prof.mr.dr.
(Sanne) HS Taekema

prof.mr.dr. (Sanne) HS Taekema
Full Professor Erasmus School of Law Sociology, Theory and Methodology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L6-122
Telephone
0104082580
Email
taekema@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Sanne Taekema's research addresses various themes in legal philosophy and methodology. Two core themes are the rule of law, especially in a transnational context, and the methodology of legal and interdisciplinary research. Other interests include: general issues of legal theory, particularly the role of values in jurisprudence and legal pragmatism, and law and literature. She is one of the editors-in-chief of the journal Law and Method. Her currrent research focus is on the rule of law in the context of the research initiative Public and private interests: A new balance.

Key publications include: 'Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs Empirical and Doctrinal Scholarship' Law and Philosophy …

Sanne Taekema's research addresses various themes in legal philosophy and methodology. Two core themes are the rule of law, especially in a transnational context, and the methodology of legal and interdisciplinary research. Other interests include: general issues of legal theory, particularly the role of values in jurisprudence and legal pragmatism, and law and literature. She is one of the editors-in-chief of the journal Law and Method. Her currrent research focus is on the rule of law in the context of the research initiative Public and private interests: A new balance.

Key publications include: 'Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs Empirical and Doctrinal Scholarship' Law and Philosophy 2020, doi: 10.1007/s10982-020-09388-1; (with E. Mak) 'The European Union’s Rule of Law Agenda: Identifying Its Core and Contextualizing Its Application'. Hague Journal on the Rule of Law 2016, 8 (1), 25-50. doi: 1007/s40803-016-0022-1; 'Between or Beyond Legal Orders: Questioning the Concept of Legal Order'. In J. Klabbers & G. Palombella (Eds.), The Challenge of Inter-legality 2019 (pp. 69-88). Cambridge: Cambridge University Press.

    • H.S. Taekema & J.S. Nan (2020). Principles of Dutch criminal law. In S. Taekema, A. De Roo & C. Elion-Valter (Eds.), Understanding Dutch Law (pp. 175-195). The Hague: Eleven International Publishing
    • H.S. Taekema (2020). Value Pluralism and Legal Pluralism: Using Radbruch’s Value-Based Approach to Law to Understand Global Legal Pluralism. In P Schiff Berman (Ed.), The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism (pp. 405-423). Oxford: Oxford University Press
    • H.S. Taekema (2019). Between or Beyond Legal Orders: Questioning the Concept of Legal Order. In J. Klabbers & G. Palombella (Eds.), The Challenge of Inter-legality (pp. 69-88). Cambridge: Cambridge University Press doi: 10.1017/9781108609654.004
    • H.S. Taekema (2019). Conversations about the Rule of Law: the Public Interest and Law's Ideals. In J. Kassner & C. Starger (Eds.), The Value and Purpose of Law. Essays in Honor of M.N.S. Sellers (Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 160) (pp. 47-55). Stuttgart: Franz Steiner Verlag
    • H.S. Taekema (2019). Pragmatism and the Interdisciplinary Knowledge of Law. In M. Sellers & S. Kirste (Eds.), Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy (pp. 1-5). Dordrecht: Springer doi: 10.1007/978-94-007-6730-0_353-1
    • H.S. Taekema (2018). Empathie en erkenning: hoe verbeelden wij de ander? In C. Bouteligier & T. Slootweg (Eds.), Het empathisch supplement in recht en literatuur (Kritische studies in recht en literatuur, 3) (pp. 65-79). Oud-Turnhout: Gompel & Scavina
    • H.S. Taekema (2017). The many uses of law. Interactional law as a bridge between instrumentalism and law's values. In N Roughan & A Halpin (Eds.), In Pursuit of Pluralist Jurisprudence (pp. 116-135). Cambridge: Cambridge University Press doi: 10.1017/9781316875056.006
    • W.H.J. de Been, H.S. Taekema & B. van Klink (2016). Introduction: Facts, norms and interdisciplinary research. In S. Taekema, B. van Klink & W. de Been (Eds.), Facts and Norms in Law. Interdisciplinary Reflections on Legal Method (pp. 3-22). Cheltenham: Edward Elgar
    • B. van Klink & H.S. Taekema (2016). A Dynamic Model of Interdisciplinarity. Moving from Multidisciplinary to Interdisciplinary or Transdisciplinary Legal Research. In S. Kirste (Ed.), Interdisziplinarität in den Rechtswissenschaften. Ein interdisziplinärer und internationaler Dialog (pp. 87-102). Berlin: Dunckler & Humblot
    • H.S. Taekema (2015). Fragments and Continuities of Law and ICT: A Pragmatist Approach to Understanding Legal Pluralism. In W.H.J. de Been, P. Arora & M. Hildebrandt (Eds.), Crossroads in New Media, Identity and Law The Shape of Diversity to Come (pp. 80-92). London: Palgrave Macmillan
    • H.S. Taekema (2014). Gelijkheid als abstractie. Een lezing van Coetzee’s Disgrace vanuit juridisch en ethisch perspectief. In C. Bouteligier & A. Ellian (Eds.), Fundamentele verhalen. Over recht, literatuur en film (pp. 265-279). Den Haag: Boom juridische uitgevers
    • H.S. Taekema & W. van der Burg (2014). Towards a Fruitful Cooperation between Legal Philosophy, Legal Sociology and Doctrinal Research: How Legal Interactionism May Bridge Unproductive Oppositions. In R. Nobles & D. Schiff (Eds.), Law, Society and Community. Socio-Legal Essays in Honour of Roger Cotterrell (pp. 129-145). Farnham: Ashgate Publishing
    • H.S. Taekema (2012). Regels als handelingsinstrument: het rechtsbegrip van Dewey en Van Loon. In G. Drosterij (Ed.), Behulpzaam bij het creëren van orde en vrede (niet gerechtigheid). Opstellen voor Liesbeth Huppes-Cluysenaer (pp. 65-73). Houten: eigen beheer
    • B. van Klink & H.S. Taekema (2012). Limits and Possibilities of Interdisciplinary Research into Law. In Stephan Kirste, Anne van Aaken, Michael Anderheiden & Pasquale Policastro (Eds.), Interdisciplinary Research in Jurisprudence and Constitutionalism (pp. 17-31). Stuttgart: Franz Steiner Verlag
    • W.H.J. de Been & H.S. Taekema (2012). De verstrengeling van feiten en waarden: onjuist of onvermijdelijk? In E.T. Feteris (Ed.), Gewogen oordelen: Essays over argumentatie en recht (pp. 327-337). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • H.S. Taekema & B. van Klink (2011). On the Border: Limits and Possibilities of Interdisciplinary Research. In B. van Klink & H.S. Taekema (Eds.), Law and Method. On Interdisciplinary Research into Law (pp. 7-32). Tübingen: Mohr Siebeck
    • H.S. Taekema (2011). Relative Autonomy: A Characterisation of the Discipline of Law. In B. van Klink & S. Taekema (Eds.), Law and Method. On Interdisciplinary Research into Law (pp. 33-52). Tübingen: Mohr Siebeck
    • H.S. Taekema (2008). The point of law: the interdependent functionality of state and non-state regulation. In H. van Schooten & J. Verschuuren (Eds.), International Governance and Law: State Regulation and Non-state Law (pp. 56-73). Cheltenham: Edward Elgar
    • H.S. Taekema & B. van Klink (2019). Wetenschap als kunstwerk. In Memoriam Willem Witteveen (reprint). In C. Elion-Valter, B. van Klink & H.S. Taekema (Eds.), Wegen der Vrijheid. Liber amicorum voor Willem Witteveen (pp. 333-340). Den Haag: Boom juridisch
    • C. Elion - Valter, B. van Klink & H.S. Taekema (2019). De macht der verbeelding. In C. Elion-Valter, B. van Klink & H.S. Taekema (Eds.), Wegen der Vrijheid. Liber amicorum voor Willem Witteveen (pp. 3-9). Den Haag: Boom juridisch
    • H.S. Taekema (2019). Het afstoffen van een rechterbeeld. Denken met symbolen, metaforen en verhalen. In C. Elion-Valter, B. van Klink & H.S. Taekema (Eds.), Wegen der Vrijheid. Liber amicorum voor Willem Witteveen (pp. 305-312). Den Haag: Boom juridisch
    • H.S. Taekema (2014). Summum ius summa iniuria. De affiniteit en de spanning tussen recht en rechtvaardigheid. In H. Kloosterhuis (Ed.), Nuttig, maar belangrijk. Rechtsspreuken voor Laurens Winkel (pp. 35-39). Den Haag: Boom juridische uitgevers
    • W. van der Burg & H.S. Taekema (2013). Rechtstheorie in de Rotterdamse context: Een geschiedenis in zes oraties. In L.C. Winkel, L.J.J. Rogier & M. Roos (Eds.), Erasmus School of Law en haar voorgangers. 50 jaar juridisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit Rotterdam (pp. 213-228). Den Haag: Boom juridische uitgevers
    • H.S. Taekema (2012). De wetgever en de beperkte waarde van het sociaal contract. In E.T. Feteris (Ed.), Gewogen oordelen: Essays over argumentatie en recht (pp. 79-81). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • H.S. Taekema (2011). The outlines of Dutch private law. In Sanne Taekema, Annie de Roo & Carinne Elion-Valter (Eds.), Understanding Dutch Law (pp. 247-275). The Hague: Eleven International Publishing
    • H.S. Taekema (2011). Introducing Dutch Law. In Sanne Taekema, Annie de Roo & Carinne Elion-Valter (Eds.), Understanding Dutch Law (pp. 19-33). The Hague: Eleven International Publishing
    • H.S. Taekema (2011). Principles of Dutch Criminal Law. In Sanne Taekema, Annie De Roo & Carinne Elion-Valter (Eds.), Understanding Dutch Law (pp. 185-203). The Hague: Eleven International Publishing
   • H.S. Taekema (2010). Het probleem van pragmatisme. Een vertrekpunt voor rechtstheorie en rechtsmethodologie (2010, mei 21). Den Haag: Boom Juridische Uitgever
    • H.S. Taekema (2019, juli 11). The Limits of Legal Limitations: Why the Rule of Law Needs Help. Luzern, Switzerland, IVR World Congress.
    • H.S. Taekema (2019, juni 20). Literatuur en inlevingsvermogen. Nunspeet, SSR cursus Recht en literatuur summercourse.
    • H.S. Taekema (2019, mei 30). Expert accountability and the rule of law: intertwinement of normative and functional standards? Washington DC, Law and Society Annual Meeting.
    • H.S. Taekema (2019, juni 12). Pragmatist method beyond dichotomies: Exploring the continuity between substance and procedure. Luzern, Switzerland, IVR World Congress.
    • H.S. Taekema (2019, maart 5). Metaphor and Rhetoric in Science & Law -- Rhetoric in Law. Leiden University, Honours course Metaphor and Rhetoric in Science and Law.
    • H.S. Taekema (2017, juni 12). Legal Mobilisation as a Form of Legal Instrumentalism. Princeton, New Jersey, USA, Colloquium Legal Mobilization in a World Marked By Populism and Crisis (invited paper).
    • H.S. Taekema (2017, juni 21). Literatuur en inlevingsvermogen. Middelburg, SSR cursus Rechtspraak en literatuur.
    • H.S. Taekema (2017, februari 17). Between or beyond legal orders: questioning the concept of legal order. Pisa, Italy, Conference The Challenges of Interlegality (invited).
    • H.S. Taekema (2017, mei 26). Rule of Law Methodologies. The importance of tradition. Maastricht, Journées Internationales de Maastricht, theme Rule of law and revolutions (keynote lecture).
    • H.S. Taekema (2017, november 22). Possessing or being possessed? Traditions as interactive practices - Comments on David Nelken and Martin Krygier. London, Queen Mary, Queen Mary ESL dialogues.
    • H.S. Taekema (2017, juni 16). Empathie en erkenning: hoe verbeelden we de ander? Leiden, Colloquium Recht en literatuur (invited lecture).
    • H.S. Taekema (2017, juli 6). In search of counterpowers. Can non-state actors curb government power? Copenhagen, ICON-S conference 'Courts, power and public law'.
    • H.S. Taekema (2017, juli 20). Normativity, Theory and Judgment. A Pragmatic Approach. Lissabon, IVR World Congress, IVR Congress Special Workshop The Humanist Science of Law: Methodologies to Address Law’s Normativity and Value-Orientation.
    • H.S. Taekema & T.E. Riesthuis (2017, september 15). Institutions of the Rule of Law: Including Actors beyond the State. Utrecht, WINIR conference Institutions and open societies.
    • H.S. Taekema (2017, november 15). Value pluralism and legal pluralism: Using Radbruch’s value-based approach to law. London, Queen Mary, Conference Global Legal Pluralism (invited paper).
    • H.S. Taekema (2016, maart 18). Reasoning Based on Consequences. Erasmus University College Rotterdam, Colloquium Thinking like a Lawyer.
    • H.S. Taekema (2016, januari 14). Creatief met recht. Een rechtstheoretisch perspectief op het gebruik van recht door maatschappelijke actoren. Den Haag, VSR congres.
    • H.S. Taekema (2016, januari 28). Changing Narratives of Rule of Law: Historical and Contemporary Perspectives. Opening remarks. Rotterdam, Changing Narratives of Rule of Law: Historical and Contemporary Perspectives, INFAR opening conference.
    • H.S. Taekema (2016, juni 3). The Many Uses of Law. Interactional law as a bridge between instrumentalism and law’s values. New Orleans, Law and Society Annual Meeting.
    • H.S. Taekema (2016, april 4). Legal Mobilisation: Interactional Law as a Bridge between Instrumentalism and Law's Values. Den Haag, ISS Dialogue on Legal Mobilisation (invited lecture).
    • H.S. Taekema (2016, mei 26). Ethics of the Rule of Law: Judges’ responsibility for legitimate decision-making. Istanbul, International Judicial Ethics Symposium (invited lecture).
    • H.S. Taekema (2016, juni 15). Imagination, Education and Legal Reasoning. Reply to Paul Harris. Queen Mary, London, Imagination and Legal Reasoning: History, Theory and Pedagogy workshop (invited comment).
    • H.S. Taekema (2016, maart 30). Michael Giudice's Understanding the Nature of Law. Comments. Queen Mary, London, New Book Symposium: Michael Guidice, Understanding the Nature of Law (invited contribution).
    • H.S. Taekema (2016, juni 22). Literatuur en inlevingsvermogen. Middelburg, SSR Summercourse Recht en Literatuur.
    • H.S. Taekema (2016, oktober 13). Inlevingsvermogen en de geloofwaardigheid van Fiona May. Academische club, Amsterdam, Rechtspraak in McEwan's De Kinderwet.
    • H.S. Taekema (2016, oktober 25). Erasmus en de juristen. Regels en rechten. EMC, Rotterdam, Erasmus kinderconferentie.
    • H.S. Taekema (2016, november 25). Consequences for and of the rule of law. Rotterdam, QMUL ESL seminar Consequential reasoning and the rule of law.
    • H.S. Taekema (2015, december 16). gastcollege recht en retorica. EUR, cursus Filosofie en retorica.
    • H.S. Taekema (2014, november 13). Multidisciplinary research as the main driving force for innovation of legal scholarship. University of Amsterdam, Methodology of legal research seminar.
    • H.S. Taekema (2014, april 7). Interdisciplinary Legal Research. Utrecht, Follow up course Methodology for Human Rights Scholars.
    • H.S. Taekema (2015, juni 26). Opening speech. Rotterdam, International conference Legal Argumentation and the Rule of Law.
    • H.S. Taekema (2015, juni 24). Het inlevingsvermogen van de rechter. Middelburg, Summercourse Rechtspraak, taal en literatuur.
    • H.S. Taekema (2015, mei 18). Integrating Normative and Functional Approaches to the Rule of Law and Human Rights: A programme sketch and building blocks for a theoretical framework. Leiden, Lunch lecture series Van Vollenhoven institute.
    • H.S. Taekema (2015, juli 27). A Transnational Rule of Law: Softening Some Conceptual Dichotomies. Washington DC, IVR conference, Special workshop on Transnational legal theory.
    • H.S. Taekema (2015, februari 5). The many uses of law: Connecting an Instrumental and an Interactional Perspective. National University of Singapore, Conference 'In pursuit of pluralist jurisprudence'.
    • H.S. Taekema (2015, oktober 6). Introductiecollege Rechten. EUR, Lessenreeks basisschoolleerlingen Wetenschapsknooppunt.
    • H.S. Taekema & E. Mak (2015, maart 23). The European Union´s Rule of Law Agenda. Rotterdam, Authors Workshop Monitoring the Rule of Law in the EU.
    • E. Mak & H.S. Taekema (2014, november 24). The European Union's Rule of Law Agenda: Identifying its core and contextualising its application. Amsterdam, research seminar Monitoring and Evaluating Rule of Law in EU Member States.
    • H.S. Taekema & W. van der Burg (2014, september 19). How Legal Interactionism May Bridge Unproductive Oppositions. Queen Mary University of London, Workshop Law, Society and Community: Socio-Legal Essays.
    • H.S. Taekema (2014, juni 25). Het inlevingsvermogen van de rechter. Middelburg, SSR cursus Rechtspraak en literatuur.
    • H.S. Taekema (2013, juli 23). Instrumentalism versus Interactionism: The tensions in a pragmatist conception of law. Belo Horizonte, Brasil, IVR World Congress of philosophy of law and social philosophy.
    • H.S. Taekema (2013, juli 25). Legal values as vehicles of normative change. Belo Horizonte, Brasil, IVR World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy.
    • H.S. Taekema (2013, januari 25). The black box of law. Comment on Emmanuel Melissaris, Law in Digital Space. Rotterdam, Conference The Shape of Diversity to Come.
    • H.S. Taekema & E. Hey (2013, mei 30). Rule of Law in Multiple Spaces. Rethinking the Rule of Law in times of privatization and globalization. Boston, Law and Society Annual Meeting.
    • H.S. Taekema (2013, augustus 28). Private law as an open legal order: social interactions as part and parcel of contract and tort. Barchem, Summerschool on Reciprocity, Dutch Research School of Philosophy.
    • H.S. Taekema (2013, mei 16). Interdisciplinary legal research. Utrecht, PhD course School of Human Rights Research.
    • H.S. Taekema & E. Hey (2013, december 4). Rethinking the Rule of Law. Delft University, Conference Mediated Justice.
    • H.S. Taekema (2013, april 24). Philip Selznick and the Rule of Law Ideal. Comment on Martin Krygier. Amsterdam, Seminar on Martin Krygier's book Philip Selznick. Ideals in the World.
    • H.S. Taekema (2013, oktober 7). Master course in Jurisprudence, 8 lectures. Lim a Po Institute, Paramaribo, Surinam, Master programme in International and Comparative Law.
    • H.S. Taekema (2013, oktober 28). Ongeordende normen. Legitimiteit van recht als pluriform en veranderlijk fenomeen. Utrecht, Keynote VSR-VWR studiemiddag Legitimiteit van normen en instituties in een meerlagige en pluriforme rechtsorde.
    • H.S. Taekema (2013, november 12). Rule of Law Problems in Multiple Spaces: Rethinking the Rule of Law in times of Privatization and Globalization. University of Amsterdam, Colloquium Paul Scholten Institute of Jurisprudence.
    • H.S. Taekema (2012, juli 5). Practicing legal rules. A pragmatist and interactionist basis for legal theory. Rotterdam, Society for the Study of Symbolic Interaction Annual Meeting.
    • H.S. Taekema (2012, februari 16). Disciplinariteit en interdisciplinariteit: Wat maakt ons tot juristen? Groningen, Gastcollege research master.
    • H.S. Taekema (2012, februari 17). Recht en taal. Middelburg, Genootschapscolleges Recht, taal en literatuur.
    • H.S. Taekema (2012, juni 27). Het inlevingsvermogen van de rechter. Middelburg, SSR cursus Rechtspraak en literatuur.
    • H.S. Taekema (2012, december 7). Recht en retorica. Rotterdam, Gastcollege cursus Filosofie en retorica.
    • H.S. Taekema (2012, april 18). Een inleiding tot het recht. Den Haag, Congres Juridische secretaresses.
    • H.S. Taekema (2011, augustus 16). A Pragmatist Account of Legal Dynamics. Frankfurt, IVR Conference Special workshop 66.
    • H.S. Taekema (2011, december 1). De rechtsstaat in een veranderende wereld. Rotterdam, Afscheidssymposium René Foqué.
    • W.H.J. de Been & H.S. Taekema (2011, juni 24). De verstrengeling van feiten en waarden: Onjuist of onvermijdelijk? Rotterdam, Symposium Juridische Argumentatie.
    • H.S. Taekema (2010, december 10). Recht en retorica. Rotterdam, Gastcollege Filosofie en retorica Faculteit Wijsbegeerte.
    • H.S. Taekema (2010, april 15). De gevaren van interdisciplinair onderzoek: een identiteitscrisis voor de jurist. Groningen, Research master gastcollege cursus Interdisciplinary Approaches to Law.
    • H.S. Taekema (2010, mei 30). From the One to the Many: A Conception of Law from a Citizen's Perspective. Chicago, Law and Society Association Annual Meeting.
    • H.S. Taekema & W.H.J. de Been (2010, september 11). What Piece of Work is Man? Modernity and Human Nature. Utrecht, Critical Legal Conference.
   • H.S. Taekema, A.M.P. Gaakeer & M.A. Loth (2017). Recht in context. Een inleiding tot de rechtswetenschap (vijfde druk). Den Haag: Boom juridisch
   • H.S. Taekema, A.M.P. Gaakeer & M.A. Loth (2013). Recht in context. Een inleiding tot de rechtswetenschap, derde druk. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • H.S. Taekema, M.A. Loth & A.M.P. Gaakeer (2011). Recht in context. Een inleiding tot de rechtswetenschap. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • A.M.P. Gaakeer, H.S. Taekema & M.A. Loth (2009). Recht in Context, een inleiding tot de rechtswetenschap (studieboek). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • C. Elion - Valter, B. van Klink & H.S. Taekema (Ed.). (2019). Wegen der Vrijheid. Liber amicorum voor Willem Witteveen. Den Haag: Boom juridisch
    • H.S. Taekema, B. van Klink & W.H.J. de Been (Ed.). (2016). Facts and Norms in Law. Interdisciplinary Reflections on Legal Method. Cheltenham: Edward Elgar
    • H.S. Taekema, A.J. de Roo & C. Elion - Valter (Ed.). (2011). Understanding Dutch Law. The Hague: Eleven International Publishing
    • B. van Klink & H.S. Taekema (Ed.). (2011). Law and Method. On Interdisciplinary Research into Law. Tübingen: Mohr Siebeck
   • H.S. Taekema Held tussen recht en rechtvaardigheid. Twijfel. Faculteitsblad Wijsbegeerte, pp. 12-13.
   • H.S. Taekema (Ed.). (2016-2017) Law and Method.
   • H.S. Taekema (Ed.). (2009-2016) Erasmus Law Review.
   • H.S. Taekema (Ed.). (2009-2015) Erasmus Law Review.
   • H.S. Taekema (Ed.). (2010-2015) Law and Method.
   • H.S. Taekema (Ed.). (2014-2014) Erasmus Law Review.
   • H.S. Taekema (Ed.). (2014-2014) Law and Method.
   • H.S. Taekema (Ed.). (2013-2013) Erasmus Law Review.
   • H.S. Taekema (Ed.). (2013-2013) Recht en Methode in onderzoek en onderwijs.
   • H.S. Taekema (Ed.). (2012-2012) Recht en Methode in onderzoek en onderwijs.
   • H.S. Taekema (Ed.). (2012-2012) Erasmus Law Review.
   • H.S. Taekema (Ed.). (2011-2011) Recht en Methode in onderzoek en onderwijs, 1(1).
   • H.S. Taekema (2017). Organization of Panel 'Institutions of the rule of law: new balance or new powers?'. ICON-S conference "Courts, Power, and Public Law": Copenhagen (2017, juli 5 - 2017, juli 7).
   • H.S. Taekema (2015). Workshop organization Monitoring the Rule of Law in the EU. Author's workshop Monitoring the Rule of Law in the EU: Rotterdam (2015, maart 23).
   • H.S. Taekema (2015). HERA proposal The Dynamics of Rule of Law and Human Rights as a Source of European Identity. Call: Uses of the Past: (2015, oktober 8).
   • H.S. Taekema & B. van Klink (2012). Recht en methode: Paneldiscussie over Law and Method (organisatie). Conferentie Recht en menselijk gedrag: Wijk aan Zee (2012, januari 12 - 2012, januari 13).
   • H.S. Taekema, D.N. Ratsiborinskaya & K. Sarghandoy (2011). Human rights or constitutional rights: Does it make a difference? (organisation). Research seminar School of Human Rights Research: Erasmus School of Law (2011, maart 13).
   • H.S. Taekema (2011). The Neglect of Facts. IVR Conference Special Workshop 67: Frankfurt (2011, augustus 15).
   • I. van Domselaar & H.S. Taekema (2011). Werkgroep Rechtsfilosofie. OZSE conference: Amsterdam (2011, oktober 14 - 2011, oktober 15).
   • H.S. Taekema (2011). Inleiding over grondrechten. Fringe meeting D66 congres: Den Haag (2011, november 5).
   • H.S. Taekema (2011). Het inlevingsvermogen van de rechter. SSR cursus Rechtspraak en literatuur: Middelburg (2011, september 14 - 2011, september 16).
   • H.S. Taekema (2011). Stellling over oratie 'Het probleem van pragmatisme'. VWR voorjaarsvergadering: Hoogleraren: de nieuwe oogst: Utrecht (2011, juni 17).
   • H.S. Taekema & B. van Klink (2011). The Fact/Value Separation and its Relevance for Interdisciplinary Research. IVR Conference Special Workshop 67: Frankfurt (2011, augustus 15 - 2011, augustus 20).
   • H.S. Taekema & W. van der Burg (2011). Dynamics of Law and Society: The Promise of Interactionism and Pragmatism. IVR Conference Special Workshop 66: Frankfurt (2011, augustus 15 - 2011, augustus 20).
   • B. van Klink & H.S. Taekema (2010). Disciplinarity and methodology. Critical Legal Conference: Utrecht (2010, september 10 - 2010, september 12).
   • H.S. Taekema (2010). Het inlevingsvermogen van de rechter. SSR cursus Rechtspraak en literatuur: Middelburg (2010, juni 23 - 2010, juni 25).
   • H.S. Taekema (2000, december 20). The concept of ideals in legal theory. Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg: Schoordijk Instituut) Prom./coprom.: prof.dr. P.C.M. van Seters & prof.dr.mr. W. van der Burg.
 • Kon. Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

  Start date approval
  Feb/2018
  End date approval
  Feb/2021
  Place
  ONBEKEND
  Description
  lidmaatschap

  Haagse Hogeschool

  Start date approval
  Jan/2020
  End date approval
  Dec/2022
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Voorzitter Commissie Wetenschappelijke Integriteit

  Stichting Gascaria

  Start date approval
  Jan/2020
  End date approval
  Jan/2023
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Secretaris stichtingsbestuur

  IVR Int. Ass. Legal & Social Philosophy

  Start date approval
  Jan/2020
  End date approval
  Jan/2023
  Place
  WASHINGTON, DC
  Description
  Vice President

  University of Bergen

  Start date approval
  Apr/2020
  End date approval
  Mar/2023
  Place
  BERGEN, NOORWEGEN
  Description
  Parttime Professor Faculty of Law

  Journal Law and Method (BJu)

  Start date approval
  Apr/2020
  End date approval
  Apr/2023
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Hoofdredacteur
 • Inleiding rechtswetenschap (CR)

  Title
  Inleiding rechtswetenschap (CR)
  Year
  2020
  Year level
  (bachelor 1)

  Inleiding rechtswetenschap

  Title
  Inleiding rechtswetenschap
  Year
  2020
  Year level
  (bachelor 1) (bachelor 1)

  Research skills seminar Legal Theory

  Title
  Research skills seminar Legal Theory
  Year
  2020
  Year level
  (master)

  Analytical Jurisprudence

  Title
  Analytical Jurisprudence
  Year
  2020
  Year level
  (master)

  Capita Selecta Legal Theory and Socio-Le

  Title
  Capita Selecta Legal Theory and Socio-Le
  Year
  2020
  Year level
  (master)

  The Rule of Law in the Global Legal Cont

  Title
  The Rule of Law in the Global Legal Cont
  Year
  2020
  Year level
  (master)

  Inleiding rechtswetenschap

  Title
  Inleiding rechtswetenschap
  Year
  2020
  Year level
  (bachelor 1) (bachelor 1)

  Scriptie master Legal Theory

  Title
  Scriptie master Legal Theory
  Year
  2020
 • Law and Method

  Role
  Editor in Chief
  Start date approval
  Jan/2011
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Sociology, Theory and Methodology
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082580

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam