dr. (Tamar) TFC Fischer

dr. (Tamar) TFC Fischer
Associate Professor Erasmus School of Law Criminology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-015
Telephone
+31104081531
Email
fischer@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

   • L. van Reemst & T.F.C. Fischer (2017). Meld- en aangiftegedrag bij agressie tegen hulpverleners. In R.H.J.M. Staring, R. van Swaaningen & C.G. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen - liber amicorum Henk van de Bunt (pp. 227-240). Den Haag: Boom Criminologie
   • T.F.C. Fischer & B.W.C. Zwirs (2013). Erkende Gedragsinterventies. In A. Menger, L. Krechtig & J. Bosker (Eds.), Werken in gedwongen kader, Methodiek voor het forensisch sociaal werk (pp. 449-457). Amsterdam: BV Uitgeverij SWP
   • T.F.C. Fischer & P. de Graaf (2011). Verhuizen tijdens de schoolloopbaan en het bereikt opleidingsniveau. In Gerbert Kraaykamp, Mark Levels & Ariana Need (Eds.), Problemen en theorieen in onderzoek. Een staalkaart van de hedendaagse Nederlandse empirisch-theoretische sociologie (pp. 77-91). Assen: Koninklijke van Gorcum b.v.
   • T.F.C. Fischer, I.W.M. Cleven & S. Struijk (2019). Handhaving en veiligheid bij strafrechtelijke contact-, locatie- en gebiedsverboden ter bescherming van slachtoffers. (Extern rapport, WODC projectnummer 2710). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam - Erasmus School of Law
   • T.F.C. Fischer & L. van Reemst (2014). Slachtofferschap in de publieke taak. Een secundaire analyse op basis van monitoren van programma Veilige publieke taak. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam [go to publisher's site]
   • L. van Reemst, T.F.C. Fischer & J.D.M. van Dongen (2013). Risicofactoren voor herhaald slachtofferschap. (Extern rapport, WODC webpublicaties, no 2318A). Den Haag: WODC
   • T.F.C. Fischer, W.J.M. Captein & B.W.C. Zwirs (2012). Gedragsinternventies voor volwassen justitiabelen (hoofdstukken 1 (Inleiding), 6 (Mogelijkheden voor innovatie van het aanbod) en 7 (Conclusies). (Extern rapport, Onderzoek en beleid, no 302). Den Haag: Boom/Lemma Uitgevers
   • T.F.C. Fischer (2012). Gedragsinterventies voor volwassen justitiabelen (hoofdstukken 2 (Dataverzameling en analysetechnieken), 4 (Inventarisatie gedragsinterventies: exclusie) en 5 (Non-participatie: no show en uitval). (Extern rapport, Onderzoek en Beleid, no 302). Den Haag: Boom/Lemma Uitgevers
   • T.F.C. Fischer (Ed.). (2015) Mens en Maatschappij.
   • T.F.C. Fischer (Ed.). (2012) Mens en Maatschappij.
   • T.F.C. Fischer (Ed.). (2011) Mens en Maatschappij.
   • T.F.C. Fischer (Ed.). (2010) Mens en Maatschappij.
   • T.F.C. Fischer, L. van Reemst & S. Struijk (2016). Evaluatie strafrechtelijke beschermingsbevelen. Toegekende subsidieaanvraag: .
   • T.F.C. Fischer & L. van Reemst (2013). Data-analyse herhaald slachtofferschap. Toegekende subsidieaanvraag: .
   • T.F.C. Fischer (2013). Predictors of offender program non-completion in Dutch probation. ESC EUROCRIM conference , September 2013: Budapest (2013, september 4 - 2013, september 7).
   • T.F.C. Fischer (2013). Contra-indicaties voor de Cognitieve Vaardighedentraining (CoVa) in de adviseringspraktijk. NVC jaarcongres Leiden: Leiden.
   • T.F.C. Fischer, L. van Reemst & J.D.M. van Dongen (2013). Indicatoren van herhaald slachtofferschap. Toegekende subsidieaanvraag: .
   • T.F.C. Fischer (2011). Onderzoekssubsidie RISc-indicatiestelling Reclassering Nederland. Toegekende subsidieaanvraag.
   • T.F.C. Fischer & B.W.C. Zwirs (2010). Innovatie aanbod gedragsinterventies volwassenen. Toegekende subsidieaanvraag: .
   • T.F.C. Fischer & B.W.C. Zwirs (2010). De rol van de sociale-informatieverwerking bij de inperking van frequentie en ernst van slachtofferschap onder politieagenten. Toegekende subsidieaanvraag: .
   • T.F.C. Fischer (periode: 2013 t/m 2015). member. projectgroep herpositionering gedragsinterventies Ministerie Veiligheid en Justitie.
   • T.F.C. Fischer & L. van Reemst (2017). Literati Award Outstanding Paper for 'Workplace aggression toward local government employees: target characteristics' in International Journal of Public Sector Management. Literati Award: Emerald Publishing. Overig.
   • T.F.C. Fischer (2004, september 10). Parental divorce, conflict, and resources : the effects on children's behavior problems, socioeconomic attainment, and transitions in the demographic career. Radboud Universiteit Nijmegen (216 pag.) ( Ponsen & Looijen) Prom./coprom.: promotor onbekend.
 • Justitiële Jeugdinterventies

  Title
  Justitiële Jeugdinterventies
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Aard, omvang en schade

  Title
  Aard, omvang en schade
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 2)

  Preventie en bestraffing

  Title
  Preventie en bestraffing
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 3)

  Criminologisch onderzoek v/d praktijk

  Title
  Criminologisch onderzoek v/d praktijk
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Jeugdcriminaliteit en interventies

  Title
  Jeugdcriminaliteit en interventies
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Afstudeerproject criminologie

  Title
  Afstudeerproject criminologie
  Year
  2018
  Year level
  (master)
 • Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Criminology
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31104081531

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam