Research Programmes
Fiscale autonomie en haar grenzen

Promovendi

In 2017 waren 19 promovendi bezig met een onderzoek binnen het onderzoeksprogramma. Onderstaand een overzicht van alle promotieonderzoeken in uitvoering per 31 december 2017:

Promovendus

 

Prom./coprom

mr. A.A.C. Bruijns

Grenzen aan de rechtsstrijd

prof. dr. G.J.M.E. de Bont

S. Chen LL.M.

Fiscale optimalisering van het CCCTB-richtlijnvoorstel

prof. dr. Q.W.J.C.H. Kok

mr. dr. M.F. de Wilde

U. Dorlig LL.M.

Influence of international tax policies developed by international organisations on the tax autonomy of the former communist countries

prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf

mr. dr. M.F. de Wilde

drs. H. Essaghir

Taxation in the Context of Business Models Emerging from Digitalization – Creating Value in a Digital Era

prof. dr. Q.W.J.C.H. Kok

mr. W.S. Gonzalez-Fung

International Policy and Fiscal Autonomy

prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf

mr. dr. M.F. de Wilde

mr. C. Hofman

De juridische houdbaarheid van het sanctiearsenaal ten aanzien van fiscale fraude. Een onderzoek naar naar (ongeoorloofde) samenloop van fiscale sancties onderling.

prof. dr. G.J.M.E. de Bont

prof. dr. P.A.M. Mevis

mr. N. Idrissi

BTW en goede doelen

prof. dr. S.J.C. Hemels

prof. dr. R.N.G. van der Paardt

A. Mucciariello

Taxes as instrument to protect cultural heritage (promotietraject University of Salerno)

prof. dr. S.J.C. Hemels

prof. P. Pistone

S. Murillo Lopez LL.M.

Impact of international Policy on Tax Autonomy of Developing Countries

prof.mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf

mr. dr. M.F. de Wilde

mr. L.E.C. Neve

Protection of taxpayers’ rights under Exchange of Information for Tax Purposes; A multilevel assessment of the exercise of public authority under the Rule of Law

prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf

prof. mr. R.J.G.M. Widdershoven

M.L. Schippers LL.M.

Customs Valuation

prof. mr. dr. W. de Wit

drs. M. Snippe RA AA

De integratie van fiscale gegevens in het rijksbrede toezicht

prof. dr. G.J.M.E. de Bont

mr. R. Snoeij

(international) Tax law aspects of sovereign wealth funds (SWF's)

prof. dr. A.J.A. Stevens

prof. dr. Q.W.J.C.H. Kok

mr. M. Telgt

Belastingsamenwerkingen

Prof. mr. dr. J.A. Monsma

A. Tanouti LL.M.

De samenloop van het douanerecht met de btw en de accijns bij in- en uitvoer

prof. mr. dr. W. de Wit

prof. dr. R.G.N. van der Paardt

mr. M. Tydeman-Yousef

Fiscale aspecten van religie en levensbeschouwing, een nationaal en rechtsvergelijkend onderzoek

prof. dr. S.J.C. Hemels

mr. M.D. van Werkhoven

The use of IT at tax departments of MNEs: Tax compliance = data management?

prof. dr. Q.W.J.C.H. Kok

dr. F.F.J. Hermans

J. Wang LL.M.

Haalbaarheid van winstbelastinghervorming in China in de vorm van een formulary systeem dat winst aan landen toebedeelt aan de hand van omzetverhoudingen

prof.mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf

mr. dr. M.F. de Wilde