Onderzoeksprojecten

Foto van Europese vlag
 • Foto van Erasmusbrug

  Network of Excellence of Training on HATE (NETHATE)

  Het tijdelijke samenwerkingsverband Network of Excellence of Training on HATE (NETHATE), welke een Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks beurs heeft gekregen in 2020, brengt een interdisciplinair team van uitstekende geleerden van haat van een tiental Europese universiteiten samen. Tevens werkt NETHATE samen met overheidsinstanties, evenals niet-academische particuliere partners, waaronder Google en een aantal NGO's en partners uit het maatschappelijk middenveld. 

   

  Projectleider voor Erasmus School of Law: Prof. Jeroen Temperman.

 • Building EU Civil Justice (EU-JUSTICE)

  Toegang tot civiele justitie is van het allergrootste belang voor het afdwingen van consumenten- en bedrijfsrechten, en het beschermen van fundamentele rechten. Belangrijke problemen waar momenteel tegenaan gelopen wordt bij het verbeteren van de toegang tot justitie op EU en nationaal niveau zijn de digitalisatie van procedures en besluitvorming, de privatisatie van justitie (ADR), de toename van zelfvertegenwoordiging en rechtbankspecialisatie. We onderzoeken hoe deze trends zich doorzetten, hoe deze toegang tot justitie beïnvloeden in specifieke lidstaten en op EU niveau, en hoe deze het opkomende EU civiele rechtssysteem beïnvloeden.

  Projectleider: Prof. Xandra Kramer

 • European Court of Justice

  Towards sustainable cost and funding mechanisms for civil litigation in Europe (NWO-Vici)

  De kern van effectieve toegang tot civiele justitie bestaat uit procesfinanciering en kostenbeheer. Toegang tot civiele justitie staat onder druk door bezuinigende regeringen, hoge kosten en inefficiënte procedures. Het Vici project zal nieuwe wegen naar civielrechtelijke financiering en kostenregelingen beoordelen met het oog op de ontwikkeling van een evenwichtig financieringssysteem en zo de toegang tot de rechter in Europa veiligstellen. 

  Projectleider: Prof. Xandra Kramer.

 • DIGOV

  Digital Governance (DIGOV)

  Het Digital Governance project (DIGOV) onderzoekt welke regels en normen nodig zijn om Big Data en Artifical Intelligence onze individuele en sociale interesses volledig te laten ondersteunen. DIGOV organiseert daarom internationale conferenties, een gastonderzoeksprogramma, beleidsconsultaties en het bouwt een open onderwijs platform. DIGOV is ook bestempeld als een Jean Monnet Centre of Excellence door de Europese Commissie samen met Law School of the University of Leeds (UK) en Law School of Bar-Ilan University (Israel). 

  Projectleiders: Prof. Klaus Heine en Prof. Evert Stamhuis

 • Transfer of Criminal Proceedings (TROP)

  Dit onderzoeksproject voorziet beleidsmakers en wetgevers van een duidelijk overzicht en een diepgaande analyse van de huidige overdrachtspraktijk van strafrechtprocedures in de EU, wat een essentieel instrument is voor de samenwerking in strafzaken. Daarnaast verstrekt het gedeelde, dubbel gecheckte (door geleerden en beleidsmakers) voorstellen voor verbetering, gebaseerd op ervaring en visies van beoefenaars. 

  Projectleider: Prof. P.A.M. (Pieter) Verrest.

 • Logo van Working Yet Poor

  Working, Yet Poor (WorkYP)

  Het project Working and Yet Poor (WorkYP) focust op de toenemende sociale trend van werkenden die risico lopen of zich onder de armoedegrens bevinden. Dit tijdelijke samenwerkingsverband richt zijn onderzoek op het achterhalen van de redenen waarom deze fenomenen plaatsvinden. Daarnaast adviseert het wetgevers van de EU en individuele lidstaten om de doelstellingen die in de Europese pijler van sociale rechten zijn verkondigd te verbeteren.

  Projectleider voor Erasmus School of Law: Prof. Ruben Houweling

 • EU-China Legal and Judicial Cooperation (EUPLANT)

  EU-China Legal and Judicial Cooperation (EUPLANT)

  Het Jean Monnet Network 'EU-China Wettelijke en Juridische Samenwerking (EUPLANT)’ onderzoekt de interacties tussen het Chinese en de EU rechtssystemen. Daarnaast promoot het excellentie in onderwijs en onderzoek op gebied van juridische en justititële samenwerking tussen de EU en China. Door middel van een reeks onderzoeks-, beleids-, en outreach-activiteiten creëert EUPLANT nieuwe wegen voor verbeterde academische en beleidssamenwerking tussen de EU en China en zorgt het voor een beter begrip van elkaars rechtsstelsels.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen