Onderzoeksprojecten

Foto van Europese vlag
 • Foto van Erasmusbrug
  Network of Excellence of Training on HATE (NETHATE)

  Het tijdelijke samenwerkingsverband Network of Excellence of Training on HATE (NETHATE), welke een Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks beurs heeft gekregen in 2020, brengt een interdisciplinair team van uitstekende geleerden van haat van een tiental Europese universiteiten samen. Tevens werkt NETHATE samen met overheidsinstanties, evenals niet-academische particuliere partners, waaronder Google en een aantal NGO's en partners uit het maatschappelijk middenveld. 

  Projectleider voor Erasmus School of Law: Prof. Jeroen Temperman.

 • European Court of Justice
  Towards sustainable cost and funding mechanisms for civil litigation in Europe

  De kern van effectieve toegang tot civiele justitie bestaat uit procesfinanciering en kostenbeheer. Toegang tot civiele justitie staat onder druk door bezuinigende regeringen, hoge kosten en inefficiënte procedures. Het Vici project zal nieuwe wegen naar civielrechtelijke financiering en kostenregelingen beoordelen met het oog op de ontwikkeling van een evenwichtig financieringssysteem en zo de toegang tot de rechter in Europa veiligstellen. 

  Projectleider: Prof. Xandra Kramer.

 • Fort Port
  Focusing on the Right Things in the Port of Rotterdam (FORT-PORT)

  FORT-PORT heeft als doel beter inzichtelijk te maken hoe criminele organisaties die betrokken zijn bij cocaïnehandel en mensensmokkel opereren in en rond de Rotterdamse haven. Deze inzichten zullen bestuursactoren in staat stellen proactief in te grijpen en zo gerelateerd geweld en schade te voorkomen. We willen de knelpunten en succesfactoren in de bestaande publiek-private samenwerking in de haven inzichtelijk maken en uitwisseling met andere havens stimuleren. Gefinancierd door het Kennis- en Innovatieconvenant van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

  Projectleider: prof.dr. (Karin) CG van Wingerde.

 • Logo of Erasmus School of Law
  AI Multi‐Agency Public Safety Issues (AI MAPS)

  AI MAPS richt zich op de ethische, juridische en sociale aspecten van de ontwikkeling en toepassing van AI (ELSA) - om te voorkomen dat de oplossing erger is dan het probleem. De 20 partners van dit project op het gebied van academisch onderzoek, de overheid, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld zullen een wederzijds lerend ecosysteem van quadruple helix-agenten creëren om het groeiende gebruik van AI-toepassingen op verantwoorde wijze te begeleiden. Samen zullen ze hun kennis, ervaringen en perspectieven combineren om ELSA-richtlijnen op te stellen die zo goed mogelijk voldoen aan de uiteenlopende behoeften van burgers en een investeringskader dat richtlijnen zal bieden over welke soorten AI-toepassingen de moeite waard zijn om in te investeren. Gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) Synergiethema Artificial Intelligence.

  Projectleider: prof.dr. (Gabriele) G Jacobs (ESSB), prof.dr. (Evert) EF Stamhuis, LLM and prof.dr. (Klaus) K Heine.

 • Erasmus School of Law
  Cross-border Corporate Mobility in the EU (CbCM)

  Het CbCM-project, opgericht in 2017, verzamelt empirische gegevens over grensoverschrijdende fusies, splitsingen, omzettingen en de oprichting van SE's om op feiten gebaseerde wetgeving in het Europese vennootschapsrecht mogelijk te maken. Het richt zich verder op data science in relatie tot data-scraping, database engineering en data analytics en visualisatie, met als doel bij te dragen aan de bevordering van data science toepassingen in het economisch en sociaal recht.

  Projectleider: dr. T (Thomas) Biermeyer.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen