Alumni in the Spotlight | Drs. Esther van de Watering

De kracht ligt in de combinatie.

Drs. Esther van de Watering

Beleidsadviseur en bestuurssecretaris van het College van Procureurs-Generaal

In het derde jaar van haar Bachelor Criminologie aan de Erasmus Universiteit kreeg Esther van de Watering (25) een gastcollege van prof. Jan van Dijk. Het thema ‘slachtofferschap’ maakte indruk op haar. “Tijdens criminologie hebben we het vooral over de dader; het slachtoffer is onderbelicht. Dat zette me aan het denken.”

 Haar interesse was gewekt. Ze koos voor de master ‘Victimology and Criminal Justice’ aan de Universiteit van Tilburg en studeerde cum laude af op onderzoek naar strafrechtelijke beschermingsbevelen. Met haar masterscriptie won Esther de ‘Jan van Dijk Award’, een prijs voor de beste scriptie op het gebied van victimologie en slachtofferrechten. “Dat was natuurlijk een mooie erkenning”, vindt Esther.

Tijdens haar afstuderen deed ze een promotievoorstel, maar dat werd door de commissie in Tilburg afgewezen omdat het te praktisch en toegepast zou zijn. Esther staat echter nog steeds achter het voorstel: “De meerwaarde van onderzoek is juist dat het ook praktische gevolgen kan hebben. Ik sluit niet uit dat ik in de toekomst alsnog onderzoek ga doen, maar zuiver theoretisch onderzoek zou ik nooit ambiëren.”

Schakelvlak

Na een onderzoeksopdracht van het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland heeft Esther bij het Parket-Generaal van het Openbaar Ministerie gesolliciteerd. Daar is zij nu beleidsadviseur met als dossier de stelselherziening rondom jeugd en huiselijk geweld. Tevens is ze de bestuurssecretaris van het College van Procureurs-Generaal, de hoogste autoriteit binnen het Openbaar Ministerie. Esther benadrukt “de kracht van combinatie.” Ze adviseert en ondersteunt bij de implementatie van beleid in de praktijk. “Op het landelijk kantoor zijn we veel bezig met nieuwe wet- en regelgeving, daarover heb je ook veel contact met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.” Als bestuurssecretaris ondersteunt Esther het College. “Je zit eigenlijk op het schakelvlak van de politiek bestuurlijke werkelijkheid en de uitvoeringspraktijk.”

Maatschappelijk betrokken

Esther gebruikt daarbij de kennis van zowel haar bachelor als haar master in haar werk. Maar haar cv-building begon al tijdens de studie. Ze werkte als student-assistent aan Erasmus School of Law en werd na haar afstuderen tutor Criminologie. Daarnaast was Esther beheerder van een aantal woongebouwen en voorzitter van de Wooncommissie. “Dergelijke functies lijken misschien niet zo relevant op het moment dat je ze doet, maar je bent maatschappelijk betrokken en ontwikkelt jezelf wel degelijk in die functies. Mijn insteek is altijd geweest dat je hard moet werken om iets te bereiken. Ik ben blij met studie die ik heb gevolgd en mijn specialisatie in victimologie. Dat was een heel bewuste keuze.”

Publicatiedatum: 8 december 2016

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen