prof.dr.mr. (Wibren) W van der Burg

prof.dr.mr. (Wibren) W van der Burg
Full professor Erasmus School of Law Sociology, Theory, and Methodology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L6-115
Email
vanderburg@law.eur.nl
Back to overview

Profile

Fields of research: Legal philosophy, legal theory, law and ethics Legal research methods, interdisciplinary research Multicultural society, law and religion, anti-discrimination law. Political theory, democratic theory.

 

 • Wibren Van Der Burg & Wouter De Been (2020) - Social Change and the Accommodation of Religious Minorities in the Netherlands - Journal of Law, Religion and State, 8 (1), 1-33 - doi: 10.1163/22124810-00801002
 • Sanne Taekema & Wibren Burg (2020) - Legal Philosophy as an Enrichment of Doctrinal Research Part I: Introducing Three Philosophical Methods - Law and Method, 2020 (January), 1-20 - doi: 10.5553/REM/.000046
 • Wibren Burg (2019) - The Merits of Law. An Argumentative Framework for Evaluative Judgments and Normative Recommendations in Legal Research - Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 105 (1), 11-43 - doi: 10.2139/ssrn.3020624
 • Wibren Burg (2017) - Law as a Second-Order Essentially Contested Concept - Jurisprudence (An International Journal of Legal and Political Thought), 8 (2), 230-256 - doi: 10.1080/20403313.2016.1189156
 • Sanne Taekema & Wibren Burg (2015) - Introduction: The Incorporation Problem in Interdisciplinary Legal Research Part 1: Theoretical Discussions - Erasmus Law Review, 8 (2), 39-42 - doi: 10.5553/ELR.000050
 • Wibren Burg (2014) - Wat is juridisch interactionisme? - Netherlands Journal of Legal Philosophy, 43, 27-42
 • Wibren Burg (2014) - The Work of Lon Fuller: A Promising Direction for Jurisprudence in the 21st Century - University of Toronto Law Journal, 2014 (01), 736-752
 • R Pierik & Wibren Burg (2014) - What Is Neutrality? - Ratio Juris (An International journal of jurisprudence and philosophy of law), 27 (4), 496-515
 • Wibren Burg (2014) - Lon. L. Fuller’dan Yasa Koyuculara Dersler - Hukuk Kurami, 1 (3), 58-64
 • Wibren Burg (2012) - De neutrale overheid: 'and never the twain shall meet'? Een voortgezette discussie - Filosofie en Praktijk, 33 (1), 52-68
 • Wibren Burg (2012) - Doormodderen in de polder of bouwen van luchtkastelen? Slotreactie op Wolff & Maris - Filosofie en Praktijk, 33 (4), 82-87
 • Wibren Burg (2012) - De onzichtbare kosten van controle- en selectieprocedures. NWO-promotieprojecten op het terrein van Recht & Bestuur als case study - Nederlands Juristenblad (NJB), 2012 (36), 2528-2537
 • R Pierik & Wibren Burg (2011) - The Neutral State and the Mandatory Crucifix - Religion & Human Rights: An International Journal, 6 (3), 267-272
 • Wibren Burg (2010) - Homogeniteit versus diversiteit - schuivende verhoudingen - Religie & samenleving, 5 (2), 103-123
 • Wouter Been & Wibren Burg (2010) - Diversiteit in Nederland - Openbaar Bestuur, 2010 (12), 2-6
 • Wibren Burg (2010) - De neutrale overheid: abstracte filosofie versus staatsrechtelijke praktijk - Filosofie en Praktijk, 31 (3), 6-20
 • Wibren Burg (2010) - De rechterlijke macht en culturele en religieuze diversiteit - Nederlands Juristenblad (NJB), 84 (31), 2026-2031
 • Wibren Burg (2009) - Essentially Ambiguous Concepts and the Fuller-Hart-Dworkin Debate - Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 95 (3), 305-326
 • Wibren Burg (2009) - The Regulation of Professionals. Two Conflicting Perspectives. - Legisprudence, 3 (2), 147-171
 • Wibren Burg (2008) - Creativiteit in de rechtswetenschap. Over interdisciplinariteit als heuristiek. - Nederlands Juristenblad (NJB), 83 (44/45), 2742-2746

 • Sanne Taekema & Wibren Burg (2015) - The Incorporation Problem in Interdisciplinary Legal Research, Part 2: Case Studies - Erasmus Law Review, 8 (3), 79-80 - doi: 10.5553/ELR.000056
 • Wibren Burg (2013) - 'Naschrift', bij reactie P. Hooijmeijer op: 'De onzichtbare kosten van controle- en selectieprocedures. NWO-promotieprojecten op het terrein van Recht & Bestuur als case study' - Nederlands Juristenblad (NJB), 88 (06), 306-307
 • Wibren Burg (2012) - Historisch besef - Nederlands Juristenblad (NJB), 87 (2), 120-121
 • Wibren Burg & W de Been (2012) - Godsdienst als hype - Nederlands Juristenblad (NJB), 87 (13), 772
 • Wibren Burg (2011) - Afrekenen met de linkse kerk - Nederlands Juristenblad (NJB), 86 (28), 1877-1878
 • Wibren Burg (2010) - 'Bij de gratie Gods' - een anachronisme - Nederlands Juristenblad (NJB), 84 (3), 161
 • Wibren Burg (2010) - Mijn laboratorium - Nederlands Juristenblad (NJB), 84 (14), 849-850
 • Wouter Been & Wibren Burg (2010) - Het gras is in Nederland Groener: Een verdediging van de Nederlandse aanpak van maatschappelijke verdeeldheid - Fiat Justitia (EUR), 22 (2), 37-40

 • Wibren Burg (2014) - The Dynamics of Law and Morality. A Pluralist Account of Legal Interactionism - Ashgate

 • Wibren Burg (2020) - Conceptual Theories of Law and the Challenge of Global Legal Pluralism: A Legal Interactionist Approach - In P.S. Berman, The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism (pp. 319-338) - Oxford University Press
 • Wibren Burg & Sanne Taekema (2020) - Inzicht, integriteit en NWO - In B. de Vries, E. Mak, L. van den Berge, T. Riesthuis, J. Tigchelaar, J. Kiewiet, S. Burri & T. de Sterke, Rechtstheorie en praktijk - een liber amicorum. Beschouwingen rondom het werk van professor A.M. Hol (pp. 303-312) - Boom Juridische Uitgevers
 • Wibren Burg (2016) - The Need for Audacious Fully Armed Legal Scholars: Concluding Reflections - In H.S. Taekema, B. Van Klink & W. De Been, Facts and Norms in Law. Interdisciplinary Reflections on Legal Method (pp. 265-286) - Edward Elgar Publishing
 • Wibren Burg (2016) - The Emerging Interactionist Paradigm and the Ideals of Democracy and Rule of Law - In B. van Klink, B. van Beers & L. Poort, Symbolic Legislation Theory and Developments in Biolaw (pp. 37-53) - Springer
 • Sanne Taekema & Wibren Burg (2014) - Towards a Fruitful Cooperation between Legal Philosophy, Legal Sociology and Doctrinal Research: How Legal Interactionism May Bridge Unproductive Oppositions - In R. Nobles & D. Schiff, Law, Society and Community. Socio-Legal Essays in Honour of Roger Cotterrell (pp. 129-145) - Ashgate Publishing
 • Wibren Burg (2012) - Inclusive Neutrality in the Classroom - In G. Lauwers & e.a., Islam in State-Funded Schools. Religion and the Public Law Framework (pp. 180-190) - Itunes
 • Wibren Burg (2012) - Slippery Slope Arguments - In R. Chadwick, International Encyclopedia of Applied Ethics (revised second edition) (pp. 122-133) - Academic Press
 • Wibren Burg (2011) - Law and Ethics. The Twin Disciplines - In Bart van Klink & Sanne Taekema, Law and Method. Interdisciplinary Research into Law (pp. 175-194) - Mohr Siebeck
 • Wibren Burg (2011) - De paradox van de ondemocratische democratietheorie - In Liber Amicorum René Foqué (pp. 123-136) - Larcier / Boom juridische uitgevers
 • Wibren Burg (2010) - The Regulation of Professionals. Two Conflicting Perspectives (reprint with minor revisions from 'Legisprudence 2009') - In Thijs Jansen, Gabriël van den Brink & Jos Kole, Professional Pride: A Powerful Force (pp. 155-174) - Boom Juridische Uitgevers
 • Wibren Burg (2010) - De scheiding van kerk en staat: een vaak miskend ideaal - In Koen Holtzapffel & Marius van Leeuwen, De Remonstrantie 400 jaar. Ontstaan, historie, actualiteit (pp. 156-165) - Meinema
 • Wibren Burg (2009) - Cultuur: waar hebben we het over? - In Timke Visser, Merel Baracs & Anne Dijk, Het is cultuur geloof ik. (pp. 23-38) - Falstaff media
 • Wibren Burg (2009) - De regulering van professionals: twee botsende perspectieven - In T. Jansen, G. van den Brink & J. Kole, Beroepstrots. Een ongekende kracht. (pp. 168-181) - Boom Juridische Uitgevers
 • Wibren Burg (2009) - Debatten rond neutraliteit - In Olaf Tans & e.a., De grenzen van het goede leven (Soeteman-bundel) (pp. 95-105) - Ars Aequi Libri
 • Wibren Burg (2009) - Developing a Liberal Protestant Ethics in a Pluralist and Dynamic World - In V. Küster, Reshaping Protestantism in a Global Context (pp. 145-153) - LIT
 • Wibren Burg (2009) - Law and Bioethics - In P. Singer & H. Kuhse, A Companion to Bioethics (revised, second edition) (pp. 56-64) - Blackwell

 • Wibren Burg (2019) - Een literaire pleitrede. Abel Herzbergs verdediging van Fedde Schurer - In C Elion-Valter, B van Klink & S Taekema, Wegen der vrijheid (Liber amicorum voor Willem Witteveen) (pp. 229-237) - Boom Juridische Uitgevers
 • Wibren Burg (2014) - Sol Iustitiae Illustra Nos. Moge de zon der gerechtigheid ons verlichten. - In H. Kloosterhuis & T. van de Pas, Nuttig, maar belangrijk. Rechtsspreuken voor Laurens Winkel (pp. 29-34) - Boom Juridische Uitgevers
 • Wibren Burg & Sanne Taekema (2013) - Rechtstheorie in de Rotterdamse context: Een geschiedenis in zes oraties - In L.C. Winkel, L.J.J. Rogier & M. Roos, Erasmus School of Law en haar voorgangers. 50 jaar juridisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit Rotterdam (pp. 213-228) - Boom Juridische Uitgevers
 • Wibren Burg (2012) - De scheiding van kerk en staat. Een herijking - In J. Magliano-Tromp, M. Tolsma & K Holtzapffel, Kerk en buitenwereld. Opstellen over de kerk in de samenleving (pp. 32-42) - Meinema
 • Wibren Burg (2009) - 'Inleiding' en ' discussiebijdragen' - In Multiculturaliteit en recht (Handelingen Nederlandse Juristenvereniging 2008-2) (pp. 15-18,28-29,31-32,41,51-52,58,65-66,71-73,85-86) - Kluwer
 • Wibren Burg (2009) - De professionalisering van juridische beroepen. Over verlies aan rechtsstatelijke oriëntatie. - In N.J.H. Huls, Ongedeeld integer (pp. 17-27) - Boom Juridische Uitgevers

 • Wibren Burg (2016) - From ethical analysis to legal reform: Methodological reflections on translation and incorporation - Societas Ethica conference Ethics and Law
 • Wibren Burg (2014) - The Diminishing Support for Accommodation of Religious Minorities and the Implication for Human Rights - Conference Law & Society Association
 • Wibren Burg (2014) - Know Thyself: Ethicists Don't Understand Law - But They Nevertheless Should Try - Conference OZSV (Dutch Research School of Philosophy)
 • Wibren Burg (2014) - Lon L. Fuller's Lessons for Lawmakers - Ankara Bar Association International Law Congress

 • Wibren Burg (2009) - Het ideaal van de neutrale staat. Inclusieve, exclusieve en compenserende visies op godsdienst en cultuur - Boom Juridische Uitgevers

 • Marlies Galenkamp & Wibren Burg (2009) - Herijking van politieke filosofie en recht: recht doen aan dynamiek en hybride identificaties

 • Wibren Burg (2014) - Diversiteitsbeleid - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Wibren Burg (2014) - Turkse paradoxen - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Wibren Burg (2012) - Stemmen in een kerk (blog) - www.ridms.nl
 • Wibren Burg (2012) - Schaatscultuur (blog) - www.ridms.nl
 • Wibren Burg (2012) - Historisch besef (blog) - www.ridms.nl

 • Wibren Burg (3 april 2013) - Onderwijs, tolerantie en homoseksualiteit - Blog
 • Wibren Burg (18 februari 2013) - De function creep van NWO - Blog
 • Wibren Burg (11 november 2011) - Religie na 9-11 - bijdrage
 • Wibren Burg (16 september 2011) - Godsdienstvrijheid schrappen? Een blamage voor Nederland - Interview dagblad VolZin
 • Wibren Burg (17 juli 2011) - Filosofisch Kwintet - gast
 • Wibren Burg (25 juli 2010) - Schepper & Co - interview

 • Sanne Taekema & Wibren Burg (2011) - IVR Conference Special Workshop 66 - IVR Conference Special Workshop 66

 • Wibren Burg (2013) - Netherlands Journal of Legal Philosophy (Journal)
 • Wibren Burg (2011) - Nederlands Tijdschrift Kerk & Recht (Journal)

 • W (Wibren) van der Burg (2021) - J.H.S. Pennanen, Essentially Contested Concepts: Gallie’s Thesis and its Aftermath

 • Wibren Burg (2011) - University of Toronto (External organisation)

 • W (Wibren) van der Burg (2021) - Methods of doctrinal research
 • W (Wibren) van der Burg (2021) - Creativity in legal scholarship
 • W (Wibren) van der Burg (2021) - Methods of doctrinal research
 • W (Wibren) van der Burg (2021) - From Ethical Analysis to Legal Reform: Methodological Reflections on Ethical Transplants in Pluralist Contexts - Conference Analytic Philosophy meets Legal Theory 2021
 • W (Wibren) van der Burg, JW (Jing) Hiah & Robert Poll (2021) - Saturation as a methodological principle for philosophical research
 • W (Wibren) van der Burg (2021) - Legal Research Methods
 • Wibren Burg (2020) - Pragmatist Reflective Equilibrium - Staff seminar
 • Wibren Burg (2020) - Pragmatist Reflective Equilibrium - Staff seminar
 • Wibren Burg (2020) - Interdisciplinary doctrinal research - Seminar for Ph.D. students
 • Wibren Burg (2020) - Legal Philosophy as an Enrichment of Doctrinal Research - Seminar for Ph.D. students
 • Wibren Burg (2018) - Legal Research Methods - Four Guest Lectures in the period 24-27 September 2018
 • Wibren Burg (2017) - The Merits of Law. An Argumentative Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research - Lisbon IVR Special Workshop The Humanist Science of Law: Methodologies to Address Law’s Normativity and Value-Orientation
 • Wibren Burg (2017) - The Diminishing Support for Accommodation of Religious Minorities in the Netherlands, and the Implications for Human Rights - Lisbon IVR Special Workshop What Should Religious Freedom Entail?
 • Wibren Burg (2017) - The Merits of Law. An Argumentative Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research - School of Law, University of Edinburg
 • Wibren Burg (2017) - A Pluralist Account of Legal Interactionism - Slaughter and May Annual Jurisprudence Lecture, School of Law, University of Bristol
 • Wibren Burg (2017) - The Merits of Law. An Argumentative Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research - School of Law, University of Bristol
 • Wibren Burg (2017) - The Merits of Law. An Argumentative Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research - Ph.D. seminar, School of Law, Queen Mary University of London
 • Wibren Burg (2016) - Explaining Pervasive Conceptual Disagreement - Workshop 60 Years of Essentially Contested Concepts
 • Wibren Burg (2015) - Legal Interactionism and a Theory of Law and Morality. Introduction to Author Meets Readers Symposium (with responses by Dora Kostakopoulou, Doren Ben-Ori, Raza Saeed) - School of Law, University of Warwick
 • Wibren Burg (2015) - The Merits of Law. Towards a Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research - School of Law, Queen Mary University of London
 • Wibren Burg (2015) - Introduction to Author Meets Readers Sessions on The Dynamics of Law and Morality (with responses by Paul Schiff Berman, Martin Krygier, Karol Soltan, Mariana Valverde) - Law and Society Association
 • Wibren Burg (2015) - State Neutrality: A different European perspective - School of Law, Queen Mary University of Londen
 • Wibren Burg (2014) - Introduction on The Dynamics of Law and Morality - CLSGC New Book Series: The Dynamics of Law and Morality: A Pluralist Account of Legal Interactionism
 • Sanne Taekema & Wibren Burg (2014) - How Legal Interactionism May Bridge Unproductive Oppositions - Workshop Law, Society and Community: Socio-Legal Essays
 • Wibren Burg (2014) - Interdisciplinary Legal Research: Purposes and Problems - Guest Lecture
 • Wibren Burg (2014) - A Pluralist Account of Legal Interactionism - Guest Lecture
 • Wibren Burg (2014) - A Pluralist Account of Legal Interactionism - Guest Lecture
 • Wibren Burg (2014) - Interdisciplinary Legal Research: Purposes and Problems - Guest Lecture
 • Wibren Burg (2013) - Legal Interactionism: A non-foundationalist account of reciprocity - Dutch Research School of Philosophy (OZSW)
 • Wibren Burg (2013) - The Gap Between Theory and Practice - Association for Legal and Social Philosophy
 • Wibren Burg (2013) - Pluralist Account of Legal Interactionism - Law and Society Association
 • Wibren Burg (2012) - Response to Kristen Rundle - Erasmus School of Law
 • Wibren Burg (2012) - De scheiding van kerk en staat in Nederland: naar een herijking van een oud ideaal - International Academic Lecture
 • Wibren Burg (2012) - The Exclusion of Same-Sex Ballroom Dance Couples in the Legal Arena - Conference United against Homophobia in Sports - EGLSF/ EPAS Council of Europe
 • Wibren Burg (2012) - Interdisciplinary Research: Law and Ethics - International Academic Lecture
 • Wibren Burg (2012) - Wat is democratie? - Bijdrage aan Theaterproductie Huis aan de Werf
 • Wibren Burg (2012) - Samenleven in verscheidenheid, hebben we de kunst verleerd? - Lezing Vereniging van Vrijzinnig Protestanten
 • Wibren Burg (2012) - Wat is juridisch interactionisme? - Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht
 • Wibren Burg (2011) - Nacht van de Rechtsstaat - deelname aan forumdiscussie over religieuze orthodoxie
 • Wibren Burg (2011) - Samenleven in verscheidenheid - hebben we de kunst verleerd? - MOK-lezing
 • Wibren Burg (2011) - The Challenges of Change and Pluralism - Legal Interactionism as the Synthesis between Positivism and Natural Law - Third Annual Dutch Conference on Practical Philosophy
 • W (Wibren) van der Burg (2011) - From Ethical Analysis to Legal Reform: Methodological Reflections on Ethical Transplants in Pluralist Contexts
 • Wibren Burg (2011) - Het verminderend begrip voor religieuze orthodoxie - expertmeeting 'orthodoxe gelovigen in de samenleving'
 • Wibren Burg (2011) - What is Legal Interactionism? - IVR-Special Workshop Dynamics of Law and Society: The Promise of Interactionism and Pragmatism
 • Wibren Burg (2011) - The Diminishing Support for Accommodation of Religious Minorities and the Implication for Human Rights - Conference The Future of the Religious Past
 • Wibren Burg (2011) - Interdisciplinary Research in Law - Canadian Institutes of Health Research Training Program in Health Law, Ethics & Policy Skills Workshop
 • Wibren Burg (2011) - Response to Brunnée and Toope - Colloquium on Legitimacy and Legality in International Law
 • Wibren Burg & R Pierik (2011) - What is Neutrality? Inclusive and Exclusive Approaches to State, Religion, and Culture - Centre for Ethics, University of Toronto
 • Wibren Burg (2010) - Inclusive Neutrality in the Classroom - ELA (European Association for Education Law and Policy) Conference Religion, Philosophical Convictions and Education. From Passive toleration to Active Appreciation of Diversity
 • Wibren Burg (2010) - Pleidooi voor religieuze en politieke vrijzinnigheid - Uytenbogaert Den Haag
 • Wibren Burg (2010) - De spanning tussen godsdienstvrijheid en emancipatie - Conferentie Godsdienstvrijheid of vrij van godsdienst? GroenLinks
 • Wibren Burg (2010) - Samenleven in verscheidenheid - hebben we de kunst verleerd? - lezing Humanistisch café Rotterdam
 • Wibren Burg (2010) - Subisidie voor religieuze organisaties- maar onder voorwaarden - Forum
 • Wibren Burg (2010) - Vrijzinnige ethiek - gastcollege Remonstrants Seminarium Leiden
 • Wibren Burg (2010) - Homogeniteit versus diversiteit - schuivende verhoudingen - Werkgroep Religie & Samenleving
 • Wibren Burg (2010) - Law, Ethics and Religion in the Field of Health Care. Doing Justice to Pluralism and Change - gastcollege Honours Programme Universiteit Leiden
 • Wibren Burg (2010) - De rechterlijke macht en culturele en religieuze diversiteit - Lezing
 • Wibren Burg (2010) - Onderwijs over de multiculturele samenleving in de universitaire rechtenstudie - Conferentie Mix-In
 • Wibren Burg (2010) - Methods of law and ethics - gastcollege Research School of Human Rights
 • Wibren Burg (2010) - Godsdienst: achterhaald en gevaarlijk? - lezing Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente
 • Wibren Burg (2010) - A Philosophical Perspective on Minority Rights and State Neutrality - gastcollege Roosevelt Academy

 • Wibren Burg (2020) - Interdisciplinary doctrinal research - Ph.D training, Methodology of Legal Research
 • Wibren Burg (2020) - Panelbijdrage Hoe Kleurenblind is Vrouwe Justitia? - Themamiddag over recht, racisme en de samenleving
 • Wibren Burg (2016) - Controle van de kosten versus kosten van de controle? De financiering en sturing van onderwijs en onderzoek - Symposium Guido de Bres-Stichting-SGP over hoger onderwijs Macht ? kennis

Queen Mary University London

Begindatum goedkeuring
september 2016
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
LONDON
Beschrijving
Visiting professor

Legal Academic Skills III

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR317

Philosophy of Law

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR318

Thesis master Legal Theory

Year
2021
Course Code
RS128

Research & Writing Skills

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB30

Research & Writing Skills (ITL)

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB73

Tax Law (Advanced)

Year
2021
Year Level
master, master
Course Code
RF46

Legal Academic Skills III

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RD317

Philosophy of Law

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RD318

Research & Writing Skills

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB39

Research and Writing Skills (IABL)

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RR84

Erasmus Honours Law College

Year
2021
Course Code
REHLC

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen