prof.mr.dr. (Zef) J.H. Even

Endowed Professor Erasmus School of Law Labour Law
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
-
Telephone
Email
even@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • J.H. Even & E.H. Poutsma (2016). De WWZ en disfunctioneren. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 2016 (2), 60-72.
    • J.H. Even (2014). Incorporeren na Parkwood. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2013 (8), 316-325.
    • J.H. Even (2012). De Hoofdlijnennotitie in de verkiezingsprogramma's. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2012 (7), 300-306.
    • J.H. Even (2012). Richtlijnconform of contra legem: that's the question. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2012 (3), 100-111.
    • J.H. Even (2014). Driekwart dwingend ontslagrecht. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 2014 (4).
    • J.H. Even (2013). Het toepasselijke recht op de arbeidsovereenkomsten. Artikel 6 EVO en 8 Rome I steeds verder ontrafeld. Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 2013 (1), 13-24.
    • J.H. Even & B. Filippo (2011). Collectief ontslag niet meer omzeild. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 10 (2), 3-33.
    • J.H. Even (2010). Rechtsmacht en toepasselijk recht bij internationale arbeid. ArbeidsRecht, 2010 (11), 9-16.
    • J.H. Even (2009). Toepasselijke cao bij overgang van onderneming - 10 scenario's. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (2 - Special), 23-36.
    • J.H. Even (2009). De rechtsmacht van de Nederlandse ontbindingsrechter aan de hand van de EEX-Verordening. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2 (1), 24-29.
    • J.H. Even (2014). Collectief ontslag. In J.H. Even, R.A.A. Duk, A.R. Houweling & R.M. Beltzer (Eds.), SDU Commentaar Arbeidsrecht 2014 (pp. 544-562). Den Haag: SDU
    • J.H. Even & C.M. Jakomowicz (2012). Collectief ontslag. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), SDU Commentaar Arbeidsrecht. Den Haag: Sdu
    • J.H. Even & E.F.V. Boot (2012). Studiekostenbeding: een hebbeding of een onding? In J.H. Even (Ed.), Arbeidsrechtelijke bedingen in de praktijk (pp. 177-204). Den Haag: Sdu
    • J.H. Even, E.K.W. van Kampen & E. de Wind (2012). Internationale aspecten. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), SDU Commentaar Arbeidsrecht. Den Haag: Sdu
    • J.H. Even, E. van Kampen & E. de Wind (2011). Internationale aspecten. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), SDU Commentaar Arbeidsrecht (pp. 2641-2782). Den Haag: SDU Uitgever
    • J.H. Even & C.M. Jakimowicz (2011). Collectief ontslag. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), SDU Commentaar Arbeidsrecht (pp. 1733-1786). Den Haag: SDU Uitgever
    • J.H. Even, I. Schraffordt, J.M.J. Lamers & D.F. Berkhout (2011). Doorwerking van transnationale overeenkomsten in het Nederlands cao-recht. In A.Ph.C.M. Jaspers & M.F. Baltussen (Eds.), De toekomst van het cao-recht (pp. 197-222). Deventer: Kluwer
    • J.H. Even, E.K.W. van Kampen & E. de Wind (2010). Internationale aspecten. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht. Den Haag: Sdu
    • J.H. Even, E.K.W. van Kampen & E. de Wind (2009). Internationale aspecten. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht (pp. 885-974). Den Haag: Sdu
    • J.H. Even & C.M. Jakimowicz (2009). Collectief ontslag. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht (pp. 179-212). Den Haag: Sdu
    • J.H. Even & C.M. Jakimowicz (2009). Collectief ontslag. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht. Den Haag: Sdu
    • J.H. Even (2016). Collectief onderhandelen onder EU recht: mogelijkheden en beperkingen. In Inleiding Europees Arbeidsrecht. Deventer: Kluwer
    • J.H. Even (2014). WMCO. In J.H. Even, R.A. Duk, A.R. Houweling & R.M. Beltzer (Eds.), SDU commentaar abrbeidsrecht 2014 (pp. 563-590). Den Haag: Sdu
    • J.H. Even (2013). Internationale aspecten. In SDU Commentaar Arbeidsrecht. SDU
    • J.H. Even (2011). Doorwerking van transnationale collectieve overeenkomsten in het Nederlandse cao-recht. In A.Ph.C.M. Jaspers & M.F. Baltussen (Eds.), De toekomst van het cao-recht (pp. -oofdstuk 10). Deventer: Kluwer
    • J.H. Even (2009). Management of structural change: outsourcing, staff reduction and new technologies. The Dutch experience. In T. Blanke, E. Rose, H. Voogsgeerd & W. Zondag (Eds.), Recasting Worker involvement? Deventer: Kluwer
    • J.H. Even (2009). Grensoverschrijdende collectieve arbeidsovereenkomsten: de Suez-akkoorden. In H. Verschueren & M.S. Houwerzijl (Eds.), Toepasselijk Arbeidsrecht over de grenzen heen (Onderneming & Recht, deel 48) (pp. 223-233). Deventer: Kluwer
   • J.H. Even (2016). Noot bij: Kantonrechter Leeuwarden. (2015, november 18), AR Updates 2016-, 1215, (Geen Balans zonder beweging).
   • J.H. Even (2016). Noot bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. (2015, september 1), EELC 2016-1, 4, (Transferee liable for transferor’s overdue pension contribution). p.13-15.
   • J.H. Even (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, oktober 14), EELC 2016-4, 59, (The Supreme Court confirms that the transferee should pay pension premiums left unpaid by the transferor). p.247-249.
   • J.H. Even (2015). Noot bij: C-80/14. (1015, april 24), AR Updates 2015-, 0418, (An establishment is an establishment, of course, of course).
   • J.H. Even (2015). Noot bij: Raad van State. (2014, november 12), EELC 2015-, (Deduction of expenses from the minimum wage due to posted workers allowed – new legislation coming).
   • J.H. Even (2015). Noot bij: Hof Den Haag. (2015, september 1), EELC 2015-, 53, (Anti-trust rules do not prohibit collective agreement setting minimum fee for “false” self-employed).
   • J.H. Even (2015). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2015, maart 16), EELC 2015-, 33, (Court defines ‘employment agreement for temporary agency worker’ narrowly).
   • J.H. Even (2015). Noot bij: Rechtbank Midden Nederland. (2015, juli 25), AR Updates 2015-, 0666, (Arbeidsverhoudingen, de weg van de minste weerstand en de cao).
   • J.H. Even (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, april 4), EELC 2014-, (Distinction asset-intensive/labour intensive not decisive; all Spijkers criteria relevant).
   • J.H. Even (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, oktober 3), EELC 2014-, (How far must legal expenses insurance companies go in covering legal fees?).
   • J.H. Even (2014). Noot bij: Gerechtshof Amsterdam. (2014, mei 6), AR Updates 2014-628, (Daar gaan we weer: wel of geen toestemming vereist voor de opzegging van een internationale arbeidsovereenkomst?). ECLI:NL:GHAMS:2014:1635
   • J.H. Even (2014). Noot bij: Rb Den Haag. (2013, december 11), AR Updates 2014-69, BJN 145454, (Transnationale arbeid in de EU: race to the top or to the bottom?).
   • J.H. Even (2012). Noot bij: HR. (2012, juni 22), AR Updates 2012-0592
   • J.H. Even (2011). Noot bij: Voorzieningenrechter Rb. Utrecht. (2011, februari 2), AR Updates 2011-0098, LJN BP2223, (Toelating tot cao-onderhandelingen en de positie van de categorale vakbond: elk voordeel heeft zijn nadeel (Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners/Landelijke Huisartsen Vereniging c.s.)). ECLI:NL:RBUTR:2011:BP2223
   • J.H. Even (2011). Noot bij: Kantonrechter Almelo. (2011, april 19), AR Updates 2011-, (commentaar op Kantonrechter Almelo 19-4-2011, LJN BQ4151, (werknemer/Verkeersschool Boensma)).
   • J.H. Even (2011). Noot bij: Gerechtshof Arnhem. (2011, juli 26), AR Updates 2011-0671, LJN BR4514, (De WMCO en de grenzen aan rechtlijn conforme interpretatie (werknemer/Ploeg Ede B.V.)). ECLI:NL:GHARN:2011:BR4515
   • J.H. Even (2011). Noot bij: Gerechtshof Amsterdam. (2011, oktober 25), AR Updates 2011-0896
   • J.H. Even (2011). Noot bij: Voorzieningenrechter Rb. Utrecht. (2011, februari 2), AR Updates 2011-0098
   • J.H. Even (2011). Noot bij: Kantonrechter Almelo. (2011, april 19), AR Updates 2011-0384
   • J.H. Even (2011). Noot bij: Gerechtshof Arnhem. (2011, juli 26), AR Updates 2011-0671
   • J.H. Even (2010). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2010, juni 24), AR Updates 2010-14
   • J.H. Even (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, maart 19), AR Updates 2010-08
   • J.H. Even (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, oktober 12), AR Updates 2010-19
   • J.H. Even (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, juni 26), AR Updates 2009-476
   • J.H. Even (2009). Noot bij: Hof van Justitie EG. (2009, december 10), AR Updates 2009-955
   • J.H. Even (2009). Noot bij: Rechtbank Maastricht, Sector kanton, Locatie Sittard-Geleen. (2009, juli 30), AR Updates 2009-
   • A.R. Houweling, G.W. van der Voet, J.H. Even & E. van Vliet (2015). Arbeidsrechtelijke themata. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • A.R. Houweling, R.M. Beltzer, R.A.A. Duk & J.H. Even (Ed.). (2015). SduCommentaar Arbeidsrecht Artikelgewijs. Den Haag: Sdu
   • J.H. Even, R.A.A. Duk, A.R. Houweling & R.M. Beltzer (Ed.). (2014). SDU arbeidsrecht commentaar. Den Haag: Sdu
   • J.H. Even (Ed.). (2013). SDU losbladig. Den Haag: Sdu
   • A.R. Houweling, J.H. Even & R.A.A. Duk (Ed.). (2013). SduCommentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs. Den Haag: Sdu
   • J.H. Even (2014). Recensie van het boek 'Bijzondere arbeidsverhoudingen' [Bespreking van het boek Bijzonder Arbeidsverhoudingen]. Tijdschrift Recht en Arbeid, 2013(2), 28-29.
   • J.H. Even Transferee liable for transferor's pension premium arrears. European Employment Law Cases, pp. 6-7.
 • SteensmaEven

  Start Date
  Jan/2017
  End Date
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  advocatuur
  Specialty
  Arbeidsrecht
 • Fusies, reorganisaties en insolventie

  Title
  Fusies, reorganisaties en insolventie
  Year
  2017
  Period
  BLOK 3
  Year level
  master (Ondernemingsrecht)

  Europees en internationaal arbeidsrecht

  Title
  Europees en internationaal arbeidsrecht
  Year
  2017
  Period
  BLOK 4
  Year level
  master (Arbeidsrecht)
 • Endowed Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Labour Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone