeks) (pp. 9-13). Den Haag: BJu
    • A.R. Houweling (2014). Einde van rechtswege/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch 2015 (pp. 1471-1542). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling, G.W. van der Voet & W.H.A.C.M. Bouwens (2014). De rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel: wordt het na één zwaluw dan eindelijk toch zomer? In R. Holtmaat (Ed.), Cremers-Hartman. Betogen voor recht en vervandering (pp. 183-191). Deventer: Kluwer
    • A.R. Houweling (2013). Einde van rechtswege/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In C.J. Loonsta & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch 2014 (pp. 1405-1466). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A.R. Houweling (2013). Arbeidsrecht 2012: een onrustig en ongedefinieerd jaar. De opmaat naar een jaar van grote veranderingen? In A.R. Houweling (Ed.), Commentaar rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2012 (pp. 7-14). Den Haag: Boom Juridische uitgevers Den Haag
    • A.R. Houweling (2013). Arbeidsrecht. Vijftig jaar 'Rotterdamse School': de voortdurende zoektocht naar het object en het bereik van het arbeidsrecht als eigenstandige rechtsgebied. In L.C. Winkel & L.J.J. Rogier (Eds.), De Erasmus School of Law en haar voorgangers. 50 jaar juridisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit te Rotterdam (pp. 11-24). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling (2012). Einde van rechtswege/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), SduCommentaar Arbeidsrecht 2013 (pp. 1331-1388). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A.R. Houweling (2012). Goed werkgeverschap en goed werknemerschap. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), SduCommentaar Arbeidsrecht (pp. 311-352). Den HAag: Sdu Uitgevers
    • A.R. Houweling (2011). Einde van rechtswege/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), SduCommentaar Arbeidsrecht (SduCommentaar) (pp. 1229-1282). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling (2011). Inleiding. In A.R. Houweling (Ed.), Commentaar rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2009/2010 (pp. 7-10). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling (2010). Einde van rechtswege/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2011 (pp. 1083-1127). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2010). Inleidende opmerkingen. In J.H. Even & c.s. (Eds.), De ontbindingsrechter (pp. 7-12). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling (2009). Goed werkgeverschap en goed werknemerschap. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2010 (pp. 203-240). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling (2009). Einde van rechtswege/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2010 (pp. 1007-1050). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling (2008). Einde van rechtswege / arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In Sdu Commentaar Arbeidsrecht (pp. 957-997). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling (2007). Docentenhandleiding. In T.M.J. Smits (Ed.), Vaardig met arbeidsrecht. De CWI-ontslagprocedure (Juridische vaardigheden). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling (2007). Docentenhandleiding. In H.R. Stein (Ed.), Burgerlijk recht in kort bestek (Boom juridische praktijkboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling (2007). Docentenhandleiding. In T.M.J. Smits (Ed.), Vaardig met arbeidsrecht. De ontbindingsprocedure bij de kantonrechter (Juridische vaardigheden). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling (2006). Docentenhandleiding bij vaardig met bestuursrecht. In H.C. Naves & M. van Mourik (Eds.), Vaardig met bestuursrecht (Juridische Vaardighedenboek) (pp. 1-25). Den Haag: Boom Juridische Uitgever
    • A.R. Houweling (2006). Docentenhandleiding bij vaardig met staatsrecht. In A.R. Houweling (Ed.), Vaardig met staatsrecht : de wetgevingsprocedure van een wet in formele zin (Juridische vaardigheden). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling (2006). Docenthandleiding bij vaardig met arbeidsrecht. In T.M.J. Smits (Ed.), Vaardig met arbeidsrecht : de ontslagprocedures (Juridische vaardigheden). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling (2006). Verslag van de plenaire sessie. In R.M. Belzer (Ed.), De onderneming in beweging (pp. 85-100). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds & F.M. Dekker (Ed.). (2017). Commentaar & Context WWZ. Den Haag: Boom juridisch
    • A.R. Houweling & L.C.J. Sprengers (Ed.). (2016). 70 jaar VvA. Einde van het begin (Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht, 44). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.R. Houweling, R.M. Beltzer, R.A.A. Duk & J.H. Even (Ed.). (2015). SduCommentaar Arbeidsrecht Artikelgewijs. Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds & F.M. Dekker (Ed.). (2015). Excerpta Parlementaire Geschiedenis WWZ. Den Haag: Boom juridische uitgevers
    • J.H. Even, R.A.A. Duk, A.R. Houweling & R.M. Beltzer (Ed.). (2014). SDU arbeidsrecht commentaar. Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling, J.H. Even & R.A.A. Duk (Ed.). (2013). SduCommentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs. Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling, Y. Konijn, A.PH.C.M. Jaspers & S.N. de Valk (Ed.). (2013). Rechtspraak Arbeidsrecht. Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling & G.W. van der Voet (Ed.). (2012). Bijzondere arbeidsverhoudingen (Bakelsreeks). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling (Ed.). (2011). Rechtspraak arbeidsrecht AR Updates. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling, Y. Konijn, A.PH.C.M. Jaspers & W.A. Zondag (Ed.). (2011). Rechtspraak Arbeidsrecht. Den Haag: Sdu
    • A.C. van 't Hek & A.R. Houweling (Ed.). (2009). Straf(proces)recht begrepen. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • A.PH.C.M. Jaspers, Y. Konijn, W.A. Zondag & A.R. Houweling (Ed.). (2009). Rechtsspraak Arbeidsrecht 2009-2010. Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling & V.G.G. Bergwerf (Ed.). (2009). Rechtsspraakoverzicht Arbeidsrecht 2009. Den Haag: Sdu
    • V.G.G. Bergwerf & A.R. Houweling (Ed.). (2009). Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 2008. Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A.R. Houweling (Ed.). (2020). Hoofdstukken ontslagrecht, Den Haag: Boom juridisch 2020, pp. 349. Den Haag: Boom juridisch
    • G.W. van der Voet & A.R. Houweling (Ed.). (2007). Wat doen we met de oudere werknemer? : de arbeidsrechtelijke positie van Abraham en Sara : liber servorum voor prof. mr. C.J. Loonstra. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • A.R. Houweling, J.H. Even, J.H. Bennaars, A.C.J.M. Wilthagen, G.J.J. heerma van voss, J. Hulst, S. Klosse & M.J.M.T. Keulaerds (2019). Wetboek van Werk - Concept Design 2019. (Extern rapport). Rotterdam: www.wetboekvanwerk.nl
    • A.R. Houweling (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, november 6), AR Updates 2020-1345, Zaaknr. 19/03369, (De Groene Amsterdammer in een November Rain. Over de bedoeling van partijen bij de kwalificatievraag in het arbeidsrecht). p.1-8. ECLI:NL:HR:2020:1746
    • A.R. Houweling (2016). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2016, juli 20), AR Updates 2016-817, C‑341/15, (Rustig loon).
    • A.R. Houweling (2016). Noot bij: Supreme Court of Lithuania. (2016, februari 12), EELC 2016-27, (Employers must compensate employees separately for restricting their right to work for others, not only after, but also during their employment (LI)). p.109.
    • A.R. Houweling (2016). Noot bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. (2016, april 22), AR Updates 2016-462, (Ken uw klassieken! Over de herstelveroordeling in de Wet werk en zekerheid). ECLI:NL:GHARL:2016:3215
    • A.R. Houweling (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2017, april 14), AR Updates 2016-466, (Richtlijnconforme interpretatie van het belemmeringsverbod van artikel 9a WAADI: alle vragen beantwoord?). ECLI:NL:HR:2017:689
    • A.R. Houweling (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, oktober 9), NJ 2016-276, (Arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst?). p.3608-3611. ECLI:NL:HR:2015:3019
    • A.R. Houweling (2016). Noot bij: Supreme Court UK. (2016, juni 22), EELC 2016-38, (Mistreatment of an employee because of their migrant status). p.164.
    • A.R. Houweling (2015). Noot bij: Kantonrechter Apeldoorn. (2015, juli 16), AR Updates 2015-648, (WWZ-beschikkingen: de oogst van twee maanden WWZ in actie). ECLI:NL:RBGEL:2015:4668
    • A.R. Houweling (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, maart 27), AR Updates 2015-315, (Ceci n'est pas une pipe: over concurrentiebedingen buiten de arbeidsovereenkomst). p.1-5. ECLI:NL:HR:2015:763
    • A.R. Houweling (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, november 13), AR Updates 2015-, 1132, (Twee rauwelijke opzeggingen uit de Grillroom van Ramses). p.1-5. ECLI:NL:HR:2015:3305
    • A.R. Houweling (2014). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2014, september 11), JIN 2014-8, 167, (Noot). p.909-910.
    • A.R. Houweling (2014). Noot bij: Kantonrechter Utrecht. (2014, mei 2), JIN 2014-2014, 102, (Noot). p.542-542.
    • A.R. Houweling (2013). Noot bij: Gerechtshof 's-Hertogenbosch. (2013, juli 30), AR Updates 2013-0617, ECLI:NL:GHSE:2013:34, (Vaststellen dat de ketenregeling geen effect sorteert, sorteert geen effect). p.1-4.
    • A.R. Houweling (2013). Noot bij: Hof van Justitie van de Europese Unie. (2013, april 11), AR Updates 2013-0331, EUR C-335/11, (Ring, Ring, Ring... another wake-up call?). p.1-4.
    • A.R. Houweling (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, maart 23), JIN 2012-4, 72, (Noot). p.508-510.
    • A.R. Houweling & P.L.M. Schneider (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, april 20), JIN 2012-5, 94, (Ontslag op staande voet. Dringende reden. Diefstal. Alle omstandigheden van het geval.). p.637-644.
    • A.R. Houweling (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, juli 13), AR Updates 2012-662, (Leeftijdsontslag en de WGBL: hoe verkeerspiloten bij KLM objectief gerechtvaardigd de deur uitvliegen).
    • A.R. Houweling (2012). Noot bij: Gerechtshof Arnhem. (2012, februari 28), JIN 2012-4, 74, (Noot). p.516-517.
    • A.R. Houweling (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, mei 11), JIN 2012-9, 110, (Noot). p.753-754.
    • A.R. Houweling (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, september 28), JIN 2012-172, 11/02655, (Noot). p.1193-1194.
    • A.R. Houweling (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, juni 10), JIN 2011-7, 569, (Noot). p.797-799.
    • A.R. Houweling (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, november 11), AR Updates 2011-, 16, (Wie a zegt, hoeft niet altijd b te zeggen: over het bereik van de verzekeringsplicht ex artikel 7:611 BW voor arbeidsongevallen).
    • A.R. Houweling (2011). Noot bij: Ktr. Rotterdam. (2011, oktober 28), JIN 2011-839, (Noot). p.1194-1195.
    • A.R. Houweling (2011). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2010, december 7), JIN 2011-150, (Noot).
    • A.R. Houweling (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, april 8), AR Updates 2011-2011-07, (Permanente nawerking van minimum-cao's: een tijdbom onder het cao-recht?).
    • A.R. Houweling (2011). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2011, februari 22), JIN 2011-229, (Noot).
    • A.R. Houweling (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, december 17), JIN 2011-66, LJN:BO1821, (Noot). p.7-9.
    • A.R. Houweling (2011). Noot bij: Gerechtshof Arnhem. (2010, december 16), JIN 2011-68, LJN:BO7394, (Noot). p.23-25.
    • A.R. Houweling (2010). Noot bij: Rechtbank Haarlem. (2010, april 28), JIN 2010-506, (Noot). p.581-582.
    • A.R. Houweling (2010). Noot bij: Kantonrechter Alkmaar. (2010, januari 20), JIN 2010-243, (Noot). p.244-246.
    • A.R. Houweling (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, februari 12), JIN 2010-155, (Noot). p.150-151.
    • A.R. Houweling (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, november 27), JIN 2010-66, (Noot). p.22-24.
    • A.R. Houweling (2010). Noot bij: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. (2010, juli 1), JIN 2010-594, (Noot). p.683-684.
    • A.R. Houweling (2010). Noot bij: Kantonrechter Utrecht. (2010, mei 21), JIN 2010-507, (Noot). p.586-587.
    • A.R. Houweling (2010). Noot bij: Kantongerecht Enschede. (2010, maart 17), AR Updates 2010-07, LJN:BL8015, (werknemer/X-Flow). p.5.
    • A.R. Houweling (2010). Noot bij: Hof Amsterdam. (2010, juni 6), JIN 2010-596, (Noot). p.690-692.
    • A.R. Houweling (2009). Noot bij: Hof van 's-Gravenhage. (2009, augustus 4), JIN 2009-662, (Noot). p.1027-1028.
    • A.R. Houweling (2009). Noot bij: Kantonrechter Utrecht. (2010, januari 20), JIN 2009-157, (Noot). p.159.
    • A.R. Houweling (2009). Noot bij: kantoor Harderwijk. (2009, januari 7), JIN 2009-, 71 m.nt. Houweling, (Noot). p.27-29.
    • A.R. Houweling (2009). Noot bij: Gerechtshof Den Haag. (2009, november 3), AR Updates 2009-november, LJN BK3057, (Afschaffing van het appèlverbod ex art. 7:685 BW: the (never-)ending story?). p.6.
    • A.R. Houweling (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, december 11), AR Updates 2009-december, LJN BJ9069, ((werkgever/werknemer) Naar een cumulatief ontslagstelsel of een kennelijk onredelijke ontbindingsprocedure?). p.10.
    • A.R. Houweling (2009). Noot bij: Kantonrechter Arnhem. (2009, februari 19), JIN 2009-309/310, (Noot). p.440-442.
    • A.R. Houweling (2009). Noot bij: Hof van 's Gravenhage. (2009, juni 16), JIN 2009-661, (Noot). p.1021-1023.
    • A.R. Houweling (2009). Noot bij: Gerechtshof Den Haag. (2009, maart 3), JIN 2009-308, (Noot). p.433-434.
    • A.R. Houweling (2009). Noot bij: Kantonrechter Zwolle. (2009, april 28), JIN 2009-575, (Noot). p.877-878.
    • A.R. Houweling (2009). Noot bij: Kantonrechter Gorinchem. (2009, juni 15), JIN 2009-574, (Noot). p.873-875.
    • A.R. Houweling (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2008, december 19), Ja 2009-21, (Noot). p.217-222.
    • A.R. Houweling (2009). Noot bij: HR. (2008, december 12), JIN 2009-, 82 m.nt. Houweling, (Noot). p.83-84.
    • A.R. Houweling (2009). Noot bij: Hof Amsterdam. (2009, juli 7), JIN 2009-572, (Noot). p.866-868.
    • A.R. Houweling (2008). Noot bij: Kantoor Zaandam. (2008, augustus 12), JIN 2008-691, (Noot). p.1070-1072.
    • A.R. Houweling (2008). Noot bij: Kantoor Rotterdam. (2008, september 2), JIN 2008-690, (Noot). p.1066-1068.
    • A.R. Houweling (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, juni 13), JIN 2008-439, (Noot). p.631-633.
    • A.R. Houweling (2008). Noot bij: Gerechtshof Arnhem (18-03-2008) / Rechtbank Zuthpen. (2007, november 7), Ja 2008-80/81, (Noot). p.716-719.
    • A.R. Houweling (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, maart 28), JIN 2008-288, (Noot). p.400-402.
    • A.R. Houweling & V.G.G. Bergwerf (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, februari 1), JIN 2008-225/226, (Noot). p.56-59.
    • A.R. Houweling (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, februari 1), Ja 2008-52/53, (Noot). p.443-450.
    • A.R. Houweling (2008). Noot bij: Kantoor Amersfoort. (2008, september 17), JIN 2008-689, (Noot). p.1061-1062.
    • A.R. Houweling (2007). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2007, januari 10), JIN 2007-187, (Noot). p.636-640.
    • A.R. Houweling (2007). Noot bij: Kantonrechter Haarlem. (2007, maart 21), JIN 2007-192, (Noot). p.957-959.
    • A.R. Houweling (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, juni 29), JIN 2007-467, (Noot). p.1203-1205.
    • A.R. Houweling (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, oktober 19), JIN 2007-626, (Noot).
    • A.R. Houweling (2006). Noot bij: Hoge Raad. (2006, juli 14), JIN 2006-316, (Boekenvoordeel). p.4.
    • A.R. Houweling (2006). Noot bij: Kantonrechter Zwolle. (2006, mei 2), JIN 2006-325, p.2.
    • A.R. Houweling (2006). Noot bij: Kantonrechter Leeuwarden. (2006, april 5), JIN 2006-226, (Cendris). p.3.
    • A.R. Houweling (2006). Noot bij: Kantonrechter Groningen. (2006, maart 17), JIN 2006-226, (Esha Waterproofing). p.3.
    • A.R. Houweling (2006). Noot bij: Hoge Raad. (2006, april 14), JIN 2006-226, (Beurspromovendi). p.4.
    • A.R. Houweling (2006). Noot bij: Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht. (2006, februari 24), JIN 2006-139, (Paint'r B.V.). p.2.
    • A.R. Houweling (2006). Noot bij: Hoge Raad. (2006, september 12), JIN 2006-462, (Waarborgsom). p.4.
    • A.R. Houweling (2006). Noot bij: Kantonrechter Den Bosch. (2006, juli 6), JIN 2006-431, (Politiek verlof). p.2.
    • A.R. Houweling (2006). Noot bij: Kantonrechter Zaandam. (2006, augustus 17), JIN 2006-475, (Schoehuijs, herroeping 685-beschikking). p.4.
    • A.R. Houweling (2005). Noot bij: Rechtbank Dordrecht. (2005, oktober 27), JIN 2005-2005, 456, (Sector kanton Rechtbank Dordrecht 27-10-2005, LJN: AU5613, 154435 CV EXPL 05-668 (Unitech)). p.1750-1752.
   • P. Hoogstraten & A.R. Houweling (2019, april 1). Cursus 'Gebruik maken van flexibele krachten' (2x). Diversen, Nascholingscursus Instituut voor Arbeidsrecht en HRM.
   • A.R. Houweling (2012). Eigenaardig arbeidsrecht (2012, mei 24). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • A.R. Houweling (2009, maart 20). Op borgsom vrij. EUR (549 pag.) (Den Haag: Boom Juridische Uitgevers) Prom./coprom.: prof.mr. P.A.M. Mevis & prof.mr. C.J. Loonstra.
 • Labouw Law (Practicum Course)

  Title
  Labouw Law (Practicum Course)
  Year
  2020
  Year level
  master

  Year
  2020

  Research Lab Labor and Corporation

  Title
  Research Lab Labor and Corporation
  Year
  2020
  Year level
  master

  Discharge Law

  Title
  Discharge Law
  Year
  2020
  Year level
  master

  Thesis Master Labor and Employment Law

  Title
  Thesis Master Labor and Employment Law
  Year
  2020
  Year level
  master

  Labor and Employment Law

  Title
  Labor and Employment Law
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Labor and Employment Law

  Title
  Labor and Employment Law
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Labour Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104088808

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam