Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)

Onderzoekscentrum Erasmus School of Law
Foto van belasting

Het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) verricht wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de belastingen van gemeenten, waterschappen en andere lokale overheden in binnen- en buitenland.

Onze missie

Het onderzoek richt zich vooral op de fiscaal-juridische en de economische aspecten van lokale heffingen. Een deel van het onderzoek vindt plaats in opdracht van derden, zoals gemeenten en ministeries. Ook het organiseren van en het leveren van bijdragen aan congressen, seminars e.d. over de belastingheffing van lokale overheden rekent het ESBL (onder andere) tot zijn taak.

Gelijktijdig met de instelling van het ESBL in 1992 is de bijzondere leerstoel Heffingen lokale overheden in het leven geroepen op initiatief van een aantal grote gemeenten, de Bank Nederlandse Gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Hiertoe werd de Stichting J.H. Christiaanse opgericht, die is vernoemd naar de voormalige Rotterdamse hoogleraar belastingrecht. Het bestuur van de Stichting J.H. Christiaanse ziet toe op het financiële en organisatorische reilen en zeilen van het ESBL.

Het bestuur van de Stichting J.H. Christiaanse bestaat momenteel uit de volgende personen:

NaamFunctieNamens
mr. A. Hartog MBA CM CAM CQM CIRM CBPMVoorzitterSamenwerkingsverband Drechtsteden
mr. N. Sewnarain Secretaris / PenningsmeesterGemeente Rotterdam
mr. drs. J.G. Bakker MPMLidGemeente Amsterdam
mr. S. Habieb MFPLidGemeente Den Haag
mr. G. SchipperLidLandelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB)
mr. prof. dr. M.F. de Wilde LL.MLidErasmus School of Law (EUR)
mr. prof. dr. P. KavelaarsLidErasmus School of Economics (ESE)
mr. P. van den BoschLid 

Het bestuur wordt ondersteund door dhr. drs. W. Drijver MBA

Bijzonder hoogleraar Heffingen van lokale overheden

Prof. mr. dr. A.W. (Arjen) Schep is als bijzonder hoogleraar Heffingen van lokale overheden verbonden aan Erasmus School of Law. Hij is tevens wetenschappelijk directeur van het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL).

De leerstoel is een initiatief van de Stichting J.H. Christiaanse. Deze stichting is in 1992 opgericht ter financiering van de leerstoel Heffingen van lokale overheden en het ESBL. Het bestuur van de Stichting J.H. Christiaanse bestaat naast vertegenwoordigers van Erasmus School of Law en Erasmus School of Economics uit vertegenwoordigers van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag,  Gemeentebelastingen en Basisregistratie Drechtsteden (GBD) en de Landelijke Vereniging voor Belastingen van Lokale overheden (LVLB).

Onafhankelijk en onpartijdig wetenschappelijk onderzoek

Zowel de leerstoelhouder als het ESBL verricht onafhankelijk en onpartijdig wetenschappelijk onderzoek naar de heffingen van lokale overheden. Zij doen dit zowel op eigen initiatief als in opdracht van derden. Opdrachtgevers zijn doorgaans (maar niet uitsluitend) overheden. Voor de inhoud van het onderzoek is geen verantwoording verschuldigd aan de Stichting Christiaanse. De uitgevoerde onderzoeken worden alle gepubliceerd. Bij het onderzoek geldt de gedragscode wetenschappelijke integriteit.

Benoemingsprocedure bijzonder hoogleraar

De benoemingsprocedure voor de bijzondere leerstoel Heffingen van lokale overheden betreft een open benoemingsprocedure die gelijk is aan de benoemingsprocedure van een algemeen hoogleraar. Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit beslist over de benoeming, na advies van het college van promoties, dat bestaat uit de decanen en de rector. De kandidaat wordt beoordeeld door een benoemingsadviescommissie, die wordt voorgezeten door de decaan van ESL en verder bestaat uit wetenschappelijke staf van ESL en minimaal één extern lid van buiten de Erasmus Universiteit. De  Stichting J.H. Christiaanse maakt geen deel uit van de benoemingsadviescommissie, maar is met één persoon vertegenwoordigd als adviserend lid. Een extern assessment maakt onderdeel van de procedure. Als het college van promoties akkoord gaat met de door de benoemingsadviescommissie voorgedragen kandidaat, stemt het College van Bestuur in met de benoeming.

Ons onderzoek

Het ESBL verricht onafhankelijk en onpartijdig wetenschappelijk onderzoek naar de heffingen van lokale overheden.

Meer over ons onderzoek
Foto van student die boek leest in Library

ESBL Nieuws

ESBL/Fontys rapport : “Investeren in het organiserend vermogen en de verduurzaming van bedrijventerreinen met behulp van bedrijveninvesteringszones”

Hoe kan wet BIZ bijdragen aan de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling van een bedrijventerrein?

Arjen Schep herbenoemd tot bijzonder hoogleraar Heffingen van lokale overheden

Per 1 januari 2024 is Arjen Schep herbenoemd tot bijzonder hoogleraar Heffingen van lokale overheden aan Erasmus School of Law.
Arjen Schep

Onderzoek ESBL naar grondbelasting en planbatenheffing

Het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden gaat onderzoek doen naar introductie van een grondbelasting en een planbatenheffing.
Geldzak op het platteland

Ontvangt u de ESBL-nieuwsbrief al?

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en evenementen van het ESBL? Meld u dan aan voor de ESBL-nieuwsbrief! U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar Anna Tran (tran@law.eur.nl)

Algemeen contact

Arjen Schep

Prof. mr. dr. A.W. Schep

Wetenschappelijk directeur

E-mailadres
schep@law.eur.nl

Pers

Ronald de Groot

Ronald de Groot

Communicatieadviseur

E-mailadres
rdegroot@ese.eur.nl
Telefoonnummer
+31 6 53 641 846

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen