Alumni in the spotlight | Mr. Aart Jan de Geus

Ga ook een jaar in het buitenland studeren, dat is vandaag de dag zeer nuttig
Mr. Aart Jan de Geus
Voorzitter college van bestuur Bertelsmann Stiftung (Duitsland)

Mr. Aart Jan de Geus is sinds 5 augustus 2012 voorzitter van het college van bestuur van de Bertelsmann Stiftung. Daarvoor was hij plaatsvervangend secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs. In het verleden was hij namens het CDA minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de kabinetten Balkenende I, Balkenende II en Balkenende III.

Samenleving

Aart Jan de Geus wilde in eerste instantie Economie studeren, maar koos uiteindelijk voor Rechtsgeleerdheid. “Rechten is breder, raakt meer vlakken van de samenleving. In het eerste jaar kreeg ik gelijk de smaak te pakken. Ingewikkelde problemen tussen mensen, landen, bedrijven, op een rechtvaardige manier oplossen, dat sprak mij aan.” De Geus studeerde eerst rechten in Utrecht, maar de hang naar economie bracht hem uiteindelijk toch naar Rotterdam.

De Geus vond de studie in Rotterdam prettig. “De EUR was veel praktischer dan Utrecht, bijvoorbeeld, in Utrecht lag het accent meer op grondbeginselen. Professor Van Schendelen (hoogleraar Politicologie, red.) moet ik noemen, een groot wetenschapper en een stimulerende coach. Ik heb bij hem het niet-verplichte vervolgvak Politicologie gedaan. We hebben nog steeds contact.

Mijn tip: “Volg alle colleges. Dat geeft ritme aan je studie en zo weet je wat de docenten belangrijk vinden. En ga zo mogelijk een jaar in het buitenland studeren.”

.

Minister

Na zijn afstuderen heeft De Geus een postdoctorale opleiding Arbeidsrecht in Nijmegen gedaan. Hij ging werken bij de Industriebond CNV en werd later vicevoorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond. Namens het CNV was hij ook lid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Tevens is hij in drie verschillende kabinetten Balkenende minister geweest. “Ik werd gevraagd door kandidaat-premier Jan Peter Balkenende (thans hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de EUR, red.) vanwege mijn kennis van sociale zekerheid en mijn achtergrond in de vakbeweging. Ik heb mijn tijd als minister als fascinerend ervaren. Ik was minister in een tijd dat wij als kabinet een electoraal mandaat hadden om hervormingen door te voeren.”

Momenteel is De Geus voorzitter van het college van bestuur van de Bertelmann Stiftung, een grote non-profitorganisatie en verbonden aan het Duits mediaconglomeraat Bertelsmann SE. Hij is verantwoordelijk voor Europa, werk en globalisering. Uit zijn studie heeft De Geus nuttige dingen meegenomen. “Ik heb geleerd om niet te snel conclusies te trekken, pas te oordelen als alle informatie compleet is en hoor en wederhoor toe te passen. Ik heb ook geleerd om aandacht voor processen te hebben. Strategie is voor de helft proces.” Daarnaast merkt De Geus dat de EUR goed wordt gewaardeerd: “Erasmus School of Law staat voor een rechtenstudie die een hoge praktische waarde heeft en midden in de wereld staat. Aanvankelijk werd de EUR academisch niet zo hoog aangeslagen, maar dat is verleden tijd.”

Leuk

Aan studenten wil De Geus meegeven dat je de keuzevakken moet kiezen die je echt leuk vindt. “Als je iets doet wat je leuk vindt, leer je sneller. Je moet de inhoud echt leuk vinden, anders kom je niet over de hobbels heen. Verder moet je alle colleges volgen, dan weet je wat de docenten belangrijk vinden, en het geeft ritme aan je studie. Ga ook een jaar in het buitenland studeren. Zelf heb ik dat niet gedaan, maar het is vandaag de dag zeer nodig en nuttig.” Tot slot nog een tip voor een succesvolle carrière: “Probeer de jou opgedragen taken zo goed mogelijk te doen, de rest komt vanzelf."

Publicatiedatum: 7 maart 2014
Aangepast: 12 april 2018